Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad
Functie naam
Bestuurssecretaris
Toegevoegd op
4 juli 2019
Eind Datum
25 augustus 2019
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,5 fte
Provincie
Noord-Holland
Plaats
Alkmaar
Aanvang functie
1-9-2019
Loon indicatie
11 (max. € 4.779,- bij een fulltime dienstverband)
Organisatie
ROC Horizon College
Website

Verrichten van taken en werkzaamheden op secretarieel, organisatorisch gebied en beleidsmatig gebied, zodanig dat de ondernemingsraad, binnen de door hem aangegeven kaders, zijn rol optimaal kan vervullen en optimaal wordt ondersteund.

Functie-inhoud
Secretarieel
Verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie, waaronder concipiëren en redigeren van mails, brieven, verslagen en adviezen.
Zorgen voor correcte en tijdige documentatie en verslaglegging van OR, overleg- en andere vergaderingen, waaronder:

 • vastleggen van de vergaderplanning
 • opstellen en versturen van de agenda’s en waar nodig geven van toelichting op de te behandelen onderwerpen;
 •  notuleren van de vergaderingen en verzorgen van de verslaglegging;
 • bewaken van gemaakte afspraken en besluitenlijsten.

Verrichten van diverse overige secretariële taken, zoals:

 • beheren/toegankelijk houden van het archief van de ondernemingsraad en verzamelen en verstrekken van documentatie en informatie;
 • bijdragen aan het tot stand komen van het jaarverslag, verzorgen van de redactie en zorgen voor de uitvoering en verspreiding van het jaarverslag;
 • beheren en actualiseren van de website van de OR en verzorgen van andere publicaties van de OR ten behoeve van de  communicatie met de achterban.

Organisatorisch
Verrichten van voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden en mede verzorgen van een adequate communicatie, gericht op de organisatie van vergaderingen en informatieverwerving en informatie verstrekking, waaronder:

 • organiseren van OR-vergaderingen, overlegvergaderingen en overige vergaderingen en zorg voor faciliteiten, hulpmiddelen en uitnodigingen;
 • optreden als contactpersoon tussen OR en bestuur, RvT, sectoren, ondersteunende diensten en achterban;
 • organiseren van vorming en scholing van leden van de OR, zowel logistiek als inhoudelijk en mede deelnemen aan de cursussen;
 • organiseren en coördineren van de verkiezingen en optreden als secretaris van de verkiezingscommissie;
 • verzorgen van de introductie van nieuwe leden (inwerken, informatieoverdracht betreffende lopende zaken).

Beleidsmatig

 • Initiëren en doen van voorstellen m.b.t. de strategie, het beleidsplan, het jaarwerkplan en het mede bepalen van de prioriteiten;
 •  bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap, CAO en arbeidsvoorwaarden en zorgen voor consistentie in het OR-beleid;
 • zich  op de hoogte houden van ontwikkelingen op macroniveau binnen het vakgebied, waaronder nieuwe wetgeving en e.e.a. vertalen naar het medezeggenschapskader;
 • verstrekken van informatie over specifieke onderwerpen, o.m. na raadpleging van deskundigen;
 • adviseren van het medezeggenschapsorgaan over te kiezen inhoud en strategie;
 • opstellen van (beleids)nota’s over te behandelen onderwerpen;
 • voorbereiden en concipiëren van de door de OR uit te brengen adviezen, instemmingszaken en initiatiefvoorstellen.

Advisering/coaching

 • Ondersteunen in het PR-beleid en het mede zorgdragen voor de uitvoering ervan;
 • coachen van het functioneren van de OR ten aanzien van de eigen ontwikkeling;
 • mede-verzorgen van de evaluatie van het gevoerde beleid en doen van voorstellen tot bijsturing hiervan.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een afgeronde (bij voorkeur juridische) universitaire of hbo-opleiding;
 • je bent op de hoogte van de wet- en regelgeving uit de WOR;
 • je bent digitaal vaardig, bekend met Office 365 en thuis in de sociale media;
 • je beschikt over sociale vaardigheden en goede contactuele eigenschappen;
 • je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • je hebt analytisch vermogen en je bent oplossingsgericht en proactief;
 • je hebt organisatiebewustzijn en houdt rekening met de gevolgen voor de ondernemingsraad en de organisatie;
 • je kunt zelfstandig functioneren en objectief adviseren vanuit een breder perspectief;
 • je kunt op effectieve wijze doelen en prioriteiten stellen en benodigde acties bepalen;
 • je bent effectief in het bewaken en controleren van de voortgang van doelen en strategie OR.

Ons aanbod
We bieden een parttime functie in schaal 11. Daarnaast ontvang je vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering. Horizon College kent goede ontwikkelingsmogelijkheden en aantrekkelijke regelingen op het gebied van gezonde leefstijl, werkkostenregeling etc.

Ons personeelsbeleid
Binnen Horizon College is er aandacht voor mensen. Voor een goede kwaliteit van onderwijs zijn goede, bevlogen en betrokken mensen onmisbaar. Deze mensen hebben passie voor hun werk, student en organisatie. Horizon College beschouwt dat als een gouden combinatie.

ROC Horizon College

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.