Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Begeleider Trajectgroep
Dienstverband
Tijdelijk
Toegevoegd op
19 november 2020
Eind Datum
31 december 2020
Functie naam
Leerlingbegeleiding
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,5 fte
Provincie
Noord-Holland
Plaats
Haarlem
Aanvang functie
per direct
Loon indicatie
10
Organisatie
Haarlem College
Website

Wij zoeken per direct en voor de duur van 6 tot 9 maanden: een begeleider van onze Trajectgroep

Functieomschrijving Trajectbegeleider
 
In verband met de wet ’passend onderwijs’ zijn er op de reguliere VO scholen, in samenwerking met het samenwerkingsverband, trajectvoorzieningen opgezet. De trajectvoorziening is een interne voorziening op een reguliere vo-school gericht op leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. In Zuid-Kennemerland zien we dat de trajectvoorziening het hart van passend onderwijs is.
De trajectvoorziening heeft 3 pijlers:

 • Ondersteunen van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
 • Ondersteunen en begeleiden van docenten en mentoren
 • Educatief partnerschap met ouders met als doel een gezamenlijke aanpak met en rond de leerling

Een uitdaging voor de komende periode is om docenten en mentoren nog beter te ondersteunen, zodat zij jongeren (in de klas) nog beter passend onderwijs kunnen bieden.
 
Taakomschrijving:
ONDERSTEUNEN VAN LEERLINGEN

 • Het begeleiden van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van: sociaal-emotionele ontwikkeling, schoolse vaardigheden, gedrag en werkhouding, psychische klachten. 
 • Het observeren van leerlingen in de klassensetting met als doel de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen
 • Het samen met leerling, ouders en mentor opstellen, evalueren en bijstellen van het OPP
 • Handelingsgerichte aanpak: planmatig en systematisch doelen opstellen, interventies, evalueren en doelen bijstellen.
 • Cyclische gespreksvoering met leerling, ouders en mentor
 • Het begeleiden van groepjes leerling met een specifieke training gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling of gedrag
 • Het opstarten van de dag met trajectleerlingen voor wie dat nodig is.
 • Het eventueel opvangen van trajectleerlingen tijdens de pauzes.
 • Nauwe samenwerking met (eventueel) de collega trajectbegeleiders en zorgcoördinator en de consulent van het SWV
 • Een inhoudelijke bijdrage aan zorg overleggen en/of multi displinaire overleggen.
 • Contact met externe partijen in het belang of ter ondersteuning van de leerling.

 
ONDERSTEUNEN DOCENTEN

 • Ondersteunen en begeleiden van docenten met vragen op gebied van pedagogische en didactische vragen van leerlingen
 • Ondersteunen bij vragen over klassenmanagement
 • Het uitvoeren van lesobservaties ten behoeve van begeleidingstraject van de leerling
 • Adviserende rol naar docenten op gebied van gespreksvoering met ouders en leerlingen
 • Voorlichting en advisering docententeams
 • Aansluiten bij leerlingbespreking, teamoverleg, rapportvergaderingen, etc

 
EDUATIEF PARTNERSCHAP OUDERS

 • Het onderhouden van contacten met de ouders/verzorgers van de leerling in een cyclisch proces in het kader van een begeleidingstraject
 • Het proactief zoeken van de samenwerking en overeenstemming met ouders
 • Signaleren van gedrag bij leerlingen en bespreekbaar maken met ouders, brug naar externe hulpverlening

 
ALGEMEEN

 • Op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen rondom passend onderwijs en kunnen vertalen naar de schoolse praktijk
 • Nauwe samenwerking met zorgcoördinator
 • Signaleren van knelpunten op school op het gebied van passend onderwijs en kunnen adviseren naar schoolleiding
 • Deelnemen aan het scholingstraject van het samenwerkingsverband
 • Deelnemen aan jaarlijkse evaluaties op het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland

 
 
 
Wij vragen

 • Bij voorkeur ervaring in het VO-onderwijs
 • Kennis van en ervaring met het begeleiden van jongeren met extra ondersteuningsbehoeften
 • Kennis van en ervaring met het ondersteunen van docenten en ouders
 • Communicatieve vaardigheden-zowel mondeling als schriftelijk- voor contacten op alle niveaus
 • Planmatig en doelgericht kunnen werken, HGW
 • Kennis van werkzame interventies
 • HBO of HBO + niveau: (ortho)pedagogisch of onderwijskundig

 
Wij bieden

 • Ondersteuning in de vorm van scholing vanuit het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland
 • inschaling conform CAO-VO,LB/schaal 10

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers die voor onze getalenteerde leerlingen ‘het verschil’ willen maken. Binnen het scala van nieuwe mogelijkheden in ons aanbod van Nieuw Vmbo en het daarbij continu maken van persoonlijke keuzes is een betrokken
en motiverende docent en ondersteunende medewerker voor elke leerling essentieel. Die drijfveer willen wij terugzien bij onze nieuwe collega’s. Het beste uit je leerlingen halen, maar ook uit jezélf! In woord én daad.
Wil je meegroeien met onze school en herken je je in dit profiel? Laat dan deze kans niet voorbij gaan!
 

De Cao-Vo is van toepassing.
Voor verdere arbeidsvoorwaarden zie ook www.dunamare.nl

 

Het Haarlem College in Haarlem maakt deel uit van Dunamare Onderwijsgroep. Het is een brede school voor vmbo (mavo, gemengde-, basis- en kaderberoepsgericht). Daarnaast biedt het Haarlem College leerwegondersteunend onderwijs aan (lwoo) aan leerlingen die extra hulp nodig hebben.
 
Het Haarlem College is gevestigd in een modern gebouw langs de Schipholweg (A205). De ongeveer 900 leerlingen volgen bijna alle lessen op een van de zeven deelscholen. Zo wordt de persoonlijke aandacht niet uit het oog verloren en leren docenten en leerlingen elkaar goed kennen. Door de deelscholen duidelijk herkenbaar in de school te positioneren, worden de lessen in een kleinschalige omgeving aangeboden. Tegelijkertijd zorgt de totale omvang van de school ervoor, dat er veel voorzieningen en begeleiding beschikbaar is voor de leerlingen.
Zo bieden wij een goede begeleiding bij het kiezen van een vervolgopleiding of bij de beroepskeuze. Vanaf het 3e leerjaar kunnen de leerlingen kiezen uit MAVO (de Theoretische en Gemengde Leerweg), Ondernemen & Commercie, Technologie & Energie, Podium & Presentatie, Sport & Veiligheid, Zorg & Welzijn en Media & Vormgeving & ICT.
De profielen T&E, P&P en S&V vormen samen de richting Dienstverlening & Producten.

Een Haarlem College collega

 • heeft uitstekende pedagogische & didactische vaardigheden op grond van praktijkervaring
 • heeft een goed ontwikkeld reflectief vermogen
 • neemt initiatieven en is nieuwsgierig
 • is toegankelijk voor collega’s en leerlingen
 • heeft aandacht voor kwaliteit
 • heeft kennis van nieuwe onderwijsontwikkelingen
 • is ICT-vaardig
 • is een visitekaartje voor de school

 Het Haarlem College biedt:

– gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden
– adequate onderwijsondersteuning
– intensieve begeleiding van nieuwe collega’s
– ruime scholingsmogelijkheden
– ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
– een aanstelling bij de Dunamare Onderwijsgroep (zie: www.dunamare.nl)
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.