Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Beleidsmedewerker huisvesting en facilitaire zaken
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
3 september 2019
Eind Datum
16 september 2019
Functie naam
Facilitair medewerker
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,7-0,8
Provincie
gelderland
Plaats
Hummelo
Aanvang functie
z.s.m.
Loon indicatie
9 of 10
Organisatie
Bestuurskantoor
Website

Jij hebt, als beleidsmedewerker Huisvesting en facilitaire zaken, te maken met een diversiteit aan gebouwen, vraagstukken, interne en externe gesprekspartners. Je staat goed in verbinding met cvb en de directeuren en hebt voeling met de scholen. Je zoekt in samenwerking naar oplossingen die aansluiten bij de context, zonder dat je hierbij de kaders op organisatieniveau uit het oog verliest. Je vindt het een uitdaging om verder vorm te geven aan beleid en werkprocessen op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken. Je bent sterk in het managen van projecten en analyseert en rapporteert periodiek over de voortgang en behaalde resultaten. Je hebt een frisse kijk op de organisatie en je wilt graag een rol pakken in het toerusten van schoolbouwen voor de toekomst, zowel op het gebied van duurzaamheid en innovatie als met betrekking tot de fysieke vormgeving van onderwijsinhoud.

Jouw werkzaamheden zijn:

 • Fungeren als eerste interne en externe aanspreekpunt voor alle huisvestingszaken en gevraagd en ongevraagd adviseren van cvb en directeuren op het gebied van huisvesting, (verbouw), beheer en onderhoud;
 • Ontwikkelen, analyseren en beoordelen van plannen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van gebouwen en inrichting ervan op technische consequenties en het (laten) opstellen van dan wel beoordelen van kostencalculaties;
 • Vertalen van landelijk beleid en regelgeving in consequenties en werkprocessen;
 • Mede zorgdragen voor voorbereiding van verbouw en nieuwbouw, en voor de planning, voortgang en kwaliteit van onderhouds- en huisvestingsprojecten;
 • Het voeren van overleg met gemeentes, aannemers en onderhoudsbedrijven over huisvestingszaken;
 • Mede aanpassen, monitoren en uitvoeren van het meerjarenonderhoudsplan (MOP);
 • Coördineren van klein onderhoud en functioneel aansturen van de stafmedewerker huisvesting en facilitaire zaken en de conciërges;
 • Mede verzorgen van aanbestedingen en de totstandkoming en het beheer van onderhouds- en facilitaire contracten op huisvestingsgebied;
 • Voeren van overleg met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en gebruikers van gebouwen en terreinen over te leveren goederen of diensten;
 • Faciliteren en borgen van de uitvoering van (deel)plannen van aanpak met betrekking tot arbobeleid;

Zorgdragen voor het toezien op de beveiliging, bewaking en gebruiksvergunningen van scholen.

Jij, als onze nieuwe collega:

 • Hebt aantoonbare expertise op het gebied van projectmanagement van huisvestingsvraagstukken, bij voorkeur in het primair onderwijs.
 • Hebt kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud van (school)gebouwen en je hebt en houdt zicht op de hiertoe relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Hebt kennis van arbo-, milieu- en veiligheidswetgeving en van (de werking van) technische installaties binnen de gebouwen en inzicht in materiaalspecificaties.
 • Bent vaardig in het voeren van overleg en het onderhandelen met gemeentes, aannemers, leveranciers, bedrijven en fabrikanten e.d.
 • Bent communicatief sterk en zoekt op een actieve en enthousiaste manier de samenwerking met collega’s op de scholen en binnen het bestuursbureau.
 • Bent pragmatisch ingesteld en vindt het geen probleem om waar nodig operationele werkzaamheden uit te voeren.
 • Beschikt over een HBO werk- en denkniveau.

Wij bieden je:

 • Een uitdagende functie, in eerste instantie op tijdelijke basis voor een jaar. Bij wederzijdse tevredenheid is er uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
 • Een leuk team binnen een organisatie die volop in beweging is.
 • De mogelijkheid om werkdagen en -tijden in overleg in te delen.
 • Waardering in schaal 9 met een uitloopmogelijkheid naar schaal 10 (afhankelijk van opleiding en ervaring).

IJsselgraaf Scholengroep voor openbaar primair onderwijs is het bevoegd gezag van 15 basisscholen in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. Ons onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Daarbij gaan we uit van wat een kind kan. Samen met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) zorgen wij voor een optimale ontwikkeling en een zo goed mogelijk leerresultaat van het kind.
 
IJsselgraaf heeft als middelgrote onderwijsorganisatie een goede uitgangspositie met een grote diversiteit aan scholen, een compact bestuursbureau en een gezonde financiële basis. In schooljaar 2018-2019 verzorgen ruim 300 medewerkers onderwijs en begeleiding aan ongeveer 3200 leerlingen.

Bestuursbureau
Het bestuursbureau van IJsselgraaf levert de ondersteuning aan College van Bestuur en de schooldirecteuren. Het verbinden en versterken van de verschillende disciplines van het bestuursbureau staat hoog op de agenda, waarbij de relatie met de medewerkers van individuele scholen verder versterkt wordt.
 
Met ingang van 1 mei 2019 (of zo spoedig mogelijk) zijn we voor het bestuursbureau op zoek naar een
 
Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit (24-32 uur per week)
 
Als beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit vervul je een spilfunctie in de organisatie. Je bent hoeder en aanjager van de onderwijskwaliteit en vormt hierin een inspiratiebron voor medewerkers en leidinggevenden. Je bent procesmatig sterk en kunt strategische beleidskeuzes vertalen naar organisatie- en kwaliteitsbeleid. Je bent sparringpartner voor college van bestuur en directeuren met als uitgangspunt de verdere ontwikkeling van onderwijskwaliteit. Op bestuurlijk niveau draag je zorg voor de organisatie, evaluatie en rapportage over onderwijskwaliteit en de resultaten van onderwijskundige projecten en innovaties op stichtingsniveau.
Waar nodig ondersteun je de directeuren bij de analyse van onderwijskundige vraagstukken, het opstellen van verbeterplannen en het faciliteren bij onderwijsverbetertrajecten en onderwijsontwikkeling.
 
Werkzaamheden van de beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het CvB en de schooldirecteuren met het oog op de gewenste onderwijskwaliteit.
 • Ontwikkelen van strategisch beleid op het gebied van onderwijskwaliteit en onderwijsontwikkeling.
 • Aanleveren van de juiste management-informatie en data over de opbrengsten van het onderwijs.
 • Faciliteren en ondersteunen van directeuren in het op orde houden van de basiskwaliteit, passende ontwikkelarrangementen en doorgaande ontwikkelingslijnen van 0-14 jaar, mede in het kader van IKC-ontwikkeling.
 • Oppakken van een ontzorgende en coördinerende rol bij het uitvoeren van de zorgplicht.
 • Ondersteunen van scholen bij stevige dossiers.
 • Zorgdragen voor interne audits en bewaken van de kwaliteit van deze audits.
 • Leidinggeven aan het Bovenschools Ondersteuningsteam (BOT) (circa 6 medewerkers).
 • Faciliteren van de verdere ontwikkeling van een sterk IB-netwerk.
 • Verbinden van het beleidsdomein onderwijskwaliteit met de andere beleidsdomeinen.
 • Nauw samenwerken met de beleidsadviseur P&O inzake professionalisering van personeel.

 
Wie zoeken wij?

 • Je hebt aantoonbare expertise op het gebied van processen kwaliteitszorg, bij voorkeur in het primair onderwijs.
 • Je beschikt over brede organisatorische kennis en hebt en houdt zicht op de maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het onderwijs in het algemeen en onze scholengroep in het bijzonder.
 • Je beschikt over de juiste balans tussen meebewegen en begrip enerzijds en confrontatie en uitdagen anderzijds.
 • Je bent communicatief sterk, kan op alle niveaus meepraten en spreekt de taal van onderwijsprofessionals.
 • Je begrijpt en voelt aan hoe de formele en informele structuur van de organisatie werkt en  hoe je  daarbinnen beweegt om de gewenste resultaten te bereiken.
 • Je bent een innovatief denker die inspireert op het gebied van onderwijsinnovatie en toekomstgericht onderwijs
 • Je bent laagdrempelig, hebt een gezonde dosis humor en toont je een echte teamspeler.
 • Je beschikt over een HBO+ of WO werk- en denkniveau.

 
Wij bieden een uitdagende functie voor 24-32 uur per week, in eerste instantie op tijdelijke basis. Hoe de functie na circa 2 jaar wordt ingevuld is, naast goed functioneren, afhankelijk van de ontwikkeling van de organisatie en het beleidsterrein onderwijskwaliteit. Je komt te werken in een leuk team binnen een organisatie die volop in beweging is. Werkdagen en -tijden zijn in overleg in te delen. De functie is ingedeeld in schaal 11 met een uitloopmogelijkheid naar schaal 12. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-PO.
 
Procedure en meer informatie
De vacature?wordt zowel intern als extern uitgezet.?Bij gelijke geschiktheid hebben medewerkers die al een dienstverband hebben bij onze stichting voorrang.
Zelfstandigen die geïnteresseerd zijn, worden van harte uitgenodigd om te reageren.
 
Graag zien we je sollicitatie tegemoet vóór 25 februari. De selectiegesprekken vinden plaats op 27 februari vanaf 13.00 in Hummelo. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor eventuele vragen over de functie kun je terecht bij Petra Krajenbrink, voorzitter College van Bestuur, via telefoonnummer 0314-382 990.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.