Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Bovenbouw leerkracht voor groep 7
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
24 augustus 2018
Eind Datum
30 september 2018
Functie naam
Groepsleerkracht
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1.0 fte
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Den Haag
Aanvang functie
1-9-2018
Loon indicatie
La of LB
Organisatie
Anne Frankschool
Website

De Anne Frankschool zoekt een enthousiaste bovenbouw leerkracht!

Wij zoeken voor de bovenbouw een fulltime leerkracht.
Wij verwachten van nieuwe collega’s dat zij een goede relatie met onze leerlingen opbouwen en hen van daaruit stimuleren tot een maximale ontwikkeling. De leerkrachten werken volgens de regels van het LEAN-model aan de dagelijkse verbetering van de kwaliteit
van het onderwijs op de Anne Frankschool. Van nieuwe collega’s wordt verwacht dat zij goed kunnen samenwerken en dat zij een positieve bijdrage leveren aan de sfeer en de ontwikkeling van de school. Er wordt binnen de paralleclusters intensief samengewerkt.

De Anne Frankschool werkt met Ontwikkelingsgericht onderwijs. Een groot deel van het onderwijs is in betekenisvolle thema’s ondergebracht. De leerkrachten krijgen ondersteuning om dit goed uit te kunnen voeren. Ook verwachten wij dat leerkrachten open staan
om ict-toepassingen in het onderwijs integreren. Elke leerling heeft vanaf groep 5 de beschikking over hun eigen notebook. Vanaf groep 1 wordt er Engelse les gegeven.
 

Opleidingseisen : ​PABO
Gewenste ervaring: ​Enige ervaring in een bovenbouwgroep strekt tot aanbeveling.
Ingangsdatum van de functie 1-9-2018
Betrekkingsomvang: 1,0000

Leeftijdsgroepen:  Groep 7

Schoolprofiel
De Anne Frankschool is een school met een prettige sfeer, waar ieder kind welkom is. Op de school wordt gekeken naar de ontwikkeling van elk kind, zodat we onderwijs op maat kunnen geven. Het onderwijs heeft verschillende leuke thema's, waardoor de kinderen erg betrokken raken bij hun eigen leerproces. Kinderen leren zo met veel plezier, meer en sneller. Taal leren we de kinderen ook binnen de thema's en door de kinderen actief mee te laten doen. Zo leren de kinderen de taal goed gebruiken. We besteden veel aandacht aan sociale vorming waarbij we respect voor elkaar erg belangrijk vinden. Na schooltijd worden veel activiteiten georganiseerd, zoals sport, spel, kunst en cultuur. De Anne Frankschool heeft twee gebouwen. In beide gebouwen zijn peutergroepen. Op de Beresteinlaan vindt u de groepen 1 t/m 4 en de internationale schakelgroepen. De groepen 5 t/m 8 zijn op het Laagveen. De school gebruikt veel digitale hulpmiddelen: tablets, touch screens, digitale schoolborden en beschikt over twee computerlokalen. De leerlingen in de groepen 5 t/m 8 hebben de beschikking over hun eigen tablet.

Onderwijsconcept
Het onderwijs op de Anne Frankschool sluit zoveel mogelijk aan op de ontwikkeling van het kind. Niet te moeilijk en niet te makkelijk. Daarbij dagen we het kind uit zich zo goed en breed mogelijk te ontwikkelen. Het onderwijs werkt met thema's. De meeste vakken passen in de thema's. Het totale aanbod voldoet ruim aan de door de overheid gestelde kerndoelen. Voor leerlingen die moeite hebben met de lesstof is er extra hulp. Voor leerlingen die iets meer kunnen dan de meeste andere kinderen is er een programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. De school heeft veel digitale hulpmiddelen.

Kwaliteitszorg
De ontwikkeling van de leerlingen wordt goed gevolgd. In de groepen 1 t/m 4 houdt de leerkracht in de computer de lesvoorbereiding, planning en observatie bij. Voor de hele school wordt het Cito leerlingvolgsysteem gebruikt. In de groepen 5 t/m 8 houden de leerlingen en de leerkrachten samen portfolio's bij. Leerkrachten leren met en van elkaar door lesbezoeken, gezamenlijke lesvoorbereidingen en wekelijkse bordsessies (LEAN).
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.