Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Conciërge VSO
Dienstverband
tijdelijk

Concierge op VSO Orion College Drostenburg

Orion College Drostenburg is een VSO school voor leerlingen met een chronicshe ziekte, een lichamelijke beperking of een internaliserend gedragsprobleem (bv door autisme og een angststoornis). We bieden partijkonderwijs, VMBO BB/KB/TL en havo aan ongeveer
250 leerlingen. Voor de woensdagen en een dag in overleg zijn wij op zoek naar een concierge met sterke pedagogische vaardigheden.

– ervaring met de doelgroep
– flexibel
– pedagogisch sterk
– technisch handig

Het VSO valt nog onder de CAO van het PO
We bieden een contract voor 0,4 fte tot de zomervakantie, daarna is bij goed functioneren continuering een optie.

Voor wie
Langdurig zieke leerlingen
Het doel van Orion College Drostenburg is om alle leerlingen het onderwijs te bieden dat voor hen het beste is. Daarbij sluiten we aan bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling.
Het motto daarbij is: 'Speciaal waar nodig, gewoon als het kan’.

Voor langdurig zieke leerlingen kan een schooldag erg belastend zijn. Met als gevolg een hoog verzuim en daardoor misschien achterstand in de lesstof. Op onze locaties is verpleegkundige zorg aanwezig om langdurig zieke leerlingen ondersteuning te bieden. De verpleegkundige kan bijvoorbeeld helpen bij het instellen van diabetes of de belastbaarheid van een leerling in kaart brengen. Doordat een leerling zo goed in de gaten wordt gehouden, gaat de ziekte niet ten koste van de schoolresultaten. 

Lichamelijk gehandicapte leerlingen
Lichamelijk gehandicapte leerlingen zijn beperkt in hun motorische vaardigheden. Daarnaast is er vaak sprake van een wisselend energieniveau. Dat vraagt soms aanpassingen aan bijvoorbeeld het gebouw, het lesmateriaal of het rooster. Door dergelijke aanpassingen worden de belemmeringen voor het onderwijs zoveel mogelijk weggenomen. We werken intensief samen met Reade waardoor revalidatietherapie op school mogelijk is. 

Leerlingen met internaliserende gedragsproblemen
In bepaalde gevallen kan ook een leerling met internaliserende gedragsproblemen of psychiatrische problematiek bij ons terecht. Internaliserend wil zeggen dat het gedrag niet op anderen gericht is. Dit kunnen bijvoorbeeld leerlingen zijn met een stoornis in het autistisch spectrum of met extreme angstklachten. 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.