Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Conrector
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
9 november 2018
Eind Datum
21 december 2018
Functie naam
Conrector
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,8 fte
Plaats
Den Burg
Aanvang functie
zo snel mogelijk
Organisatie
OSG de Hogeberg
Website

OSG de Hogeberg uit Den Burg zoekt een Conrector per zo snel mogelijk

 

Voor het huidige schooljaar is OSG De Hogeberg op zoek naar een:

 

Veelzijdige conrector (0,8 fte schaal 13)

CONRECTOR (m/v)
Een verbindend persoon die zichtbaar is in de school en een sterk analytisch vermogen heeft om processen degelijk en betrouwbaar te organiseren.   

(0,8 fte, schaal 13, cao-vo)
Functieomschrijving
Positie in de organisatie   
Recent is ervoor gekozen om de bestaande situatie van een rector en drie teamleiders, te wijzigen in een rector-bestuurder, een conrector en twee teamleiders. Als conrector bent u verantwoordelijk voor het faciliteren van onderwijsontwikkeling- en vernieuwing
in de organisatie (gepersonaliseerd leren), de formatie, het rooster en de onderwijslogistiek. Ook vervangt u de rector-bestuurder bij deins afwezigheid.
De rector-bestuurder en de conrector vormen samen de schoolleiding.
Naast de rector-bestuurder en conrector zijn er twee teamleiders die een eigenstandige functie vervullen en die elk verantwoordelijk is voor de operationele gang van zaken binnen hun team.

Persoonskenmerken:
U bent erop gericht om, met een aantrekkelijk toekomstperspectief van gepersonaliseerd leren voor ogen, de school verder te ontwikkelen.
U kunt daarbij zowel coachen als leiden. Bedrijfsvoering heeft uw passie, maar u behoudt het doel voor ogen en dat is goed onderwijs bieden aan leerlingen met ieder een eigen talent.
Met uw blik naar buiten signaleert u kansen voor de school en bent in staat op een creatieve wijze deze te verbinden met bestaande en nieuwe ontwikkelingen.
Met uw blik naar binnen realiseert u in een goede werksfeer een organisatie die het onderwijs maximaal ondersteunt.
U vindt het vanzelfsprekend om alle geledingen van de school te betrekken bij de ontwikkeling van beleid en organisatie. Met uw stijl van werken en communiceren bent u een voorbeeld en creëert u verbinding en vertrouwen.
U voelt zich als conrector verantwoordelijk voor de bedrijfskundige resultaten van de school. U bent goed in staat om binnen uw verantwoordelijkheid als conrector met verschillende belangen om te gaan. U bent een goede netwerker.

Werkzaamheden:    
• Leiding en sturing geven aan de onderwijs ondersteunende processen (organisatie,
   onderwijslogistiek, administratie, rooster, ICT en facilitaire zaken).
• Input leveren die het opstellen van het formatieplan, jaarplanningen en leerling prognoses
   mogelijk maakt.
• Leidinggeven aan het OOP-deel van de school bestaande uit, administratief medewerkers,  
   conciërges en klassenassistenten.
• Het, samen met de rector-bestuurder, ontwikkelen van het centrale beleid van de school,
   waarbij gepersonaliseerd leren, het onderwijsrendement en de krimp centraal staan.
• Onderhouden van externe contacten op de eigen beleidsterreinen.
• Het vervangen van de rector-bestuurder bij diens afwezigheid.
• Het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het onderwijskundig beleid van de
   school.
• Leidinggeven aan de verschillende secties en het coördineren van hun werkzaamheden.
De conrector staat voor de volgende opdracht
• Het verder ontwikkelen van de organisatiestructuur en het bevorderen van de daaraan
   gekoppelde professionele cultuur.
• Het ontwikkelen van beleid op het gebied van passend onderwijs en leerlingbegeleiding.
• Het vormgeven van beschrijvingen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor
   de planning en beheersing van de onderwijslogistieke processen (o.a.: jaarroosters,
   lesroosters, inzetplanning, toetsroosters, leerlingvolgsysteem, eindexamens, diplomering,
   cijferverwerking, rapportage en analyse onderwijsrendement).  
• In nauwe samenwerking met de rector-bestuurder en de teamleiders verbeteren van het
   onderwijsrendement.
• Het nauw samenwerken met onze (nieuwe) samenwerkingspartners, als het gaat om
   bedrijfsvoering.
 
Functie-eisen
Opleiding    
• Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
• Heeft de opleiding tot schoolleider (NSO) afgerond of is bereid deze opleiding te volgen.
• Bij voorkeur woonachtig op Texel, of voornemens op Texel te gaan wonen.
Kennis en ervaring      
• Met gepersonaliseerd leren
• Heeft ervaring met veranderprocessen en -trajecten in het onderwijs.
• Heeft leidinggevende ervaring opgedaan in het onderwijs of daarbuiten.
• Heeft een sterk analytisch vermogen, ervaring of affiniteit met het vormgeven van
  (onderwijs logistieke) processen, bewaakt de voortgang van processen, evalueert regelmatig
   en stelt zo nodig bij, heeft oog voor detail en is nauwgezet.
• Bouwt makkelijk in- en externe relaties op, weet het werk goed te organiseren en behoudt
   daarbij een helicopterview.
• Heeft een visie op de ontwikkeling van de school in de komende jaren.
• Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers door het geven van feedback en het bieden van
   coaching en scholing.
• Is zichtbaar, streeft naar openheid en wederzijds vertrouwen en weet mensen te binden. •Kennis van de rooster- en formatiepakketten Zermelo en Foleta

Verantwoordelijk voor:
• Het faciliteren van onderwijsontwikkeling- en vernieuwing in de school, in de formatie, in het
   rooster.
• Personeels- en formatiebeheer, prognoses, planning en meerjarige ontwikkelingen.
• De organisatie en uitvoering van de roosters en jaarplanning van de school.
• Het optimaal verlopen van de ondersteunende processen binnen de school.
• Leidinggeven aan het roostermaker, de administratie en conciërgeteam.
• Facilitair beheer, onderhoud en schoonmaak op de locatie.
• Faciliteren van onderwijsontwikkeling en ICT (organisatie en ondersteuning van het
   onderwijsproces).
• Arbeidsomstandigheden en veiligheid op de locatie.
• Op het gebied van P&O, Financiën, ICT en Facilitair wordt nauw samengewerkt met de
   samenwerkingspartners.
Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt gehonoreerd in schaal 13, cao-vo, voor een werktijdfactor 0,8 fte.
 

Het streven is dat onze school gekenmerkt wordt door docenten die zeer professioneel werken en het maximale uit de leerlingen weten te halen. OSG De Hogeberg staat landelijk bekend als een goede school. De school heeft als ambitie om tot de top 25% van het Nederlandse onderwijs te horen (volgens de kwaliteitskaart inspectie VO).

Op OSG De Hogeberg wordt op een creatieve wijze gewerkt aan het realiseren van kwalitatief
hoogstaand onderwijs, gekenmerkt door:
• Het maximaal uitdagen van talenten;
• Leerlingen die met een goed eindexamen en met trots hun
opleiding afronden.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.