Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Consulent passend onderwijs- jonge kind
Functie naam
Onderwijsassistent
Toegevoegd op
24 september 2019
Eind Datum
24 oktober 2019
Niveau
HBO
Dienstverband
vast
Provincie
utrecht
Plaats
Nieuwegein
Loon indicatie
11
Organisatie
Profi Pendi
Website

Consulent passend onderwijs voor het jonge kind die zorgt dat kleuters op de best passende plek in het onderwijs terecht komen

Zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daar kun jij bij Profi Pendi een belangrijke bijdrage aan leveren. Profi Pendi is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor primair onderwijs in de regio’s Houten, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden
en IJsselstein. Het bestaat uit 17 schoolbesturen, bijna 17.000 leerlingen en 79 scholen, waaronder 4 scholen voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en 1 school voor Speciaal Onderwijs (SO). Het doel is passend onderwijs bieden aan ieder kind, zodat alle kinderen
een plek krijgen op school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Profi Pendi biedt jou een dynamische werkomgeving, waarin nog niet alles is uitgedacht. Je krijgt bij ons alle ruimte om te komen met ideeën
en om te pionieren. 

Wat ga je doen? 
Als consulent passend onderwijs voor het jonge kind van 3 tot 6 jaar werk je met de “onderinstroom", kinderen die voor het eerst aangemeld worden op een school

 • Je ondersteunt het proces tussen leerkracht, kind, ouders, intern begeleider en directeur;
 • Je coacht en begeleidt leerkrachten en intern begeleiders;
 • Je brengt de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart met school, ouders, sociaal-team en zo nodig met andere specialisten binnen het multidisciplinair overleg (mdo);
 • Voert eventueel observaties uit;
 • Je voert gesprekken met de intern begeleider en directie over basisondersteuning en specifieke ondersteuning van de kinderen op de school;
 • Je voert overleg met voorschoolse voorzieningen;
 • Je werkt handelingsgericht; voert gesprekken, observeert en geeft handelingsgerichte adviezen;
 • Je neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten.

Wat verwachten we allemaal van je? 

 • Je hebt ervaring in het primair onderwijs (groep ½) en/of orthopedagogiek/ontwikkelingspsychologie gestudeerd met nadruk op het jonge kind. Of je hebt de opleiding  post-hbo- Jonge Kind Specialist gevolgd;
 • Je bent bekend met VVE beleid;
 • Je werkt vanuit de visie en het beleid van het samenwerkingsverband Profi Pendi, zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband;
 • Je bent beschikbaar voor minimaal 0,6 fte;
 • Je bent onafhankelijk en professioneel: dat wil zeggen dat je na 1 augustus 2019 niet verbonden bent aan een van de aangesloten schoolbesturen van het samenwerkingsverband Profi Pendi en dat je voldoet aan de gestelde competenties;
 • Je hebt recent kennis en ervaring opgedaan met (onderwijs) ondersteuningsvragen op het gebied van gedragsproblemen en gedragsstoornissen op een school/behandelgroep of VVE groep;
 • Je hebt kennis van didactiek, (ortho)pedagogiek en systeemdenken, kunt variabelen herkennen, kan helpen bij het tot stand komen van een verklarend beeld en kennis van betrokkenen benutten;
 • Je hebt ervaring met het kritisch-constructief begeleiden van complexe overlegsituaties, waarbij aanwezigen soms tegengestelde belangen hebben;
 • Je hebt ervaring met de doelgroep het jonge kind (3-6 jaar);
 • Je hebt een rijbewijs en bij voorkeur een auto.

Wat stellen we daar allemaal tegenover? 
Wij bieden je een prettige, uitdagende en afwisselende werkomgeving met flexibele werkplekken. Je werkt samen met een inspirerend en deskundig team van collega’s consulenten passend onderwijs. Je krijgt bij ons volop mogelijkheden om je verder te professionaliseren
en scholen, zowel op teamniveau als op individueel niveau. Bovendien krijg je alle ruimte om eigen initiatieven te ontplooien. Je start met een tijdelijke aanstelling van een jaar, die na goed functioneren overgaat in een vaste aanstelling. Daarbij kun je
rekenen op een goed salaris dat past bij je opleiding en ervaring volgens de CAO-PO, maximaal schaal 11 (OOP). 

Maak werk van een baan bij Profi Pendi
Ben jij proactief en wil je zorgen dat kinderen helemaal op hun plek zitten, gelukkig zijn en maximaal tot bloei komen? Mail dan voor 4 oktober 2019 je motivatiebrief met CV via de ‘Solliciteer’ button. De gesprekken worden gehouden
op 10 oktober. Het streven is om per 1 november bij ons te beginnen. 
Wil je eerst nog wat meer informatie? Bel dan Marjolein Sluijters: 030 275 12 88. Of stuur een mail naar info@profipendi.nl.

Zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daar kun jij bij Profi Pendi een belangrijke bijdrage aan leveren. Profi Pendi is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor primair onderwijs in de regio’s Houten, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden en IJsselstein. Het bestaat uit 17 schoolbesturen, bijna 17.000 leerlingen en 79 scholen, waaronder 4 scholen voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en 1 school voor Speciaal Onderwijs (SO). Het doel is passend onderwijs bieden aan ieder kind, zodat alle kinderen een plek krijgen op school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Profi Pendi biedt jou een dynamische werkomgeving, waarin nog niet alles is uitgedacht. Je krijgt bij ons alle ruimte om te komen met ideeën en om te pionieren.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.