Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Coördinator veilig leefklimaat
Dienstverband
Tijdelijk
Toegevoegd op
22 oktober 2020
Eind Datum
3 november 2020
Functie naam
Coordinator
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,8 - 1,0
Provincie
Noord-Holland
Plaats
Krommenie
Organisatie
Trias VMBO
Website

Trias VMBO zoekt een coördinator veilig leefklimaat

Gezocht: Man/vrouw met lef en liefde. Iemand die midden tussen jongeren kan staan, ongeacht de situatie. De verbinder en de begrenzer. De coach voor collega’s en de connector voor de stad. Kan jij bouwen aan een veilige leefomgeving voor
onze jongeren? Lees de tekst en solliciteer!

Context
Het is van belang om jongeren zoveel mogelijk te laten opgroeien in een veilige omgeving. School is een belangrijke plek in het leven van jongeren. Uit onderzoeken onder scholieren blijkt dat de school voor de meeste jongeren een veilige plek is. Tegelijkertijd
zien we dat jongeren buiten school steeds meer deel gaan uitmaken van onveilige netwerken. Deze netwerken worden veelal gevormd via internet, op straat en in het uitgaansleven.
Deelnemers aan deze netwerken zitten ook op onze scholen en brengen daarmee de onveiligheid in de school. Zij proberen andere, vaak jonge, leerlngen te interesseren voor hun activiteiten en te laten integreren in hun netwerken. Jongeren zijn gevoelig voor dit
soort ‘spannende’ activiteiten, laten zich gemakkelijk beïnvloeden en willen er graag ‘bijhoren’, zeker wanneer zij er een bepaalde status of identiteit aan kunnen ontlenen. 
Vanuit het regionale veiligheidsoverleg is het idee ontstaan om op een aantal scholen het komend jaar te gaan werken met een coördinator veilig leefklimaat. Het betreft niet uitsluitend het leefklimaat op school, maar gaat vooral ook over de verbinding met
de omgeving. 
 

Taakomschrijving
Je werkt vanuit een bewezen methodiek, bijvoorbeeld PBS. Je hebt een ‘presente’ houding en bouwt goede relaties op met de leerlingen. Je zet in op begrenzing en verbinding. Als volledig lid van het schoolteam heb je de opdracht om je collega’s te ondersteunen
bij vraagstukken rondom bijvoorbeeld groepsdynamiek, complex gedrag en (on)veiligheid. Je bent in staat om collega’s individueel en in groepsverband te coachen. Je draagt bij aan een veiligere stad. Dit doe je door in een netwerk op te trekken met de coördinatoren
van andere schoollocaties. Hierin werk je samen als een team. Jullie staan in goed contact met alle benodigde partners op het gebied van veiligheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijkteams en straatcoaches, jeugdboa’s, maar ook politie. Ook kan gedacht worden
aan het betrekken van sportinstanties en religieuze instellingen. Bij incidenten op de eigen locatie of op een locatie van een collega coördinator heb je een leidende rol. Je zorgt dat de juiste stappen worden genomen met alle netwerken, zowel de professionele
als niet professionele. 

Werkzaamheden

 • Zorgdragen voor een veilige leefomgeving in en rond de school;
 • Bijhouden van (nog af te spreken) gegevens;
 • Uitdrager en bewaker van het pedagogische klimaat en de veiligheid;
 • Zichtbaar in de vrije ruimte, pauzes; voor- & na schooltijd;
 • Begeleiden en coachen van kleine groepen of individuele leerlingen;
 • Coaching on the job en supervisie van collega’s op thema’s als groepsdynamica, omgaan met complex gedrag en presentie;
 • Zorgdragen voor de continue professionalisering op het gebied van veiligheid in de school;
 • Borgen van beleid omtrent veiligheid in schoolveiligheidsplan;
 • Betrokken bij de wijde omgeving van de school, hierbij kan het nodig zijn om buiten de gewoonlijke werktijden te werken. Dit om verbindingen te leggen met andere (professionele) partners in de stad of met de nodige sociale netwerken.

 
Bevoegdheden en positionering

 • Neemt de verantwoordelijkheid bij de (procesmatige) afhandeling van incidenten (registratie, verslaglegging, melding en afhandeling) en doet verslag aan de schoolleiding;
 •  Is medeverantwoordelijk voor interne en externe communicatie over incidenten in de school; 
 • Valt onder de directe leiding van de directeur van de locatie;
 • Functioneel is er afstemming met-, en aansturing van, de projectleider Veilig Leefklimaat.

Kennis en vaardigheden

 • Je hebt Kennis van groepsdynamiek en bent in staat hierop te sturen;
 • Je bent in staat om een sterke en prettige relatie met de leerlingen op te bouwen;
 • Je hebt ervaring met agressieregulatie en de-escalerend werken;
 • Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen onder jongeren; 
 • Je neemt deel aan intervisie en scholing ten behoeve van vergroten en delen van deskundigheid;
 • Je bent een teamplayer en zoekt samenwerking, zowel in de school als met de andere coördinatoren en samenwerkingspartners in de stad;
 • Relevante ervaring in de jeugdhulp op het onderwijs;
 • HBO-geschoold; Sociale of Onderwijskundig domein.

Wat bieden wij:

 • Een leerzame, relevante en spannende opdracht op het snijvlak tussen onderwijs en zorg;
 • Een opdracht met kaders, maar evenveel ruimte om te doen wat jij (met je collega’s) denkt dat goed is voor een veilige leefomgeving voor jongeren;
 • Begeleiding van een ervaren projectleider, coaching on the job;
 • Dienstverband 0.8-1.0 fte 
 • Salaris: inschaling in schaal 10 OOP CAO VO, afhankelijk van ervaring;
 • Een goede pensioenregeling, aantrekkelijk aantal vakantiedagen, veel regelruimte. 

Trias VMBO in Krommenie biedt 1205 leerlingen vmbo-onderwijs in alle leerwegen op basis van veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Onze leerlingen krijgen de ruimte om op een zorgvuldige manier hun richting te ontdekken. Tegelijkertijd zorgen onze gedifferentieerde lessen er voor dat onze leerlingen uitgedaagd worden.
 
Hoofd, hart en handen
We werken met hoofd, hart en handen onderwijs waarbij theoretische kennis omgezet wordt in praktische opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen. De omgeving speelt een rol bij de uitvoering van de opdrachten. Dit schooljaar werken al onze eerstejaars leerlingen met een laptop in de klas waardoor zij de ICT basisvaardigheden leren toepassen als startpunt om tijdens hun schoolloopbaan digitaal geletterd te worden. 
Het doel van hoofd, hart en handen onderwijs is leerlingen in toenemende mate hun eigen leerproces te laten sturen. We onderzoeken met leerlingen en met ouders wat daarvoor nodig is. We ontwikkelen situaties waar leren kan optreden door middel van het hoofd, hart of handen. Denk aan een doe opdracht tijdens wis­kunde. Alle klassen werken met een start-up: opstarten van de dag, activatie van het hoofd, hart en handen.

Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. Onze leerlingen bouwen in vier jaar een loopbaandossier op, dat aansluit bij hun individuele talenten en passies. Onze docenten ondersteunen de brede ontwikkeling van de leerlingen en stimuleren hen op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 
Docent als lerende professional
Wat geldt voor leerlingen, geldt ook voor onze collega’s. Zij krijgen de ruimte om te leren, te onderzoeken en te experimenteren en dus ook om fouten te maken. Alle medewerkers wordt actief scholing aangeboden, zowel door Trias VMBO als door de OVO Academie. Iedere docent is anders en heeft iets anders te bieden; dit wordt gezien, gewaardeerd en benut.
 
Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell College), H3O-klas, Trias BusinessPoint, BouleVaart, turboroute economie, maatschappelijke stages, beroepsoriënterende stages.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.