Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
directeur onderwijs
Functie naam
Open vacature
Toegevoegd op
23 oktober 2018
Eind Datum
27 oktober 2018
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1
Provincie
Noord-Brabant
Plaats
Boxtel
Organisatie
Jacob-Roelandslyceum
Website

Jacob-Roelandslyceum uit Boxtel zoekt een directeur onderwijs per

Het Jacob-Roelandslyceum is een school voor vwo met gymnasium en atheneum en voor havo.

Het Jacob-Roelandslyceum is een erkend Technasium en erkende cultuurprofielschool, biedt Cambridge Engels aan en Sport en Lifestyle aan en voor de leerlingen van de vwo-bovenbouw het Econasium.

Het Jacob-Roelandslyceum wil dat het pedagogisch klimaat en de onderwijsleersituatie zo op elkaar zijn afgestemd en ingericht, dat leerlingen leren de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Het Jacob-Roelandslyceum gaat ervan uit dat de beste leerkracht in de leerling zit en dat de leerling zelf deze kracht zal moeten aanspreken om tot leren te komen. Als het lukt om leerlingen liefde en verantwoordelijkheid voor leren bij te brengen, vergemakkelijkt dat hun leerproces. Het Jacob-Roelandslyceum stimuleert het leren van leerlingen door aan de ene kant het onderwijs steeds beter op maat vorm te geven en aan de andere kant voldoende veiligheid te bieden in een op ontwikkeling- en motivatiegericht pedagogisch klimaat. Daarnaast stelt het Jacob-Roelandslyceum leerlingen in staat zichzelf en de wereld om hen heen steeds beter te leren kennen waardoor leerlingen keuzes kunnen maken en een stap zetten in hun ontwikkeling tot wereldburger.

De slogan “Het JRL draait om jou” is een op leerlingen gerichte vertaling van deze missie. De visie en de missie worden vormgegeven door alles waar binnen school in samenhang aan gewerkt wordt.

De vacature directeur onderwijs Jacob-Roelandslyceum ontstaat door pensionering van de huidige directeur onderwijs.

De directeur onderwijs geeft direct leiding aan vier afdelingsleiders. De directeur onderwijs en vier afdelingsleiders vormen samen het locatiemanagementteam. Het overleg heeft zowel een informerend, adviserend als besluitvormend karakter en wordt klein MT genoemd. De directeur onderwijs heeft onder verantwoordelijkheid van de rector de taak het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijskundig beleid van het Jacob-Roelandslyceum en het leidinggeven aan die locatie. De directeur onderwijs legt verantwoording af aan de rector.

De afdelingsleiders geven leiding aan de docenten; een deel van het onderwijs ondersteunend personeel wordt aangestuurd door de directeur onderwijs. Op het Jacob-Roelandslyceum werken directeur onderwijs en afdelingsleiders nauw samen; het locatiemanagement vergadert iedere dinsdag. De agenda van het locatiemanagement bestaat globaal uit:
• Personeel
• Organisatie
• Onderwijs
• Actuele onderwerpen

De eindverantwoordelijkheid van het Jacob-Roelandslyceum is in handen van de rector. De rector vormt samen met de directeur onderwijs de kerndirectie. De kerndirectie wordt ondersteund door een staffunctie: hoofd planning en organisatie

Het Jacob-Roelandslyceum vormt samen met het Baanderherencollege de OMO Scholengroep Boxtel waarvoor de rector eindverantwoordelijk is.

De nieuwe directeur onderwijs van het Jacob-Roelandslyceum draagt zorg voor:
• het locatiemanagement
• de voortzetting van de op vernieuwing gerichte koers met aandacht voor implementatie en borging;
• de praktische uitvoering van het schoolplan;
• goed communiceren en op tijd informeren;
• het versterken van de profilering en positionering van de locatie in de brede regio.

U hebt:
• een academisch denk- en werkniveau;
• bij voorkeur een bevoegdheid en leservaring;
• een vooruitstrevende visie op onderwijs;
• ruime ervaring in een leidinggevende functie.

U bent een daadkrachtig persoon die vanuit een duidelijk standpunt en natuurlijk overwicht lijnen uitzet voor de locatie. U bent bevlogen, hebt hart voor onderwijs en bent op de hoogte van de laatste onderwijsontwikkelingen. U weet het team te coachen, te inspireren en te sturen en u treedt als natuurlijk leider op bij het vormgeven van het onderwijs op de locatie. Samen met de afdelingsleiders draagt u zorg voor de vormgeving en uitvoering van de visie op het onderwijs van de locatie.
Met een juiste kijk weet u mensen te stimuleren en motiveren, zodat de locatie, de sectie en de individuele medewerker groeien en ontwikkelen. U geeft vertrouwen aan iedere collega en aan de afdelingsleiders en weet goed wat gespreid leiderschap betekent. U bent betrouwbaar, besluitvaardig, doet wat u zegt en houdt u aan afspraken. U hebt een duidelijke mening over onderwijs en u stuurt op vernieuwing. U bent creatief, houdt niet op bij de gebaande paden en weet krachtige verbindingen tussen mensen te leggen. Bovendien bent u een echte teamspeler.

Op www.erikversteege.nl is onder nieuwe vacatures Directeur Onderwijs Boxtel de volledige school- en profielschets te downloaden alsook een digitaal informatiepakket. In dit pakket is meer informatie over het Jacob-Roelandslyceum, de functieomschrijving en verdere aanvullende informatie opgenomen.

Het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel is een school voor gymnasium, atheneum en havo. Het Jacob-Roelandslyceum is gehuisvest in een prachtig vernieuwd schoolgebouw aan de Grote Beemd en is de plaats waar ruim 1300 vwo- en havoleerlingen vanuit de hele regio met veel succes hun opleiding volgen. Het Jacob-Roelandslyceum: – ziet het verwerven van kennis en vaardigheden als een belangrijke basis om succesvol te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. – biedt een diversiteit aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. – zorgt voor een veilige, uitdagende leeromgeving. – daagt elke leerling uit om het beste uit zichzelf te halen.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.