Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Docent Algemeen vormend onderwijs (AVO)
Toegevoegd op
12 juli 2019
Eind Datum
12 augustus 2019
Functie naam
AVO mentor
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0.6
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Zoetermeer
Aanvang functie
01-09-2019
Loon indicatie
Schaal 11 (CAO-PO)
Organisatie
Pleysier College Zoetermeer
Website

Pleysier College Zoetermeer uit Zoetermeer zoekt een Docent Algemeen vormend onderwijs (AVO) per 01-09-2019

ONDERWIJS VOOR SPECIALE LEERLINGEN
Pleysier College Zoetermeer is een bruisende school voor speciaal onderwijs waar in kleine groepen aan ongeveer 80 leerlingen vmbo-onderwijs (BB/KB/TL) wordt gegeven. Onze leerlingen, die ons elke dag uitdagen met hun gedrag, zijn 12 tot 18 jaar oud. Kenmerkend
voor onze school is een grote diversiteit aan leerlingen. In goed overleg met de leerlingen en
hun ouders geven wij onderwijs op maat en leren we leerlingen met de Win-Win methode hoe ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gedrag en helpen we ze daarbij vanuit een natuurlijke, horizontale gezagspositie.

VACATURE VOOR LERAREN
We hebben een vacature (0,6 fte) voor een docent avo.

WE DOEN HET SAMEN
Als leraar heb je vaak een eigen vaste groep en ben je ook mentor voor je leerlingen. In de onderbouw geef je de AVO-vakken en speciale vakdocenten geven de vakken beeldende vorming, beweging en koken. In de bovenbouw volgen de leerlingen het profiel Economie
& Ondernemen waar je mogelijk ook les in geeft. Je wordt ondersteund door een breed samengesteld multidisciplinair team met onder meer gedragswetenschappers en lerarenondersteuners.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF
Voor al onze leerlingen geldt dat ze aangewezen zijn op een orthopedagogische en orthodidactische aanpak. De leerlingen werken via een praktisch en theoretisch programma aan verbetering van gedrag, zelfredzaamheid, kennis en vaardigheden. Vanuit het
principe ‘één jongere, één plan’ wordt in overleg met de jongere, de ouders/verzorgers en ketenpartners voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin de leer- en ontwikkeldoelen zijn geformuleerd en de ondersteuningsbehoefte van de leerling
is omschreven. De leer- en ontwikkeldoelen zijn gericht op een optimale uitstroom en volwaardige deelname aan de maatschappij.

ONZE AMBITIE
We willen het onderwijs voor onze leerlingen nog leerzamer en uitdagender maken. Daarom vinden we het belangrijk dat onze nieuwe collega’s leergierig zijn, ideeën hebben over eigentijds onderwijs en flexibel, ambitieus, sociaal vaardig, een doorzetter en kwaliteitsbewust
zijn. Op Pleysier College Zoetermeer werken we aan:

 • een uitdagende, betekenisvolle en stimulerende leeromgeving binnen en buiten de school;
 • ICT als didactische strategie voor het realiseren van gepersonaliseerd leren;
 • een goede transitie naar vervolgonderwijs.

DIT BEN JIJ

 • Jouw lessen zijn opbrengstgericht: heldere lesdoelen, directe instructie, actieve betrokkenheid en afstemming zijn voor jou vanzelfsprekend.
 • Je beschikt over de kennis en vaardigheden voor een goede omgang met de specifieke problematiek van onze leerlingen of bent bereid orthopedagogische en orthodidactische kennis en vaardigheden te verwerven.
 • Je biedt afzonderlijke leerlingen en de groep als geheel een krachtige veilige en uitdagende leeromgeving aan op een eigentijdse, creatieve en planmatige manier, zodanig dat alle leerlingen zich gewaardeerd voelen.
 • Je versterkt het zelfvertrouwen van je leerlingen door positieve feedback en authentieke betrokkenheid en richt je aanpak op het behalen van successen door de leerling.
 • Je bent alert op de invloed die je eigen gedrag en dat van anderen heeft op de leerlingen.
 • Je bent ICT-vaardig en kunt efficiënt gebruikmaken van digitale hulpmiddelen.
 • Je gaat graag een stapje verder en bent ook een mentor voor onze leerlingen.
 • Je beschikt bij voorkeur over een pabo-diploma (universitaire pabo is een pre) en geeft al enige tijd les aan een eigen groep in het po of v(s)o. Maar ook als je de lerarenopleiding hebt gevolgd ben je van harte uitgenodigd om te solliciteren!

TEAM

 • Je kunt goed samenwerken en draagt actief bij aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering van ons onderwijs, het pedagogisch en didactisch klimaat, de werkverhoudingen en de schoolorganisatie;
 • Je toont betrokkenheid bij de omgeving van de school en bent proactief in relaties, zowel in waar het gaat om de groep en de individuele leerling, alsook in de samenwerking met ouders en de diverse behandelaars of beroepskrachten die bij de leerling betrokken
  zijn;
 • Je werkt aan je eigen professionele ontwikkeling;
 • Je wilt naast het verzorgen van lessen ook schooltaken uitvoeren.

EIGENSCHAPPEN

 • Je bent consistent in je handelen, biedt een duidelijke structuur en straalt gezag uit;
 • Je bent aantoonbaar leergierig, staat open voor feedback en toont zelfreflectie;
 • Je bent integer, duidelijk en rechtvaardig;
 • Je kunt grenzen stellen, kunt tegen een stootje en beschikt over doorzettingsvermogen;
 • Je kunt zelfstandig werken, maar ook teamspeler zijn;
 • Je beschikt over empathisch vermogen, kunt goed luisteren en hebt een open luisterhouding richting leerlingen en hun ouders.

DIT BIEDEN WIJ

 • Wij bieden je een uitdagende werkomgeving in een deskundig en innovatief team dat je ondersteunt bij de uitdagingen die onze leerlingen je geven;
 • Wij zorgen voor een inwerkprogramma zodat je snel vertrouwd raakt met je collega’s, onze leerlingen, het pedagogisch handelen, de zorg-structuur en de dagelijkse routine;
 • We betalen je een salaris conform de CAO Primair Onderwijs (schaal L11);
 • Wij bieden je (na het jaarcontract) graag een vast dienstverband aan als je de klik gevonden hebt met onze leerlingen en onze organisatie.

Pleysier College Zoetermeer biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen vanaf 12 tot en met 19 jaar.  Het onderwijs omvat de leerroutes vmbo-basisberoepsgericht en vmbo-kaderberoepsgericht. Dit jaar is in leerjaar 1 ook de theoretische leerweg van het vmbo gestart. Leerlingen waarvoor het hele vmbo-pakket niet haalbaar is kunnen in de bovenbouw een leerwerkroute volgen.

Leerlingen stromen in vanuit het regulier en speciaal basisonderwijs en vanuit het regulier voorgezet (speciaal) onderwijs.
Voor alle leerlingen wordt zoveel mogelijk een programma op maat samengesteld. Dit wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP wordt de beginsituatie beschreven en wordt een inschatting gemaakt van het uitstroomniveau. In concrete afspraken en doelen wordt vastgelegd op welke wijze er toegewerkt zal worden naar dit uitstroomniveau.Het programma bestaat uit onderwijs, persoonlijke vorming en arbeidsoriëntatie.
Het werken aan talenten en het vergroten van vaardigheden is uitgangspunt.
Er wordt toegewerkt naar een vmbo-diploma.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.