Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Docent BWI
Dienstverband
Tijdelijk
Toegevoegd op
7 september 2020
Eind Datum
25 september 2020
Functie naam
Bouwen Wonen Interieur
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1 fte
Provincie
zeeland
Plaats
Zierikzee
Aanvang functie
z.s.m.
Loon indicatie
docent LB
Organisatie
Pontes Locatie ''Pieter Zeeman''
Website

Docent BWI, 2e gr. bevoegd of in opleiding, of ervaren instructeur bereid tot scholing

Het betreft een vacature van ca.25 lesuren op de locatie Pieter Zeeman Zierikzee,  aan vmbo b/k klas 3 en 4. De afdelingen PIE en BWI worden geinnoveerd. Wij zoeken een collega die aan die ontwikkeling een constructieve bijdrage kan leveren. 

Als docent Bouw, Wonen en Interieur ben jij een inspiratiebron voor de creatieve leerlingen. Dit komt door jouw brede kennis van o.a. houtbewerking, metselen, schilderen- en tekenen.

Het vernieuwende voortgezet onderwijs biedt nieuwe profielen aan waaronder Bouw, Wonen en Interieur. Wij zijn daarvoor op zoek naar docenten met bij voorkeur een tweedegraads lesbevoegdheid, die minimaal 3 dagen per week beschikbaar zijn.
Je gaat lesgeven aan de 3e en 4e klassen van vmbo basis- en kader. Van de docent wordt er verwacht dat hij/zij goede begeleiding biedt en iedere leerling enthousiast aanmoedigt om ieder zijn talenten te ontdekken.

Er wordt veel van je verwacht als docent BWI. Vanuit dit profiel worden de leerlingen opgeleid tot een beroep in de bouw, als meubelmaker, als scheepsbouwer of als interieurontwerper. De leerlingen krijgen les in een praktijklokaal. Als docent ben je erg handig
en weet jij hoe je de leerlingen goed kan opleiden. Zelf heb je ook interesse in interieurontwerp, maak je graag meubels en ben je in je vrije tijd ook vaak bezig. Wil jij graag meer weten over deze functie en ben je met per direct beschikbaar? Solliciteer
direct zodat wij je hier meer over kunnen vertellen! 

Wij vragen:
Ervaring in het vmbo is essentieel, als docent of instructeur,  evenals een passende bevoegdheid of bereidheid deze te halen. Dat kan zijn een van de volgende bevoegdheden:

Bouwkunde I en IIvo 
Algemene Bouwkunde vo 
Bouwtechniek I en IIvo 
Bouwtechniek (ten behoeve van het vbo)vo 
Technisch Beroepsonderwijs,
– route/specialisatie Bouwkunde,
– route/specialisatie Bouwtechniek, of
– route Bouw

Wij zoeken een collega die ook past bij de kernwaarden van de organisatie:

 • Klantgerichtheid.
  Identificeren van wensen, behoeften en belangen van de klant en hierop handelend inspelen.
 • Ambitie.
  De bereidheid en het vermogen hebben om te blijven verbeteren, doelstellingen te realiseren en een bijdrage te leveren aan de ambitie van Pontes.
 • Samenwerken.
  De bereidheid en het vermogen hebben om samen te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doel.

   

De functie is conform het functieprofiel van docent LB.
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VO, afhankelijk van opleiding en ervaring.
Het betreft een tijdelijke vacature voor het schooljaar 2020-2021, met kans op verlenging.

Missie

Zorgzaamheid, Kwaliteit, Veiligheid en Plezier in Leren zijn de vier belangrijke thema's die de leidraad vormen voor het beleid van de school. Activiteiten, projecten en acties dienen te vallen binnen deze thema's.

Deze thema's zijn gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan van Pontes Scholengroep en zijn dus ook van kracht voor Pontes Pieter Zeeman. De missie van Pontes luidt als volgt:

De Pontes scholengroep is een actieve scholengemeenschap met open vensters, waar modern onderwijs gegeven wordt. De school richt zich op het individuele kind en zijn ouders. De school geeft veel aandacht aan het leef- en werkklimaat, zodat het aantrekkelijk is om er te leren en te werken.
De school wil ieder kind als individu benaderen en stelt zich ten doel de leerlingen optimale kansen te bieden om zich te ontplooien, zowel op het gebied van de schoolopleiding als op het gebied van culturele en maatschappelijke vorming.
De school beoogt bij te dragen aan de opvoeding tot volwassen en volwaardige wereldburgers met verantwoordelijkheid voor medemens en milieu.
De school biedt een veilige en geborgen omgeving die toegankelijk is voor een ieder die respect en verdraagzaamheid toont voor de medemens en zijn opvattingen.
De school vindt het schoolrendement en de inrichting van de organisatie van belang als wezenlijke aspecten van kwaliteit.
Visie

Pieter Zeeman leidt de komende jaren leerlingen op, die in de maatschappij van 2010 tot 2050 een bestaan opbouwen en een aandeel leveren aan de (veranderende) samenleving. De afgelopen jaren hebben zich bovendien veranderingen voorgedaan, waardoor de leerlingen "anders" de school inkomen dan in het verleden het geval was. Pieter Zeeman wil anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst en rekening houden met veranderde omstandigheden.
Leerproces

Pieter Zeeman streeft na dat de leerlingen plezier in leren hebben. Dat kan alleen indien de leerling ook een actieve rol krijgt in zijn eigen leerproces. Daarvoor is het noodzakelijk dat de school het onderwijs gaat inrichten vanuit het leerproces van de leerlingen. Aandacht en zorgzaamheid voor ieder individu betekent onder meer dat er recht gedaan wordt aan de verschillen tussen de leerlingen. Deze verschillen kunnen actief gebruikt worden ter versterking van het onderwijs.

Competenties
Om succesvol te zijn in studie en werk heb je veel eigenschappen en vaardigheden nodig, ook wel competenties genoemd. Op Pieter Zeeman willen we actief werken aan de ontwikkeling van die competenties van leerlingen. Als je verder gaat studeren aan een vervolgopleiding, kun je niet om het begrip competentie heen. Vrijwel elke opleiding is ingedeeld op basis van die competenties.

Het gaat in elk geval om dat wat je moet kunnen als je straks een beroep gaat uitoefenen. Je wordt geacht beroepsproblemen adequaat te kunnen oplossen en daarvoor heb je gereedschap nodig. Goed kunnen omgaan met collega's, stressbestendig zijn, flexibel, zaken duidelijk op papier zetten zijn een paar voorbeelden van competenties.

Niet alleen onderwijskundige competenties verdienen aandacht, maar ook competenties die betrekking hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen de nodige aandacht. 
Niveau
De onderwijsactiviteiten zijn afgestemd op de capaciteiten van de leerlingen, bieden hen een uitdaging en zullen uiteindelijk resulteren in een afsluiting op het maximale niveau. Overigens is het behalen van dat niveau niet het enige dat van belang is. Het welslagen van de leerling (doorlopende leerlijn) in vervolgopleiding of beroep is net zo van belang. De leerstof staat dan niet meer centraal, maar het doel van het onderwijs is om de competenties van de leerlingen te optimaliseren. Het behalen van een diploma is daarbij een logisch en belangrijk tussenstation.

Zelfstandigheid en motivatie
Zelfstandig werken en leren is in het MBO, HBO en op de universiteit van groot belang. In het VO moet daar een goede voorbereiding voor gegeven worden. Aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen is van groot belang om een goede motivatie te bevorderen. Dat kan via de inhoud van de lessen, maar zeker ook via de gehanteerde werkvormen (inrichting) plaatsvinden. 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.