Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Docent dierverzorging LB
Dienstverband
tijdelijk
Toegevoegd op
11 juli 2019
Eind Datum
19 augustus 2019
Functie naam
Dierverzorging
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,3 fte
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Maasland
Loon indicatie
CAO-MBO
Organisatie
Lentiz VMBO Maasland
Website

Lentiz VMBO Maasland uit Maasland zoekt een Docent dierverzorging LB per

Lentiz onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en zes scholen voor mbo-onderwijs in de groene sector. Deze veertien unieke scholen bevinden zich in economische regio’s Greenport West-Holland (Westland, Oostland),
Mainport en Freshport (groen en food in de stad), het vitale platteland van Midden-Delfland en Goeree-Overflakkee en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en zijn verspreid over zeven gemeenten. Ruim 7500 leerlingen en studenten volgen onderwijs op een van
de scholen in zowel voltijd als deeltijdopleidingen en in de vorm van contractactiviteiten. In het onderwijs worden de leerlingen en studenten voorbereid op de toekomst en gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Lentiz vindt het belangrijk dat leerlingen
en studenten niet alleen kennis krijgen aangeboden, maar ook een moreel kompas en vaardigheden om zich te ontwikkelen als mens.

Voor Lentiz | VMBO Maasland zoeken wij een

Docent dierverzorging (LB)
 
Tijdelijk dienstverband
Ingangsdatum: 1 augustus 2019
Werktijdfactor: 0,3 fte

Lentiz | VMBO Maasland is een vmbo-school met een groen profiel. De school heeft als doel het beste uit haar leerlingen te halen, waarbij we streven naar een zelfbewuste, intrinsiek gemotiveerde vmbo-leerling. Kernwaarden hierbij zijn: kansrijk, integer, daadkrachtig
en verbindend. Wij dagen onze leerlingen uit om goede prestaties te leveren en bieden hen daarvoor een veilige leeromgeving.Wij verwachten van onze docenten dat zij de leerlingen kunnen geven wat zij nodig hebben om zich te ontwikkelen en dat de docenten daarom
continu werken aan hun pedagogische sensitiviteit en hun didactische aanpak, waarbij zij het leren van de leerling zichtbaar maken.Onze docenten leren en werken in professionele leergemeenschappen, waarin zij met zelfgekozen thema’s van en met elkaar leren
en waarna zij dat leren omzetten in vernieuwingen in de les. Wij hebben een formatieve kijk op het leren waarbij we de leerling coachen en begeleiden in het nemen van verantwoordelijkheid over zijn eigen leerproces.

Functieomschrijving
We zijn op zoek naar een enthousiaste collega, liefst met werkervaring in het vmbo in het vakgebied dierverzorging. Je bent bekend met het arrangeren van je lessen via de formatieve cyclus. Wanneer je aspecten ervan al hebt toegepast is dat een pré. Je bent
aantoonbaar in staat om individueel te leren van de resultaten van je werk, ook collectief leren is je niet vreemd.
Uiteraard hou jij de vakinhoudelijke en didactische kennis van het vak dierverzorging bij en pas je die kennis toe in de les.
 

Taakomschrijving:
• Je verzorgt lessen dierverzorging.
• Je ontwikkelt formatieve metingen en summatieve toetsen en neemt deze af en beoordeelt ze. Hiermee begeleid en stuur je het
   leerproces van je leerlingen aan.
• Je ontwikkelt de doorlopende leerlijnen en zet deze om in programma’s van toetsing;
• Je neemt deel aan de professionele leergemeenschappen.

Functie-eisen:
• In het bezit van een onderwijsbevoegdheid, bij voorkeur docent en kennismanagement groene sector, of in een afrondende fase van
  de opleiding;
• Je hebt duidelijke affiniteit met het groene vmbo.
• Je hebt bij voorkeur ervaring met het leren in professionele leergemeenschappen.
• Je hebt kennis van formatief leren.

Benodigde competenties:
• onderwijskundig en pedagogisch flexibel;
• in staat om te reflecteren;
• goed in  samenwerken met leerlingen, collega’s en schoolleiding.

 

Arbeidsvoorwaarden
De Cao MBO is van toepassing.

Het hoofdgebouw van het Lentiz | Maaslandcollege vind je op een prachtige plek aan de rand van het dorp. Hier staan ook de sporthal, de kas en de stallen met dieren, zoals koeien, geiten, konijnen en kippen. Het is een kleine praktijkgerichte school met de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg. Ook de gemengde leerweg wordt hier gegeven volgens het concept van dutch Big Picture. Dit is een onderwijsvorm waarbij de leerling veel in de praktijk leert en leert vanuit zijn eigen passie. Ook kan de leerling er terecht voor Leerwegondersteuning (LWOO) en het Leerwerktraject. Er is een zeer nauwe samenwerking met het mbo die ervoor zorgt dat de doorstroom naar het mbo zeer soepel verloopt. De aandacht voor de (zorg)leerlingen, de veilige en overzichtelijke leeromgeving én de mogelijkheid om actief en in de praktijk te leren maken de sfeer prettig en uiterst vriendelijk.

De Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderwijs wordt aangeboden zowel in voltijd- als in deeltijdopleidingen en ook in de vorm van contractactiviteiten. Het ontwikkelen van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel. De Lentiz onderwijsgroep streeft er niet alleen naar dat iedere leerling aansluitend bij zijn mogelijkheden een diploma haalt, maar ook een goede kans van slagen heeft in het vervolgonderwijs. De Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs op interconfessionele grondslag met algemene toegankelijkheid en onderwijs op algemeen bijzondere grondslag waarbij ruimte wordt geboden voor het karakter van het openbaar onderwijs. De Lentiz onderwijsgroep bestaat uit totaal 11 scholen. Het onderwijs binnen de Lentiz onderwijsgroep is divers van aard, waarbij ieder onderwijssoort zijn specifieke kenmerken binnen de eigen omgeving heeft: – Vmbo en mbo in onder andere de groene sector worden verzorgd in het Westland en Schiedam; – Vmbo (Zorg & Welzijn, Techniek en Economie), havo en vwo worden verzorgd in de regio Nieuwe Waterweg Noord.

Lentiz | cursus & consult is een nieuw en dynamisch onderdeel van de Lentiz onderwijsgroep en verantwoordelijk voor alles wat met niet gesubsidieerd onderwijs te maken heeft, zoals bedrijfstrainingen, vakdemonstraties e.d. Daarnaast worden allerlei leuke en leerzame cursussen aangeboden. De beroepssectoren waar Lentiz | cursus & consult zich op richt zijn de voedingsindustrie, bloemsierkunst, hoveniers- en loonbedrijven, metaal- en voertuigtechniek en de dierensector. De missie en de visie van de Lentiz onderwijsgroep vormen het uitgangspunt voor de werkwijze.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.