Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Docent Duits 1e – 2e graad, vervanging bij ziekte
Dienstverband
Tijdelijk
Toegevoegd op
17 november 2020
Eind Datum
29 november 2020
Functie naam
Duits
Niveau
HBO
Plaats
Hengelo
Organisatie
Openbare Scholengemeenschap Hengelo
Website

Openbare Scholengemeenschap Hengelo uit Hengelo zoekt een Docent Duits 1e – 2e graad, vervanging bij ziekte per

Het Montessori College Twente zoekt ter vervanging bij ziekte energieke  docent Duits met een tweede of eerste graads bevoegdheid.

Affiniteit en bekendheid met het tweetalig onderwijs is een pré.

Het Montessori College Twente zoekt een docent Duits 2e graads, die onze visie deelt ten aanzien van ons onderwijs en onze leerlingen. 
 
We stellen hoge eisen aan onze leerlingen en zoeken voor ieder de uitdaging: zowel inhoudelijk als procesmatig. We nemen leerlingen serieus, we werken vanuit vertrouwen en geven ruimte.
 
De leerling wordt gekend en erkend, waarbij de docent altijd de professionele distantie in acht neemt. We erkennen de autonomie van de leerling en realiseren ons dat de leerling op weg is naar volwassenheid.
 
De medewerkers in de school spelen een belangrijke rol in het begeleiden naar volwassenheid. Daarbij (h)erkennen we de verschillen tussen leerlingen en houden daar rekening mee: diversiteit mag. Leerlingen mogen keuzes maken in tempo, leerstof en verwerking, binnen aangegeven kaders. Het is van belang dat de leerling leert omgaan met en reflecteert op de consequenties van die keuzes.
 
Leren is een proces dat succesvolle en minder succesvolle momenten kent: daar zijn wij ons van bewust. We zijn oplossingsgericht, fouten maken mag.

De school is georganiseerd in een netwerk van vier overzichtelijke scholen, die:

  • eigen opleidingsmogelijkheden aanbieden;
  • een eigen pedagogisch – didactische werkwijze hanteren;
  • met een eigen team, in een apart gebouw, zorgen voor een specifieke sfeer;
  • het onderwijs op een zelfstandige wijze organiseren.

Zo worden de voordelen van een grote brede scholengemeenschap gecombineerd met kleinschaligheid in vier aparte scholen.
De OSG Hengelo kent de volgende vier pedagogisch – didactische profielen:

In het C.T. Stork College ligt de nadruk op “actief leren”. Niet alleen bij de meer praktische, maar ook bij de theoretische vakken kunnen de leerlingen door praktisch leren de leerstof onder de knie krijgen. Tekenen, uitbeelden, het doen van proeven en het uitvoeren van praktische opdrachten nemen een belangrijke plaats in. Leerlingen werken in kleine groepen en vaak in eigen tempo. Dit geldt met name voor de Basisberoepsgerichte leerweg (BBL). De vervult binnen de OSG een zorgfunctie. De Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) kent een hoger theoretisch niveau, sluit aan op niveau 3 en 4 van het ROC, maar ook hier is leerwegondersteuning mogelijk.

In het Bataafs Lyceum ligt het accent op de voorbereiding op het vervolgonderwijs. Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt er voor de leerlingen van de bovenbouw het zgn. studiehuis gerealiseerd en zijn er enkele samenwerkingsprojecten met de Universiteit Twente en met de Hogeschool Enschede. Meer begaafde leerlingen volgen via de masterclass hun vwo opleiding. 

In het Montessori College Twente wordt gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori. We hebben een aantal onderwijskundige keuzes gemaakt zoals: het werken met een takensysteem, het werken met werkwijzers en een 60-minuten rooster. Leerlingen leren keuzes te maken.
Docenten begeleiden en observeren en helpen daar waar dat nodig is.

In ’t Genseler ligt binnen het lesprogramma de nadruk op praktijkvakken zoals bouwtechniek, textiele werkvormen, metaalbewerking, koken, groen, arbeidstraining, verzorging, facilitaire diensten en kantoorpraktijk/winkelpraktijk. In het verlengde van deze praktijk gaan leerlingen vanaf 15-jarige leeftijd stage lopen buiten de school. De theoretische vorming staat ten dienste van de praktijkvakken. ’t Genseler bereidt haar leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij door met name bevordering van praktische en sociale redzaamheid, aanbieden van theoretische vakken, arbeidsvoorbereiding en arbeidsbemiddeling.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.