Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Docent Duits ( LB/LC)
Dienstverband
tijdelijk
Toegevoegd op
21 november 2018
Eind Datum
7 januari 2019
Functie naam
Duits
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0.4 fte
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Maasland
Aanvang functie
01-01-2019
Loon indicatie
CAO MBO
Organisatie
Lentiz VMBO Maasland
Website

Lentiz VMBO Maasland uit Maasland zoekt een Docent Duits ( LB/LC) per 01-01-2019

Lentiz onderwijsgroep is een innovatieve scholengroep met veertien scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De scholen bevinden zich in de economische regio’s Greenport, Mainport, Midden-Delfland en de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag en zijn verspreid over zeven gemeenten. We zowel vmbo-, havo- en vwo-onderwijs als mbo-opleidingen. Met onze mbo-opleidingen bekennen we duidelijk kleur: zij bevinden zich in de groene sector. We richten ons op thema’s zoals flora en fauna, natuurbeheer
en milieu, maar ook op commercieel ondernemen in het groene domein.
 
Voor Lentiz | VMBO Maasland zoeken wij een:
 
Docent Duits (LB/LC)
 
Ingangsdatum: per 1 januari 2019, latere instroom is ook mogelijk
Werktijdfactor: 0,6 fte, verdeeld over drie dagen
 
Lentiz | VMBO Maasland is een vmbo-school met een groen profiel. De school heeft als doel het beste uit haar leerlingen te halen, waarbij we streven naar een zelfbewuste, intrinsiek gemotiveerde vmbo-leerling. Kernwaarden hierbij zijn: kansrijk, integer, daadkrachtig
en verbindend. Wij dagen onze leerlingen uit om goede prestaties te leveren en bieden hen daarvoor een veilige leeromgeving.
Wij verwachten van onze docenten dat zij de leerlingen kunnen geven wat zij nodig hebben om zich te ontwikkelen en dat de docenten daarom continu werken aan hun pedagogische sensitiviteit en hun didactische aanpak, waarbij zij het leren van de leerling zichtbaar
maken.
Onze docenten leren en werken in professionele leergemeenschappen, waarin zij met zelfgekozen thema’s van en met elkaar leren en waarna zij dat leren omzetten in vernieuwingen in de les. Onze belangrijkste ontwikkeling dat wij op weg gaan naar een formatieve
kijk op het leren waarbij we de leerling coachen en begeleiden in het nemen van verantwoordelijkheid

Functieomschrijving:
We zijn op zoek naar een enthousiaste collega, liefst met werkervaring in het vmbo in het vakgebied Duits. Je bent bekend met het arrangeren van je lessen via de formatieve cyclus. Wanneer je aspecten ervan al hebt toegepast is dat een pré. Je bent aantoonbaar
in staat om individueel te leren van de resultaten van je werk, ook collectief leren is je niet vreemd.
Uiteraard hou jij de vakinhoudelijke en didactische kennis van het schoolvak Duits bij en pas je die kennis toe in de les.
 
Taakomschrijving:
• Het verzorgen van lessen Duits;
• Het ontwikkelen, afnemen en beoordelen van formatieve metingen en summatieve toetsen en  daarmee het aansturen en
  begeleiden van het leerproces van jouw leerlingen;
• Het ontwikkelen van de doorlopende leerlijnen en het omzetten daarvan in programma’s van toetsing;
• Deelnemen aan de professionele leergemeenschappen.
 
Functie-eisen:

• In het bezit van een onderwijsbevoegdheid Duits;
• Duidelijke affiniteit met het (groene) vmbo;
• Bij voorkeur ervaring met het leren in professionele leergemeenschappen;
• Kennis van formatief leren

Benodigde competenties:
• Onderwijskundig en pedagogisch flexibel;
• Reflecterend vermogen;
• Goed kunnen samenwerken met leerlingen, collega’s en schoolleiding..

 .

Arbeidsvoorwaarden:
• Cao mbo is van toepassing

Het hoofdgebouw van het Lentiz | Maaslandcollege vind je op een prachtige plek aan de rand van het dorp. Hier staan ook de sporthal, de kas en de stallen met dieren, zoals koeien, geiten, konijnen en kippen. Het is een kleine praktijkgerichte school met de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg. Ook de gemengde leerweg wordt hier gegeven volgens het concept van dutch Big Picture. Dit is een onderwijsvorm waarbij de leerling veel in de praktijk leert en leert vanuit zijn eigen passie. Ook kan de leerling er terecht voor Leerwegondersteuning (LWOO) en het Leerwerktraject. Er is een zeer nauwe samenwerking met het mbo die ervoor zorgt dat de doorstroom naar het mbo zeer soepel verloopt. De aandacht voor de (zorg)leerlingen, de veilige en overzichtelijke leeromgeving én de mogelijkheid om actief en in de praktijk te leren maken de sfeer prettig en uiterst vriendelijk.

De Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderwijs wordt aangeboden zowel in voltijd- als in deeltijdopleidingen en ook in de vorm van contractactiviteiten. Het ontwikkelen van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel. De Lentiz onderwijsgroep streeft er niet alleen naar dat iedere leerling aansluitend bij zijn mogelijkheden een diploma haalt, maar ook een goede kans van slagen heeft in het vervolgonderwijs. De Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs op interconfessionele grondslag met algemene toegankelijkheid en onderwijs op algemeen bijzondere grondslag waarbij ruimte wordt geboden voor het karakter van het openbaar onderwijs. De Lentiz onderwijsgroep bestaat uit totaal 11 scholen. Het onderwijs binnen de Lentiz onderwijsgroep is divers van aard, waarbij ieder onderwijssoort zijn specifieke kenmerken binnen de eigen omgeving heeft: – Vmbo en mbo in onder andere de groene sector worden verzorgd in het Westland en Schiedam; – Vmbo (Zorg & Welzijn, Techniek en Economie), havo en vwo worden verzorgd in de regio Nieuwe Waterweg Noord.

Lentiz | cursus & consult is een nieuw en dynamisch onderdeel van de Lentiz onderwijsgroep en verantwoordelijk voor alles wat met niet gesubsidieerd onderwijs te maken heeft, zoals bedrijfstrainingen, vakdemonstraties e.d. Daarnaast worden allerlei leuke en leerzame cursussen aangeboden. De beroepssectoren waar Lentiz | cursus & consult zich op richt zijn de voedingsindustrie, bloemsierkunst, hoveniers- en loonbedrijven, metaal- en voertuigtechniek en de dierensector. De missie en de visie van de Lentiz onderwijsgroep vormen het uitgangspunt voor de werkwijze.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.