Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Docent Engels 1e/2e graad

Rijswijks Lyceum uit Rijswijk zoekt een Docent Engels 1e/2e graad per zo spoedig mogelijk

Vacature:

Docent Engels 1e/2e graad
 
*  Startdatum: zo spoedig mogelijk
*  Bevoegdheid: 1e/2e graad (of studerend voor 1e graad)
*  Aantal lesuren: circa 13 lessen
*  De lessen worden gegeven in de afdeling onderbouw Mavo/Havo/Vwo
Rijswijks Lyceum
 

1e/2e graad/ of studerend voor 1e graad

Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College, beiden gevestigd in Rijswijk, tellen circa 145 personeelsleden. Wij verzorgen voortgezet onderwijs voor ongeveer 1450 leerlingen op verschillende niveaus.
Ons personeel vormt een hecht en enthousiast team dat sterk bij de school is betrokken.

Informatie over de school
Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College zijn beiden in Rijswijk gevestigd, aan de rand van Den Haag. De scholen bieden onderwijs aan leerlingen in een grootstedelijke en internationale omgeving. Onze scholen herbergen ‘een wereld aan talenten’.
 
Het onderwijs op beide scholen streeft ernaar dat leerlingen binnen klassenverband uitgedaagd worden na te denken over de stof en hun leerproces door middel van activerende opdrachten. Het verwerven van parate kennis is daarbij minstens even belangrijk als het trainen van vaardigheden. De docent heeft hierbij een belangrijke structurerende rol. We streven hiermee naar goede resultaten. Het onderwijs aan jongeren in een grootstedelijke omgeving behelst echter meer dan het nastreven van voldoende examenresultaten.
 
Wij bieden onze leerlingen ondersteuning om voorbij de hun bekende wereld te kijken, open te staan voor andere opvattingen, hun grenzen op te zoeken en zichzelf te overstijgen. Beweging, lef, betrokkenheid en doelbewustzijn staan centraal binnen onze school en helpen ons om onze doelen te bereiken.
 
Het doel is om binnen alle afdelingen op het vlak van rendement en examenuitslagen minimaal een voldoende te scoren.
 
Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College voeren een vooruitstrevend personeelsbeleid. Wij bieden een professionele leeromgeving waarin feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend is. Startende docenten worden intensief begeleid. Er is een interne introductiecursus, video-interactie-begeleiding en een intensieve begeleiding door een sectiegenoot en een teamgenoot. De school maakt deel uit van de Opleidingsschool Haaglanden.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de website.

                                                                                                                                               

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.