Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
docent INFT/informatica
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
15 maart 2019
Eind Datum
5 april 2019
Functie naam
ICT-docent
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,36-0,48
Provincie
utrecht
Plaats
Veenendaal
Aanvang functie
01-08-2019
Organisatie
Ichthus College
Website

Ichthus College uit Veenendaal zoekt een docent INFT/informatica per 01-08-2019

Zoek je een dynamische baan? Ligt je hart bij het vak INFT/informatica? Kun je goed overweg met leerlingen? Dan zijn we op zoek naar jou!

docent INFT/informatica (0,36-0,48 fte)

Functie:
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een docent voor het geven van het vak INFT (informatie technologie) aan de derde klas van het vmbo (1 klas, 3 uur per week) en het keuze schoolexamenvak informatica vanaf de vierde klas havo en/of vwo.
Het betreft een vacature voor het verzorgen van ongeveer 9 tot 12 lesuren per week.
 

Functie-eisen:
Wij verwachten van onze nieuwe collega dat hij/zij:

  • een relevante onderwijsbevoegdheid heeft op het gebied van informatietechnologie of aanverwante vakgebieden dan wel de bereidheid om die te behalen;
    De vakgebieden zijn o.a.: Algemene begrippen uit de ICT, (Web)design, Media, Hardware (Arduino, Micro:Bit, Esp32), Game Design, Programmeren en Databases.
  • veel affiniteit heeft met maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van it en die weet om te zetten in de lespraktijk van de genoemde vakken;
  • de creativiteit bezit om voor een belangrijk deel de eigen lessen te ontwikkelen en/of bestaand materiaal te arrangeren;
  • over uitstekende pedagogische en didactische vaardigheden beschikt;
  • coachende vaardigheden heeft om leerlingen te ondersteunen in zelfstandigheid en samenwerken;
  • innovatieve ideeën heeft t.a.v. de invulling van het vak.

Het Ichthus College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Uiteraard verwachten wij dat sollicitanten de grondslag van de school, de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften, van harte onderschrijven en uitdragen. Vanuit
deze basis geven we onderwijs dat past bij onze identiteit en missie: koersvast én grensverleggend.
 

Inschaling:
Inschaling van de functie vindt plaats in schaal LB conform de geldende cao voor het voortgezet onderwijs. 

 

Het Ichthus College staat midden in de samenleving. Eigentijds en met open vizier. Als klankbord voor onze leerlingen om ze te helpen hun keuzes op waarde te schatten.
Binnen onze scholengemeenschap zijn we vooral gericht op de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van onze leerlingen. Voor leerlingen moet op school ‘de nestwarmte’ merkbaar zijn. Maar er is meer.

Het Ichthus College is een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Daar bedoelen we mee dat de school haar grondslag heeft in de Bijbel en de reformatorische belijdenisgeschriften. De levensbeschouwelijke identiteit is merkbaar in de lessen, in de omgang met elkaar en in de gehele schoolcultuur. De medewerkers willen leven, onderwijzen en vormen vanuit de overtuiging dat Jezus Christus de enige weg ten leven is. In verbondenheid aan Hem willen we als dragers van de identiteit ons werk doen.

Het Ichthus College positioneert zich als een professionele organisatie, waarbinnen goed onderwijs wordt gegeven en ook aandacht is voor meer- en minderbegaafde leerlingen.
Er werken professionals, mensen die verstand hebben van onderwijs, mensen die pedagogisch gevormd zijn. Docenten die met hart en ziel werken met hun kinderen, ze onderwijzen en opvoeden. De totale persoonlijke ontwikkeling van uw kind staat centraal. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om de hun van God ontvangen gaven en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Het Ichthus College staat voor onderwijs dat gefundeerd is op de Bijbel. We zijn op zoek naar  medewerkers, die van harte achter het christelijk onderwijs staan. Medewerkers, die laten blijken, dat de christelijke identiteit er wel degelijk toe doet.
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.