Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Docent LO
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
17 mei 2019
Eind Datum
7 juni 2019
Functie naam
Lichamelijke opvoeding
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,8 - 1 fte
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Spijkenisse
Aanvang functie
01-08-2019
Loon indicatie
LB
Organisatie
MY college
Website

De docent die we zoeken is bij voorkeur bekend met software en app’s van Adobe: photoshop, illustrator, indesign en comp, sketch en capture.

Voor Media en Vormgeving is een eigen vast lokaal beschikbaar met een studiohoek voor film en fotografie. Naast hun eigen ipad zijn voor de leerlingen ook laptops beschikbaar voor o.a. het bewerken van film- en fotomateriaal.

MY college is een kleinschalige, inspirerende en veilige school waarbinnen elke leerling zich persoonlijk gekend en gezien weet. Het onderwijs op MY college kenmerkt zich met name door twee ontwikkelingen die in schooljaar 2017-2018 van start zijn gegaan: MY learning en D&P.
MY learning is een vorm van gepersonaliseerd volgens het Zweedse “Kunskapsskolan” onderwijsmodel. Hierbij krijgen de leerlingen de verschillende vakken op een eigen niveau en een eigen tempo door te werken. Zij zijn daarbij “eigenaar” van hun eigen leerproces.
D&P (Dienstverlening en Producten) is het nieuwe vmbo-profiel in de bovenbouw waarbij wij de leerlingen de mogelijkheid bieden om aan de hand van keuzevakken, allerlei vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij in de breedte worden opgeleid voor de vervolgopleiding in het mbo.
We zoeken een creatieve duizendpoot en stevige docent met ervaring en affiniteit met het vmbo.
De lessen zijn voornamelijk in leerjaar 3 en 4, de examenjaren. In leerjaar 3 krijgt het vak een gezicht in enkele keuzevakken (MY Design met printmedia en tekenen/schilderen/illustreren; MY movie met film/fotografie en idee-ontwikkeling). In het vierde jaar volgen alle leerlingen de profielmodule ‘Maken van een multimediaal product’.
De docent die we zoeken is bij voorkeur bekend met software en app’s van Adobe: photoshop, illustrator, indesign en comp, sketch en capture.

Voor Media en Vormgeving is een eigen vast lokaal beschikbaar met een studiohoek voor film en fotografie. Naast hun eigen ipad zijn voor de leerlingen ook laptops beschikbaar voor o.a. het bewerken van film- en fotomateriaal.

MY college is een kleinschalige, inspirerende en veilige school waarbinnen elke leerling zich persoonlijk gekend en gezien weet. Het onderwijs op MY college kenmerkt zich met name door twee ontwikkelingen die in schooljaar 2017-2018 van start zijn gegaan: MY learning en D&P.
MY learning is een vorm van gepersonaliseerd volgens het Zweedse “Kunskapsskolan” onderwijsmodel. Hierbij krijgen de leerlingen de verschillende vakken op een eigen niveau en een eigen tempo door te werken. Zij zijn daarbij “eigenaar” van hun eigen leerproces.
D&P (Dienstverlening en Producten) is het nieuwe vmbo-profiel in de bovenbouw waarbij wij de leerlingen de mogelijkheid bieden om aan de hand van keuzevakken, allerlei vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij in de breedte worden opgeleid voor de vervolgopleiding in het mbo.
We zoeken een creatieve duizendpoot en stevige docent met ervaring en affiniteit met het vmbo.
De lessen zijn voornamelijk in leerjaar 3 en 4, de examenjaren. In leerjaar 3 krijgt het vak een gezicht in enkele keuzevakken (MY Design met printmedia en tekenen/schilderen/illustreren; MY movie met film/fotografie en idee-ontwikkeling). In het vierde jaar volgen alle leerlingen de profielmodule ‘Maken van een multimediaal product’.
De docent die we zoeken is bij voorkeur bekend met software en app’s van Adobe: photoshop, illustrator, indesign en comp, sketch en capture.

Voor Media en Vormgeving is een eigen vast lokaal beschikbaar met een studiohoek voor film en fotografie. Naast hun eigen ipad zijn voor de leerlingen ook laptops beschikbaar voor o.a. het bewerken van film- en fotomateriaal.

MY college is een kleinschalige, inspirerende en veilige school waarbinnen elke leerling zich persoonlijk gekend en gezien weet. Het onderwijs op MY college kenmerkt zich met name door twee ontwikkelingen die in schooljaar 2017-2018 van start zijn gegaan: MY learning en D&P.
MY learning is een vorm van gepersonaliseerd volgens het Zweedse “Kunskapsskolan” onderwijsmodel. Hierbij krijgen de leerlingen de verschillende vakken op een eigen niveau en een eigen tempo door te werken. Zij zijn daarbij “eigenaar” van hun eigen leerproces.
D&P (Dienstverlening en Producten) is het nieuwe vmbo-profiel in de bovenbouw waarbij wij de leerlingen de mogelijkheid bieden om aan de hand van keuzevakken, allerlei vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij in de breedte worden opgeleid voor de vervolgopleiding in het mbo.

MY college is een kleinschalige, inspirerende en veilige school waarbinnen elke leerling zich persoonlijk gekend en gezien weet. Het onderwijs op MY college kenmerkt zich met name door twee ontwikkelingen die in schooljaar 2017-2018  van start zijn gegaan:
MY learning en D&P.

MY learning is een vorm van gepersonaliseerd volgens het Zweedse “Kunskapsskolan” onderwijsmodel. Hierbij krijgen de leerlingen de verschillende vakken op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Zij zijn daarbij “eigenaar” van hun eigen leerproces.
D&P (Dienstverlening en Producten) is het nieuwe vmbo-profiel in de bovenbouw waarbij wij de leerlingen de mogelijkheid bieden om aan de hand van keuzevakken (leerjaar 3), allerlei vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij in de breedte worden opgeleid voor
de vervolgopleiding in het mbo. In leerjaar 4 is er een verplicht maar breed aanbod middels 4 profielmodules.

 
Met ingang van 1 augustus aanstaande is er een vacature voor:
 
                                               Lichamelijke Opvoeding:          0,8-1 fte,  13-16 lessen
                                                                                 
(het betreft een lb-functie)
Op MY college duren de lessen 75 minuten.
                                              
We zoeken iemand met ervaring in het vmbo, hart voor de kinderen en een flexibele instelling. De lessen worden voornamelijk gegeven in leerjaar 1, 2 en 3.
 

 

Het vernieuwende onderwijsconcept wordt momenteel ook ontwikkeld voor de praktische vakken en lichamelijke opvoeding. Van de nieuwe collega verwachten wij dat hij hier in meedenkt.
Het liefst hebben we een bevoegde docent. Studerenden kunnen solliciteren mits zij op afzienbare tijd afstuderen.

Conform CAO-VO

MY college is een school voor mavo, vmbo-kader en vmbo-basis in Spijkenisse. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid leerlingen een brede ontwikkeling te bieden en daarmee een fundament mee te geven voor het leven. Méér dan goed onderwijs alleen. Onze leerlingen hebben een grote culturele verscheidenheid, maar wat hen bindt, is dat zij allemaal op eigen wijze van hun leven een succes willen maken. Wij helpen, stimuleren en inspireren hen hierbij door ze te leren hun talenten te ontdekken. Wij staan voor kwalitatief, hoogwaardig en uitdagend onderwijs, met goede docenten en medewerkers. Bevlogen en vol passie. Bij ons draait alles om jou, onze leerling!
De leerling is het begin- en het eindpunt van ons denken en doen. De 10 beloftes die op onze homepage staan en de 4 pijlers (trots, structuur, persoonlijk en verbinden) die hieraan ten grondslag liggen, zijn uitgewerkt in een vernieuwend onderwijsconcept dat zich kenmerkt door:
Talentontwikkeling
Wij willen bij de leerling aanleg en passie bij elkaar brengen door te werken aan houding en het bieden van gelegenheid tot kennismaken en ontwikkelen. Dit geldt zowel op het persoonlijke vlak als op het vlak van het toekomstig werkzame (beroeps)leven.
Breed ontwikkelperspectief van onze leerlingen
Leerlingen moeten eerst hun referentiekaders verbreden, weten wat er te kiezen valt, om vervolgens door gedegen, begeleide reflectie tot betere keuzes te komen.
Samenwerking met andere externe partijen
Om een breed aanbod te kunnen aanbieden, vorm te geven en/of uit te voeren.
Eigentijds vernieuwend onderwijsaanbod
Vorig schooljaar zijn we in leerjaar 3 gestart met ons nieuwe profiel: Dienstverlening en Producten. De leerlingen volgen 4 keuzevakken, naast de avo-vakken. Het aanbod is zeer divers: schoonheidsbehandeling (MY beauty), wereldkeuken (MY world kitchen), Drone Challenge, Print it, MY care etc. De keuzevakken beslaan de werkdomeinen van horeca, techniek, zorg en (multi)media.

In de onderbouw hebben we het “vak” MY future waar talentontwikkeling centraal staat. Er wordt gewerkt met iPads in klas 1, 2 en 3. De lessen duren 75 minuten waardoor meer ruimte ontstaat voor differentiatie. In principe zijn alle groepen heterogeen behalve 3 en 4 Mavo.

Vorig schooljaar is in leerjaar 1 gestart met gepersonaliseerd leren volgens het Zweedse concept van de Kunskapsskolan. In dit vernieuwende systeem wordt intensief gewerkt aan het vergroten van de autonomie en zelfstandigheid van de leerling. Het systeem biedt veel flexibiliteit in het programmeren van de lessen en leerlingen werken in principe op hun eigen niveau. Elke leerling heeft individuele coaching 1 maal per week, en elke dag wordt met de eigen stamgroep opgestart en afgesloten. er is veel structuur.
De komende jaren wordt het model verder ingevoerd.

MY college is volop in ontwikkeling en de leerlingaantallen nemen elk jaar toe. De school heeft ongeveer 400 leerlingen en circa 50 personeelsleden. Dat is groot genoeg voor een gevarieerd aanbod maar ook klein genoeg om een kleinschaligheid te kunnen waarborgen waar iedereen zich veilig en thuis voelt met “korte lijnen” en veel eigen verantwoordelijkheid.

Een passende opleiding en een zo persoonlijk mogelijke begeleiding van de leerling in dat leerproces, zijn op MY college onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit betekent dat de school een uitgebreide zorgstructuur heeft waarbij duidelijk is waar en bij wie verantwoordelijkheden liggen. Zeker voor een beginnend docent biedt deze “backup” houvast. De mentor die vaak meerdere vakken aan zijn/haar klas geeft, neemt een belangrijke plaats in bij de coaching van de klas.

De school kent een onderbouw (1e en 2e jaar) en bovenbouw (3e en 4e) die door een teamleider worden aangestuurd. Daarnaast zijn er leerjaarcoördinatoren. Wij hebben naast teamvergaderingen structureel zgn. zorgvergaderingen waarbij het functioneren van individuele leerlingen en/of het functioneren van een klas, met het betrokken docententeam wordt besproken. Dit team is de afgelopen jaren sterk verjongd.

Kortom; hou jij van “korte lijnen”, ontwikkelkansen, veel eigen verantwoordelijkheid maar toch ook de zekerheid om terug te kunnen vallen op een duidelijke structuur? Je wilt deel uitmaken van een enthousiast team en met de mouwen opgestroopt invulling geven aan ons motto: Alles draait om jou! Solliciteer dan nu via MeesterBaan.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.