Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Docent Natuurkunde & NLT
Dienstverband
Tijdelijk
Toegevoegd op
19 november 2020
Eind Datum
11 december 2020
Functie naam
Natuurkunde
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,32 FTE
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Vlaardingen
Aanvang functie
per direct
Loon indicatie
LB
Organisatie
Het Lyceum Vos
Website

Het Lyceum Vos uit Vlaardingen zoekt een Docent Natuurkunde & NLT per per direct

Voor onze school Het Lyceum Vos zijn wij ten behoeve van ziektevervanging per direct op zoek naar een enthousiaste docent(e) Natuurkunde & Natuur, leven en technologie (NLT).
Je geeft les in de onderbouw, Natuurkunde leerjaar 3 (havo-vwo) en NLT leerjaar 4 (vwo).
Het gaat om 6 lesuren per week voor Natuurkunde en 2 lesuren per week voor NLT naar verwachting tot de voorjaarsvakantie .

Het Lyceum Vos is een relatief kleine school en één van de scholen van de Vlaardingse Openbare Scholengroep. In het gebouw aan de Koninginnelaan is het onderwijs gevestigd voor Gymnasium, Atheneum, havo en het Tweetalig Onderwijs. Wij bieden een meerjarige
brugperiode voor leerlingen vanaf het basisschooladvies mavo/havo.

​​​​​​Wij houden rekening met verschillen tussen de leerlingen en leggen het eigenaarschap van het leren ook deels bij de leerling zelf. Leerlingen kunnen o.a. kiezen tussen ondersteuning en/of uitdaging bij de verschillende vakken. Vanuit ons gepersonaliseerd
leren bieden we elke leerling een leerroute die is afgestemd op de eigen ambitie en mogelijkheden. Formatieve en summatieve evaluatie en de feedback die daaruit voortkomt vormen een belangrijke basis van het leerproces.
 
In de onderbouw werken we zonder cijfers, In plaats daarvan gebruiken we een niveauaanduiding die past bij het ambitieniveau. In de bovenbouw wordt wel gewerkt met een beoordeling op basis van cijfers. Dankzij heldere afspraken weten onze leerlingen wat ze
moeten doen, wat ze moeten leren en waar ze het voor nodig hebben.
 
Het gepersonaliseerde leren brengt ook met zich mee dat we onze leerlingen leren hoe je moet werken op je eigen niveau. De leerling houdt zijn planning bij in de Plenda. Elke leerling heeft naast een mentor ook een persoonlijke coach. Wekelijks heeft de coach
een één op één gesprek met elk van zijn leerlingen op basis van de Plenda. Werken op een manier die goed bij je past wordt bij ons stevig begeleid. Als school vinden we het belangrijk dat je veel over jezelf leert: wie je bent, wat je kunt en wat je wilt.
 
De lesstof bieden we bij elk vak aan in leerdoelen. Zo weet je steeds welk doel je moet gaan bereiken. In de onderbouw heeft een leerling ongeveer 20 vaste lesuren en 13 zogenaamde inschrijfuren waarbij de leerling vooraf op basis van de aangeboden leerdoelen
kiest welk vak hij volgt in het inschrijfuur. Bij elk leerdoel hoort een werkdoel. Als je een leerdoel hebt behaald, kun je dit op formatieve wijze aan de vakdocent bewijzen. Soms met een toets, soms met een gesprekje of een presentatie. Fouten maken mag bij
ons, ook in je schoolwerk. Feedback wordt gezien als de basis onder het leren. 

Affiniteit met de doelgroep en bereidheid om gepersonaliseerd leren eigen te maken.

 

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO VO.

De missie van OSVS
Met een onderwijsaanbod in de volle breedte van praktijkschool tot en met gymnasium, hebben onze scholen voor alle leerlingen die voortgezet onderwijs volgen, een geschikte opleiding. Als openbare stichting willen wij een respectvolle cultuur waarborgen, waarin leerlingen, ouders en medewerkers zich verbonden en betrokken voelen en verantwoordelijkheid nemen voor elkaars succes en welbevinden. Dit willen we doen vanuit een balans tussen een gezond zelfbewustzijn met respect voor de eigen waarden en een positieve grondhouding ten opzichte van onze multiculturele samenleving. Wij willen op onze scholen een veilige en inspirerende leeromgeving bieden, waar leerlingen met al hun talenten centraal staan.

Binnen de kleinschalige opzet van onze scholen kunnen we iedere leerling dié aandacht geven waar hij/zij recht op heeft. We onderkennen daarbij de diversiteit van talenten en houden rekening met de verschillen in aanleg tussen leerlingen. De leeromgeving is gericht op ontwikkeling, voor zowel de leerlingen als voor onze medewerkers.

We gaan er van uit dat iedere leerling ontwikkelingswensen en ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Hierop willen we aansluiten en de verdere ontwikkeling van leerlingen stimuleren en ondersteunen. Dat doen we in een leeromgeving die uitdagend is, waarbij we oog hebben voor de veranderende wereld waarin wij leven. Moderne digitale hulpmiddelen en de daarbij behorende manier van communiceren, vormen een wezenlijk onderdeel van de wereld van onze leerlingen.

Wij zien het verzorgen van goed onderwijs als een contract tussen school, leerlingen en ouders. Daarbij onderkennen wij wederzijdse rechten en plichten van deze partijen aan elkaar. Ten aanzien van ons aandeel in deze rechten en plichten willen wij ons als school op een open manier verantwoorden aan de andere partijen.

Invulling van de missie per school
OSVS prijst zich gelukkig met een zeer uitgebreid scholenaanbod. Omdat iedere school zijn eigen specifieke doelgroep heeft, is er sprake van vier verschillende scholen die werken vanuit hun eigen invulling van de bovenstaande missie. Daarmee wordt aan leerlingen en hun ouders de veiligheid en herkenbaarheid gekozen van kleinschaligheid waarin iedere leerling zich gekend en herkend weet.

Het Lyceum Vos:
Wie zijn wij? Het Lyceum Vos is onderdeel van De Vlaardingse Openbare Scholengroep (De Vos). Dit is een school voor Voortgezet Onderwijs. Wij vormen samen met de openbare VO-scholen uit Schiedam de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS).

Welke typen onderwijs geven wij?
Het onderwijs wordt aangeboden vanaf het niveau TL|havo tot en met gymnasium, inclusief TweeTalig Onderwijs (TTO).

Wat is ons doel?
Wij bereiden leerlingen voor op een vervolgstudie binnen het hbo of wo door het geven van algemeen toegankelijk onderwijs met interculturele en internationale elementen. Wij ontplooien de individuele kwaliteiten en dagen onze leerlingen uit die verder te ontwikkelen.

Onze merkbelofte
Wij bieden leerlingen en medewerkers ruimte voor eigen talent, creativiteit en initiatief. Binnen een veilige omgeving kunnen leerlingen, op hun eigen tempo en op hun eigen manier, toewerken naar een diploma. Vanzelfsprekend is ICT hierbij een belangrijk middel. Wij maken het leerproces uitdagend door leerinhouden te verbinden aan echte vraagstukken zodat leren niet alleen binnen de school(tijd) plaatsvindt, maar ook erbuiten. We leren van en met elkaar: leerlingen onderling, leerlingen van docenten, maar ook docenten van leerlingen.

Op Het Lyceum Vos wordt gymnasium, vwo en havo aangeboden. Binnen deze verschillende niveaus kan er ook gekozen worden voor TTO en/of de kunstklas en sportklas. Ons onderwijs staat in het ader van doelgericht leren waarbij elke leerling zelf aan zet is.

Dit betekent dat leerlingen:
• een eigen leerroute hebben;
• zij met hun coach leerdoelen bepalen;
• zij zelf leeractiviteiten kiezen;
• een vaste dagindeling hebben.

Gepersonaliseerd leren is onderwijs waarbij leerlingen, begeleid door hun coach, actief bezig zijn met de voorbereiding op hun toekomst. Het Lyceum Vos biedt iedere leerling een persoonlijke leerroute.
We dagen leerlingen uit door per vak te kiezen voor het niveau dat bij hun past, zo krijgen zij inzicht in het eigen leren.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.