Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Docent – Projectleider VMBO Extra
Dienstverband
Toegevoegd op
16 oktober 2020
Eind Datum
30 oktober 2020
Functie naam
Docent Projecten
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1,0
Plaats
's Hertogenbosch
Aanvang functie
16-10-2020
Organisatie
De Bossche Vakschool
Website

De Bossche Vakschool uit 's Hertogenbosch zoekt een Docent – Projectleider VMBO Extra per 16-10-2020

De Bossche Vakschool en Van Maerlant  gaan samen met de Boven Schoolse Voorziening **VMBO Extra** aanbieden.
Dit is een project waarbij we laten zien, dat jongeren die een passend aanbod krijgen binnen de context van (hun eigen) school een grotere succeservaring hebben en daarmee een hogere kans van slagen krijgen.

**VMBO Extra** is er voor jongeren die tijdelijk een andere leeromgeving nodig hebben dan die in een reguliere groep. Binnen de projecttermijn van 1,5 jaar wordt deze mogelijkheid door de partners geboden aan jongeren van de Bossche Vakschool en Van Maerlant. Binnen **VMBO Extra** wordt op school een plek geboden in een kleine setting: maximaal 12 jongeren. **VMBO Extra** is bedoeld als aanvulling van het huidige aanbod binnen de school en zal gestationeerd zijn op de Bossche Vakschool.

VMBO Extra is een groep waarin meer wordt gedaan dan een jongere uit een reguliere klas halen, tijdelijk laten doorwerken aan eigen leerdoelen en daarna weer terug begeleiden naar de reguliere klas. VMBO Extra is een groep waarin veel doen aan groepsvorming en binding. Waar de focus niet zozeer ligt op de ‘tijdelijke plek’ maar de focus ligt op een groep waar leerlingen trots op zijn en waar jongeren willen zijn. Dit wordt bereikt door een innovatief lesaanbod, te denken is projecten, workshops, expedities buiten de school. Zit je als leerling in VMBO Extra, dan voel je je speciaal door alle bijzondere leeractiviteiten die worden aangeboden. In dit aanbod worden de individuele leerdoelen van de leerlingen verwerkt, maar ook competenties in het kader van persoonsontwikkeling zoals sociaal-emotionele vaardigheden, studievaardigheden, LOB competenties en 21ste -eeuwse vaardigheden. Leerlingen in VMBO Extra kunnen meedenken en meebeslissen over de leeractiviteiten die worden aangeboden.

Door de focus op bijzonder aanbod, willen we bij de leerlingen in de groep trots en een positieve ervaring creëren ondersteunend aan het leerproces binnen de groep. Hiermee wordt de kans op succes vergroot.

We zoeken een collega die kansen voor deze doelgroep ziet en die met plezier de uitdaging aan gaat om dit nieuwe project vorm te geven en de leerlingen te begeleiden.

Het projectplan is op te vragen bij c.hanegraaf@bosschevakschool.nl. Het wordt vervolgensop 26 oktober toegezonden.

**Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven docent/projectleider 0,8- 1,0 fte**

Herken jij jezelf in onderstaand profiel, mail ons dan je sollicitatie!

De projectleider is naast docent de ambassadeur van het project, verantwoordelijk voor het realiseren van het lesprogramma en het juiste pedagogisch / didactisch klimaat. De projectleider geeft op inspirerende wijze leiding aan het proces. Hij/zij legt verantwoording af aan mevrouw M.J.E. Pronk, locatiedirecteur Bossche Vakschool en heeft overleg met de stuurgroep.

**Profiel**

·         Kennis van de leerwegen binnen VMBO

·         Ervaring met het werken met jongeren met problemen op meerdere leefgebieden

·         Je wilt en kan meerdere theoretische vakken aanbieden (Wis, Ned, MA, maar ook beroepsvakken beheersen is een pré)

·         je bent mentor van deze groep leerlingen

·         je bent pedagogisch sterk en je beschikt over goede coachingsvaardigheden; je bent een verbinder

·         Je bent een netwerker en proactief in het samenwerken met ouders, collega’s, projectorganisaties en andere stakeholders

·         Je denkt in mogelijkheden en kansen en vindt het een uitdaging om  het **VMBO extra** vorm te geven en verder te ontwikkelen van een project naar een duurzame geborgde onderwijsvoorziening

·         Je bent ondernemend en communicatief zeer vaardig

**Arbeidsvoorwaarden**

·         De werktijdfactor is 0,8 tot 1,0 waarvan 0,2 projectleidersstaken zijn. De rest van de aanstelling bestaat uit docenttaken.

·         Een externe kandidaat treedt tijdelijk in dienst bij de Bossche Vakschool. Honorering vindt plaats op basis van kennis en ervaring en conform de cao VO.

**Procedure en planning**

Heb je interesse, dan ontvangen wij graag een motivatiebrief en CV gericht aan mevrouw M. Pronk, locatiedirecteur Bossche Vakschool. Solliciteren kan via de vacaturesite van OMO.

De intentie is de gesprekken te voeren in de week van 26 oktober en inde week van 2 november.

De Bossche Vakschool:
De Bossche Vakschool richt zich op jongeren die – naast het theoretisch aanbod – graag in de praktijk leren. Wij bieden onderwijs aan met de volgende leerroutes: Horeca Bakkerij Recreatie (HBR) Dienstverlening & Producten (D&P), Mobiliteit en Transport (M&T), Allround technicus (BWI-PIE) en Zorg & Welzijn. Alle leerroutes zijn zowel basis- als kaderberoepsgericht. Een doel van de Bossche Vakschool is om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun verdere loopbaan. We werken daarom intensief samen met het Koning Willem 1 College (mbo) en het bedrijfsleven in ’s-Hertogenbosch.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.