Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Docent Sport & bewegen (+sportSOVA +Mens en natuur/biologie)
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Toegevoegd op
18 november 2020
Eind Datum
30 november 2020
Functie naam
Lichamelijke opvoeding
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,8-1,0 fte
Provincie
utrecht
Plaats
Utrecht
Aanvang functie
per 1 januari 2021 of eerder in overleg
Loon indicatie
CAO PO Leraar L11
Organisatie
Kromme Rijn College
Website

Krijg jij deze jongens en meisjes in beweging!

Bevoegde (*ervaren) Sport & bewegingdocent, die naast Sport & bewegen,ook de vakken sportSOVA en mens en natuur geeft. Deze collega wordt naast multidisciplinair docent ook als (co)mentor ingezet voor onze jongeren in de onderbouw, dat zijn de 1e
jaars en soms 2e jaars.  

De affiniteit met één van de vakken Nederlands en / of rekenen is een pré.

Op onze school krijgen alle groepen 1 lesuur sportSOVA (in de dojo) naast 2 lesuren Sport & bewegen (inpandige gymzaal). Het programma is hiervoor beschreven en professionalisering aan de S&B-docenten is georganiseerd voor ’20-’21’. 
 
*Uw ervaring maakt de begeleiding van een ALO LIO-stagiaires mogelijk.
 

U hebt ervaring met externaliserende gedragsuitingen van jongeren als gevolg van aandachtstekortstoornissen, problemen binnen het autistisch spectrum, gediagnostiseerde gedragsstoornis of gedragsproblemen.

In al uw werkzaamheden bent u vanuit positief oplossingsgericht denken een stimulerende mentor / docent met oog en aandacht voor de individuele jongere en groep zonder dat u het belang van onze doelgroep of de school uit het oog verliest.

In uw werkopvatting past voor elke leerling één plan. Dat betekent om tot leren te komen: samenwerking met ouders / verzorgers en extern betrokken partijen. U staat boven het samenhangende proces van onderwijs en zorg. U kan dit proces vertalen naar een jaarlijks
ontwikkelperspectiefplan en dit in haalbare periodieke handelingsdelen vertalen voor / met de leerling. U heeft ervaring in het cyclisch werken en kennis van het leerlingvolgsysteem (bij voorkeur Magister).

Belangrijk: In de tijd kan uw werkomgeving wijzigen van één van de vijf teams naar een andere. De reden, als uw zone van naaste ontwikkeling een beter perspectief biedt daar of als de vraag naar uw inzet in een ander team noodzakelijk is. Immers, wij zijn
een goed werkgever mét oog voor uw ontwikkeling én willen een dynamische school blijven met in-, door- en uitstroom van/voor leerlingen gedurende het schooljaar. Dat vraagt van u als collega’s
flexibiliteit, want verandering is een constante op het KRC!  

Tijdelijke aanstelling van 3 maanden met een vooruitzicht op een vaste benoeming voor onbepaalde tijd.

Het betreft een baan na de Kerstvakantie in het schooljaar 2020-2021, met een mogelijkheid tot (in deeltijd) inwerken per direct!
Salarisschaal CAO PO Leraar L11 max. €4434,-.

Wij starten iedere ochtend in de afdelingen om 8.00 uur en zijn beschikbaar voor leerlingen, ouders en collega’s tot 16.30 uur! In onze contacttijd is voor alle docenten meeberekend: de inloop-, lees-, mentor- en pauzetijd met leerlingen (110 minuten per
dag). Wij respecteren de CAO betreffende 30 minuten pauze voor half twee en iedereen heeft dagelijks tenminste één tussenuur (50 minuten). 

Voor jongeren die de moeite waard zijn organiseert het Kromme Rijn College in Utrecht voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen vanuit alle culturen en religieuze achtergronden bieden we passend onderwijs om de ambitie op vervolgonderwijs te realiseren.

DOELGROEP: Jongeren met internaliserende en / of externaliserende gedragsuitingen als gevolg van: aandachtstekortstoornissen, problemen binnen het autistisch spectrum, gediagnostiseerde gedragsstoornis of gedragsproblemen. Met belemmerende invloeden buiten de schoolomgeving en bevorderende factoren die nog onbenut zijn gelaten. Beiden vragen om een gemeenschappelijke (school en kernpartners) interventie, waarvan de school het initiatief neemt en regie voert. De collega's zijn in staat vanuit herstelgericht denken te bemiddelen tussen jongeren onderling. Met gebruik van positive behavior support (SW-PBS) benaderen alle medewerkers de leerlingen pedagogisch in de school.  

ONDERWIJS: Onze school verzorgt voorspelbaar onderwijs middels uniform schoollesframe en elektronische leeromgeving. Vanuit de individuele leerarrangementen, -routes en ondersteuningsbehoefte ontstaan lesorganisatie en groepsaanpak. In een twintigtal klassen en (ondersteunings-) groepen (grootte circa 8 leerlingen) wordt het praktijkonderwijs, VMBO en HAVO-onderwijs tot en met het 3e leerjaar verzorgd. De school heeft een symbiose met het OPDC Utrecht om het eindexamenonderwijs in het 4e leerjaar te realiseren. Binnen het Kromme Rijn College kunnen leerlingen hun Entree-opleiding Assistent Horeca behalen (extraneus ROC Midden Nederland). 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.