Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Docent Techniek en/of CKV
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
18 oktober 2019
Eind Datum
18 november 2019
Functie naam
Techniek
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,6 - 0,8
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Spijkenisse
Aanvang functie
1 januari 2020
Loon indicatie
LB
Organisatie
MY college
Website

Techniekdocent met affiniteit met kunstvakken

 Wij zoeken een creatieve techniekdocent die aan onze onderbouwleerlingen les wil geven. Het betreft leerjaar 1 & 2. Het vak Techniek is continu in ontwikkeling en in de onderbouw is het de ambitie om zo goed mogelijk aan te sluiten op de benodigde
vaardigheden in de bovenbouw. Daarnaast zien we graag dat de nieuwe docent opdrachten vormgeeft die aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen.

De docent die we zoeken heeft bij voorkeur ervaring met vmbo-leerlingen, heeft een hart voor kinderen en staat stevig in zijn schoenen.

MY college is een kleinschalige, inspirerende en veilige vmbo-school waar wordt gewerkt vanuit het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan. Dit houdt in dat leerlingen werken op hun eigen niveau en tempo. Het onderwijs wordt gepersonaliseerd aangeboden. Door middel van coaching en een duidelijke structuur leren we ze eigenaar te worden van hun eigen leerproces. We noemen dit MY learning.
Daarnaast heeft MY college het profiel Dienstverlening en Producten als uitstroomprofiel, oftewel MY skills.
Hier leren we onze leerlingen allerlei vaardigheden aan, zodat zij in de breedte worden opgeleid voor de vervolgopleiding in het mbo. Zo kunnen ze in leerjaar 3 een aantal keuzevakken doen om te ontdekken waar ze aanleg en passie voor hebben. In leerjaar 4 is er vervolgens een verplicht maar breed aanbod middels 4 profielmodules.
MY college biedt een prettige werkomgeving in een goed lopend team. Er is veel ruimte voor persoonlijke doelen en ontwikkeling, maar ook voor eigen initiatief. Op MY college zetten we leerlingen en docenten in hun kracht.

De leerling is het begin- en het eindpunt van ons denken en doen. De 10 beloftes die op onze homepage staan en de 4 pijlers (trots, structuur, persoonlijk en verbinden) die hieraan ten grondslag liggen, zijn uitgewerkt in een vernieuwend onderwijsconcept dat zich kenmerkt door:
Talentontwikkeling
Wij willen bij de leerling aanleg en passie bij elkaar brengen door te werken aan houding en het bieden van gelegenheid tot kennismaken en ontwikkelen. Dit geldt zowel op het persoonlijke vlak als op het vlak van het toekomstig werkzame (beroeps)leven.
Breed ontwikkelperspectief van onze leerlingen
Leerlingen moeten eerst hun referentiekaders verbreden, weten wat er te kiezen valt, om vervolgens door gedegen, begeleide reflectie tot betere keuzes te komen.
Samenwerking met andere externe partijen
Om een breed aanbod te kunnen aanbieden, vorm te geven en/of uit te voeren.
Eigentijds vernieuwend onderwijsaanbod
Zoals al aangegevenn volgen de leerlingen in het derde jaar 4 keuzevakken, naast de avo-vakken. Het aanbod is zeer divers: schoonheidsbehandeling (MY beauty), wereldkeuken (MY world kitchen), Drone Challenge, Print it, MY care etc. De keuzevakken beslaan de werkdomeinen van horeca, techniek, zorg en (multi)media. Er valt wat te kiezen.

In de onderbouw hebben we het “vak” MY future waar talentontwikkeling centraal staat. Er wordt gewerkt met iPads in alle leerjaren. 

De lessen duren 75 minuten waardoor meer ruimte ontstaat voor differentiatie. In principe zijn alle groepen heterogeen behalve in leerjaar 4. Het is de bedoeling dat de leerling vanaf leerjaar 1 in dezelfde stamgroep zit.

Twee jaar geleden is in leerjaar 1 gestart met gepersonaliseerd leren volgens het Zweedse concept van de Kunskapsskolan. In dit vernieuwende systeem wordt intensief gewerkt aan het vergroten van de autonomie en zelfstandigheid van de leerling. Het systeem biedt veel flexibiliteit in het programmeren van de lessen en leerlingen werken in principe op hun eigen niveau. Elke leerling heeft individuele coaching 1 maal per week, en elke dag wordt met de eigen stamgroep opgestart en afgesloten. er is veel structuur.
Het model is nu ingevoerd tot en met leerjaar 3.Volgend schooljaar wordt de invoering voltooid.

MY college is volop in ontwikkeling en de leerlingaantallen nemen elk jaar toe. De school heeft ongeveer 430 leerlingen en circa 50 personeelsleden. Dat is groot genoeg voor een gevarieerd aanbod maar ook klein genoeg om een kleinschaligheid te kunnen waarborgen waar iedereen zich veilig en thuis voelt met “korte lijnen” en veel eigen verantwoordelijkheid.

Een passende opleiding en een zo persoonlijk mogelijke begeleiding van de leerling in dat leerproces, zijn op MY college onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit betekent dat de school een uitgebreide zorgstructuur heeft waarbij duidelijk is waar en bij wie verantwoordelijkheden liggen. Zeker voor een beginnend docent biedt deze “backup” houvast. De coach neemt een centrale rol in bij de begeleiding van zijn/haar stamgroep.

De school kent een onderbouw (1e en 2e jaar) en bovenbouw (3e en 4e) die door een teamleider worden aangestuurd. Daarnaast zijn er leerjaarcoördinatoren. Elke werkdag start het gehele team om 8.00 uur met een centraal overleg van 30 minuten. 

Kortom; hou jij van “korte lijnen”, ontwikkelkansen, veel eigen verantwoordelijkheid maar toch ook de zekerheid om terug te kunnen vallen op een duidelijke structuur? Je wilt deel uitmaken van een enthousiast team en met de mouwen opgestroopt invulling geven aan ons motto: Alles draait om jou! Solliciteer dan nu via MeesterBaan.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.