Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Docent Techniek
Dienstverband
Tijdelijk
Toegevoegd op
12 juli 2019
Eind Datum
22 augustus 2019
Functie naam
Techniek
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0.4-0.6
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Zoetermeer
Aanvang functie
01-09-2019
Loon indicatie
Schaal 11 (CAO-PO)
Organisatie
Pleysier College Zoetermeer
Website

Heb jij een hart voor leerlingen die een speciale aanpak nodig hebben? Heb je ervaring met het geven van techniek?

Pleysier College Zoetermeer is een bruisende school voor speciaal onderwijs waar in kleine groepen aan ongeveer 80 leerlingen vmboonderwijs (BB/KB/TL) wordt gegeven. Onze leerlingen, die ons elke dag uitdagen met hun gedrag, zijn 12 tot 18 jaar oud. Kenmerkend
voor onze school is een grote diversiteit aan leerlingen. Voor al onze leerlingen geldt dat ze zijn aangewezen op een orthopedagogische en orthodidactische aanpak. De leerlingen werken via een praktisch en theoretisch programma aan verbetering van gedrag,
zelfredzaamheid, kennis en vaardigheden. De leer- en ontwikkel-doelen zijn gericht op een optimale uitstroom en volwaardige deelname aan de maatschappij.

VACATURE VOOR DOCENT TECHNIEK

Wij hebben een vacature voor 2 of 3 dagen. Het betreft m.n. lessen aan de onderbouw.

WE DOEN HET SAMEN

De leerlingen hebben een eigen vaste groep en mentor voor je leerlingen. Als vakdocent geef je
het vak Techniek. Je wordt ondersteund door een multidisciplinair team en de mentoren.

DIT BEN JIJ

 • Jouw lessen zijn opbrengstgericht met heldere lesdoelen en duidelijke instructie;
 • Je beschikt over vaardigheden voor een goede omgang met de specifieke problematiek van onze leerlingen;
 • Je biedt de leerlingen een krachtige, veilige en uitdagende leeromgeving;
 • Je beschikt over ervaring en (bij voorkeur) over een docentenbevoegdheid;
 • Je bent consistent in je handelen, biedt een duidelijke structuur en straalt gezag uit;
 • Je staat open voor feedback en toont zelfreflectie;
 • Je bent integer, duidelijk en rechtvaardig;
 • Je kunt grenzen stellen, kunt tegen een stootje en beschikt over doorzettingsvermogen;
 • Je kunt zelfstandig werken, maar ook teamspeler zijn.

DIT BIEDEN WIJ

 • Wij bieden je een uitdagende werkomgeving in een deskundig en innovatief team dat je ondersteunt bij de uitdagingen die onze leerlingen je geven.
 • We betalen je een salaris conform de CAO Primair Onderwijs (schaal L11).

Pleysier College Zoetermeer biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen vanaf 12 tot en met 19 jaar.  Het onderwijs omvat de leerroutes vmbo-basisberoepsgericht en vmbo-kaderberoepsgericht. Dit jaar is in leerjaar 1 ook de theoretische leerweg van het vmbo gestart. Leerlingen waarvoor het hele vmbo-pakket niet haalbaar is kunnen in de bovenbouw een leerwerkroute volgen.

Leerlingen stromen in vanuit het regulier en speciaal basisonderwijs en vanuit het regulier voorgezet (speciaal) onderwijs.
Voor alle leerlingen wordt zoveel mogelijk een programma op maat samengesteld. Dit wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP wordt de beginsituatie beschreven en wordt een inschatting gemaakt van het uitstroomniveau. In concrete afspraken en doelen wordt vastgelegd op welke wijze er toegewerkt zal worden naar dit uitstroomniveau.Het programma bestaat uit onderwijs, persoonlijke vorming en arbeidsoriëntatie.
Het werken aan talenten en het vergroten van vaardigheden is uitgangspunt.
Er wordt toegewerkt naar een vmbo-diploma.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.