Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Enthousiaste leraar
Dienstverband
tijdelijk, vast

Dolfijn zoekt bevlogen stamgroepleider met affiniteit met jenaplanonderwijs

Voor onze Jenaplanschool in Driebergen zijn we op zoek naar een enthousiaste stamgroepleider voor de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) De omvang van de vacature is 0,6-0,8 fte.

We zijn op zoek naar

 • een bevlogen, enthousiaste bovenbouw collega (0,6 – 0,8).
 • een stamgroepleider die sterke didactische en pedagogische vaardigheden heeft.
 • een collega die goed kan samenwerken.
 • een stamgroepleider die een goede sfeer kan creëren en om kan gaan met verschillen.
 • een stamgroepleider die flexibel is en een open mindset heeft.
 • een collega die met lef en positieve energie zijn/haar talenten inzet voor de school/bouw.

Voel jij je aangesproken en heb je

 • aandacht voor ieder kind in je groep (pedagogisch en didactisch).
 • onderwijs als hobby
 • belangstelling voor Jenaplanonderwijs

Kun je

 • inspirerend lesgeven.
 • in verbinding staan met kinderen, ouders en team.
 • taal en wereldoriëntatie aan elkaar verbinden, zonder methode.
 • oplossingsgericht werken.
 • kinderen zelf verantwoordelijkheid geven en ze stap voor stap begeleiden om zelfverantwoordelijk te zijn.
 • structuur bieden en op het juiste moment loslaten.
 • jezelf blijven ontwikkelen en openstaan voor vernieuwingen.

Dolfijn werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanconcept. Gegrepen door de idealen van Peter Petersen, zorgen we voor activiteiten met als doel om kinderen een mooie en leerzame schooltijd door te laten maken.

De persoonlijke ontwikkeling van het kind staat bij ons voorop. Op Dolfijn werken we (kinderen, ouders en school) samen aan een prettig leef- en werkklimaat. Iedereen heeft hierin zijn eigen taak, maar door deze te verbinden komen we veel verder.

Onderwijs op Dolfijn is: leren hoe je jouw goede plek kunt vinden in een steeds veranderende maatschappij, maar ook hoe je andere mensen daarvoor de ruimte geeft. Het leren lezen, schrijven, taal, rekenen en wereldoriëntatie zijn daarbij erg belangrijk. Maar ook sociale vaardigheden, creativiteit, doorzettingsvermogen, planningsvaardigheden, het om kunnen gaan met emoties zijn heel belangrijk. Om veel ontmoetingen, ervaringen en leermomenten te creëren worden de kinderen in heterogene groepen, de stamgroepen, ingedeeld. Dit gebeurt in overleg met de kinderen, ouders en de deskundigheid van de school.

Onze missie is: In relatie met jezelf, met de ander en met de wereld leer je verantwoordelijk te zijn voor je inbreng in gesprek,werk, spel en viering. Leer het zelf doen!

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.