Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Ervaren Intern begeleider
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Toegevoegd op
5 november 2020
Eind Datum
5 december 2020
Functie naam
Intern begeleider
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,6-0,8
Plaats
Uithoorn
Aanvang functie
01-12-2020
Loon indicatie
L11
Organisatie
het Duet
Website

IKC het Duet zoekt een (ervaren) intern begeleider die vanuit zijn of haar functie (mede) verantwoordelijk is voor de kwaliteitszorg binnen de school.

IKC het Duet is gevestigd in een prachtig nieuw gebouw en heeft een buurtfunctie in de wijk Thamerdal in Uithoorn (NH). Het Duet is een professionele leergemeenschap en onze ambitie is hoog. Elk kind verdient het beste onderwijs, waar we aandacht hebben
voor de didactische en pedagogische behoeften van de leerling. Om onze ambitie te verwezenlijken werken we nauw samen met de ouders/verzorgers, de kinderopvang, de buurt en verschillende sociale partners. De basis van ons didactisch handelen wordt gevormd
door te werken vanuit de cognitieve leerpsychologie.
Als intern begeleider:

  • heb je relevante diploma’s om als intern begeleider te mogen werken, bij voorkeur een master (S)EN;
  • heb je een onderwijsbevoegdheid PO;
  • doe je gevraagd en ongevraagd voorstellen om de kwaliteit van de zorg en het onderwijs te verbeteren, op basis van analyses op school-, groeps- en leerlingniveau;
  • ben je sparringpartner voor de directie;
  • analyseer je samen met de leerkrachten toetsresultaten en monitor je vervolgens de ingezette ondersteuningsstructuur;
  • stimuleer je professioneel gedrag;
  • beschik je over sterke communicatieve en sociale vaardigheden.

Jaarcontract, ook vast contract is bespreekbaar.

Het Duet is een IKC in Uithoorn. We werken als een team samen met de collega's van kinderopvangorganisatie Solidoe.
Doorgaande lijnen van voorschool naar school en van onderwijs naar BSO zijn daarbij een zeer belangrijk kwaliteitskenmerk.
Samen spreken we dezelfde taal en werken we vanuit dezelfde pedagogische visie. Het programma de Vreedzame School vormt de basis van ons klimaat. Er is nadrukkelijk onderscheid in tijd voor opvang en tijd voor onderwijs. 
Het Duet werkt met een continurooster met 5 gelijke dagen. Het onderwijs gaat uit van sterke, leerkrachtgestuurde instructie voor de basisvakken lezen, taal en rekenen. Op deze wijze willen we alle kinderen gelijke kansen bieden.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.