Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Gedragsdeskundige (orthopedagoog/psycholoog)
Dienstverband
tijdelijk

Samenwerkingsverband Koers VO uit Rotterdam zoekt een Gedragsdeskundige (orthopedagoog/psycholoog) per

Gedragsdeskundige (orthopedagoog/psycholoog) voor 24 tot 40 uur

Functieomschrijving
Samenwerkingsverband Koers VO heeft de taak om voor alle leerlingen die worden verwezen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs (vso3 en vso4) een toelaatbaarheidsverklaring af te geven. Koers VO is ook verantwoordelijk voor het afgeven van een aanwijzing
voor lwoo en voor de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen voor het praktijkonderwijs. Als laatste wordt beoordeeld of leerlingen kunnen worden toegelaten tot het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC).
Als gedragsdeskundige van Samenwerkingsverband Koers VO lever je een (wettelijke) bijdrage aan de voortgang en afhandeling van de beoordeling tot toelating en plaatsing van deze leerlingen. De gedragsdeskundige is onafhankelijk van de scholen en heeft een helikopterview
over alle mogelijkheden binnen het onderwijs. De gedragsdeskundige maakt onderdeel uit van de adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid (ABT).
Als gedragsdeskundige werk je samen met collega’s en professionals uit andere disciplines. De gedragsdeskundige kan meerdere rollen vervullen, zoals adviseur, coach en beoordelaar.
 
Wat ga je doen?
Je bent de formele gedragsdeskundige in de zin van de Wet Passend Onderwijs. Je onderzoekt en analyseert voorliggende casuïstiek en je geeft formeel advies. Daarbij draag je zorg voor alle benodigde administratie. Daarnaast ondersteun en adviseer je de voorzitter
van de ABT en de consulenten van het Koersloket.
Je wordt incidenteel gevraagd om didactisch en intelligentie onderzoek uit te voeren. Je expertise kan ook worden ingezet bij het verzorgen van workshops, voorlichtingsbijeenkomsten, deskundigheidsbevordering of andere inhoudelijke projecten binnen Koers VO.
 
Wat bieden we jou?
Wij bieden een afwisselende en verantwoordelijke baan in een energieke en complexe grootstedelijke omgeving bij het grootste samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs van Nederland. Samenwerkingsverband Koers VO heeft na vier jaar een stevige basis
voor passend onderwijs gelegd en is volop in beweging.
Deze functie is gewaardeerd in schaal 11 cao vo. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Wat vragen wij?

  • Een afgeronde wetenschappelijke opleiding tot orthopedagoog of psycholoog;
  • Uitgebreide (recente) werkervaring als gedragsdeskundige in het voortgezet (speciaal) onderwijs;
  • Kennis van en inzicht in het functioneren van de ondersteuningsstructuur van vo- en vso-scholen;
  • Kennis van beperkingen, stoornissen, ziektebeelden, en de daaruit voortvloeiende onderwijsondersteuningsbehoeften;
  • Vaardigheid om vanuit een professionele en onafhankelijke positie een overstijgende visie op onderwijs en zorg in te nemen;
  • Kennis van de wet en regelgeving Passend Onderwijs;
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
  • Vaardigheid in het zorgvuldig en nauwkeurig geven van duidelijke adviezen;
  • Stressbestendig, sociaal vaardig, flexibel en toch standvastig.
  • Kennis hebben van (het aanvragen en toekennen van) onderwijsarrangementen is een pré.

 
Samenwerkingsverband Koers VO
De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van Samenwerkingsverband Koers VO. Dit is een regionaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door 22 schoolbesturen met
112 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam.

Sollicitatieprocedure
Om in aanmerking te komen voor de betreffende functie ontvangen wij graag je CV en motiveringsbrief ter attentie van het college van bestuur uiterlijk
28 oktober 2018 via collegevanbestuur@koersvo.nl. De gesprekken vinden plaats in week 46.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Martine Pauptit (voorzitter ABT) tel. 010-4842576. Ook is het mogelijk om het functieprofiel op te vragen door een mail te sturen naar: collegevanbestuur@koersvo.nl

Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Koers VO wordt gevormd door 24 schoolbesturen met 110 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam.
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor elke leerling een passende plek in het onderwijs is, zo dicht mogelijk bij huis. Hier kan de leerling onderwijs volgen op eigen niveau en – als dat nodig is – de juiste ondersteuning krijgen.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn 75 regionale netwerken van middelbare scholen gestart waarin speciale en reguliere scholen samenwerken, zogenaamde samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs. Samen zorgen zij ervoor dat er voor leerlingen een dekkend aanbod is van onderwijs en ondersteuning.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.