Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Gedragswetenschapper (orthopedagoog/(school)psycholoog) 0.8-1,0 FTE
Toegevoegd op
4 oktober 2019
Eind Datum
4 december 2019
Functie naam
Orthopedagoog
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,8-1,0 fte
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Zoetermeer
Aanvang functie
01-11-2019
Loon indicatie
Schaal 11 (CAO-PO)
Organisatie
Pleysier College Zoetermeer
Website

Pleysier College Zoetermeer uit Zoetermeer zoekt een Gedragswetenschapper (orthopedagoog/(school)psycholoog) 0.8-1,0 FTE per 01-11-2019

ONDERWIJS VOOR SPECIALE LEERLINGEN Het Pleysier College Zoetermeer is een bruisende school voor speciaal onderwijs waar in kleine groepen aan ongeveer 80 leerlingen vmbo-onderwijs (BB/KB/TL) en mbo-entree wordt gegeven. Onze leerlingen,
die ons elke dag uitdagen met hun gedrag, zijn 12 tot 18 jaar oud. Kenmerkend voor onze school is een grote diversiteit aan leerlingen. In goed overleg met de leerlingen en hun ouders/verzorgers geven wij onderwijs op maat en leren we leerlingen met de Win-Win
methode hoe ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gedrag en helpen we ze daarbij vanuit een natuurlijke, horizontale gezagspositie.

MULTIDISCIPLINAIR TEAM Leraren heb een eigen vaste groep en zijn tevens de mentor van hun leerlingen. Leraren verzorgen de AVO-vakken (Algemeen Vormend Onderwijs) en vakdocenten geven de vakken sport en koken. In de bovenbouw volgen de leerlingen
het vmbo-profiel Economie & Ondernemen en een mbo-entree opleiding. Onze leraren worden ondersteund door een multidisciplinair team met onder meer gedragswetenschappers en lerarenondersteuners. 

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF Voor al onze leerlingen geldt dat ze aangewezen zijn op een orthopedagogische en orthodidactische aanpak. De leerlingen werken via een praktisch en theoretisch programma aan verbetering van gedrag, zelfredzaamheid,
kennis en vaardigheden. Vanuit het principe ‘één jongere, één plan’ wordt in overleg met de jongere, de ouders/verzorgers en ketenpartners voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin de leer- en ontwikkeldoelen zijn geformuleerd en de
ondersteuningsbehoefte van de leerling is omschreven. De leer- en ontwikkeldoelen zijn gericht op een optimale uitstroom en volwaardige deelname aan de maatschappij. 

ONZE AMBITIE We willen het onderwijs voor onze leerlingen nog leerzamer en uitdagender maken. Daarom vinden we het belangrijk dat onze nieuwe collega leergierig is, ideeën heeft over eigentijds onderwijs en flexibel, ambitieus, sociaalvaardig,
een doorzetter en kwaliteitsbewust is. 

 

DIT BEN JIJ

 • Je hebt een hart voor leerlingen die een speciale aanpak nodig hebben en je maakt een bewuste keuze om met deze leerlingen te werken.
 • Je kunt ontwikkelingsperspectieven opstellen.
 • Je zorgt, indien nodig, voor opvang en begeleiding van onze leerlingen.
 • Je ondersteunt leraren bij hun pedagogisch en didactisch handelen en geeft advies.
 • Je onderhoudt contact met de jeugdhulpverlening.
 • Je bent ICT-vaardig.
 • Je hebt een afgeronde passende universitaire  opleiding. Beschik je ook over een lerarenbevoegdheid dan is dat een pré!
 • Het is ook een pré als je ervaring hebt binnen een onderwijssetting.

TEAM

 • Je kunt goed samenwerken en draagt actief  bij aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering van ons onderwijs;
 • Je toont betrokkenheid bij de omgeving van de school en bent proactief in relaties, zowel in waar het gaat om de groep en de leerling alsook in de samenwerking met ouders en de behandelaars;
 • Je werkt aan je eigen professionele ontwikkeling;
 • Je wilt ook schooltaken uitvoeren.

EIGENSCHAPPEN

 •  Je bent consistent in je handelen, biedt een  duidelijke structuur en straalt gezag uit.
 • Je bent aantoonbaar leergierig, staat open voor feedback en toont zelfreflectie.
 •  Je bent integer, duidelijk en rechtvaardig.
 •  Je kunt grenzen stellen, kunt tegen een stootje en beschikt over doorzettingsvermogen.
 • Je kunt zelfstandig werken, maar ook teamspeler zijn.
 • Je beschikt over empathisch vermogen, kunt goed luisteren en hebt een open luisterhouding richting leerlingen en hun ouders. 

DIT BIEDEN WIJ

 • We hebben een vacature voor een gedragswetenschapper voor 4 tot 5 dagen per week en zijn op zoek naar een orthopedagoog of (school)psycholoog. Het heeft onze voorkeur om één collega aan te stellen, maar een combinatie van kleinere aanstellingen is bespreekbaar.
 • Wij bieden je een uitdagende werkomgeving in een deskundig en innovatief team dat je ondersteunt bij de uitdagingen die onze leerlingen ons geven.
 • Je bent lid van de Commissie voor de Begeleiding van onze leerlingen.
 • Wij zorgen voor een inwerkprogramma zodat je snel vertrouwd raakt met je collega’s, onze leerlingen, het pedagogisch handelen, de zorgstructuur en de dagelijkse routine.
 • We betalen je een salaris conform de CAO Primair Onderwijs (schaal 11).
 • Wij bieden je (na het jaarcontract) graag een vast dienstverband aan als je de klik
  gevonden hebt met onze leerlingen en onze organisatie. 

Pleysier College Zoetermeer biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen vanaf 12 tot en met 19 jaar.  Het onderwijs omvat de leerroutes vmbo-basisberoepsgericht en vmbo-kaderberoepsgericht. Dit jaar is in leerjaar 1 ook de theoretische leerweg van het vmbo gestart. Leerlingen waarvoor het hele vmbo-pakket niet haalbaar is kunnen in de bovenbouw een leerwerkroute volgen.

Leerlingen stromen in vanuit het regulier en speciaal basisonderwijs en vanuit het regulier voorgezet (speciaal) onderwijs.
Voor alle leerlingen wordt zoveel mogelijk een programma op maat samengesteld. Dit wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP wordt de beginsituatie beschreven en wordt een inschatting gemaakt van het uitstroomniveau. In concrete afspraken en doelen wordt vastgelegd op welke wijze er toegewerkt zal worden naar dit uitstroomniveau.Het programma bestaat uit onderwijs, persoonlijke vorming en arbeidsoriëntatie.
Het werken aan talenten en het vergroten van vaardigheden is uitgangspunt.
Er wordt toegewerkt naar een vmbo-diploma.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.