Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Gedragswetenschapper – SO de Vlinder
Dienstverband
Tijdelijk
Toegevoegd op
25 september 2020
Eind Datum
24 november 2020
Functie naam
Orthopedagoog
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,6 FTE
Provincie
Noord-Brabant
Plaats
Boxtel
Organisatie
Stichting Saltho Onderwijs
Website

Stichting Saltho Onderwijs uit Boxtel zoekt een Gedragswetenschapper – SO de Vlinder per

Wil jij deel uitmaken van een fijn team met betrokken, professionele maar bovenal leuke collega’s? Voor SO de Vlinder in Reek zoeken we een Gedragswetenschapper (0,6 fte ter vervanging van een zwangerschapsverlof).

Over de functie

Voornaamste doel is het coördineren van de individuele leerlingenzorg, waaraan invulling wordt gegeven door leerkrachten en klassenassistenten, o.a. middels de leerling(perspectief)besprekingen. Er wordt intensief samengewerkt met andere behandelaars van de residentiële voorziening alsook dagbehandeling. Je bent o.a. verantwoordelijk voor de psychodiagnostiek (en het bespreken van deze resultaten met ouders). Je neemt deel aan de commissie van onderzoek en begeleiding, tevens aan multidisciplinaire besprekingen op basis waarvan je een bijdrage levert aan het handelingsplan. Integratie zorg-onderwijs heeft je constante aandacht. Je maakt dossieranalyses, draagt zorg voor het invullen van instroom- en uitstroomroutes en verzorgt de (her)aanvragen toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) bij het samenwerkingsverband. Daarnaast ondersteun je de klassen bij individuele- en groepsgebonden hulpvragen.

Over SO De Vlinder

Stichting de Vlinder maakt deel uit van Stichting Koraal, waarbinnen zorg, onderwijs en arbeid geboden wordt aan mensen van alle leeftijden met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen in Noord-Brabant en Limburg.

SO De Vlinder heeft een bovenregionale functie en verzorgt onderwijs en behandeling voor zowel interne, als externe leerlingen in de basisschoolleeftijd met ernstige problemen in het gedrag, ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. Er wordt uitgegaan van normale intelligentiemogelijkheden, hoewel de aard van de problematiek complex is vanwege de combinatie van medisch-somatische, psychologische en sociale factoren.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten binnen De Vlinder is dat het gegeven onderwijs zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. Hierbij geldt als uitgangspunt perspectiefrijk onderwijs bieden én uitgaan van de mogelijkheden van de leerling. Als teamlid vragen we je jouw expertise in te zetten voor onze leerlingen.

Wat vragen we van jou?

  • Je bent in het bezit van een academische opleiding gedragswetenschappen (psychologie/orthopedagogiek) en een basisaantekening diagnostiek.
  • Door je houding en deskundigheid voer je een adequate regie m.b.t. de uitvoering van de aan jou toevertrouwde handelingsplannen (in relatie tot de hulpverleningsplannen).
  • Je hebt (bij voorkeur) ervaring binnen het speciaal onderwijs en/of extra kennis en expertise van de doelgroep.

Wat bieden wij?

  • Professionele, betrokken, maar bovenal ook leuke collega’s;
  • Inschaling conform de CAO-PO schaal 11;
  • Tijdelijke benoeming van 0,6 fte wegens vervanging van een zwangerschapsverlof;
  • Een baan met uitdaging.

Meer informatie

Voor algemene informatie kunt u terecht op onze website: devlinderreek.nl Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Elly Derks (Schoolleider), via telefoonnummer: 0486-492 949 / 06-131 138 78.

Reageren

Wil je deel uitmaken van ons team? Dan ontvangen we graag je CV en motivatie!

Binnen Koraal richten de stichtingen Saltho Onderwijs, Het Driespan en Maashorst zich op onderwijs. Saltho Onderwijs bestaat uit vijf scholen met ruim 600 leerlingen voor speciaal onderwijs in de regio's Noordoost-Brabant, Zuidoost- en Midden-Brabant en Expertise Centrum. Het Driespan heeft dertien scholen voor dezelfde doelgroep in West-Brabant, met in totaal 1.550 leerlingen. Maashorst verzorgt via de school De Vlinder speciaal onderwijs voor normaal begaafde kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.