Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
(Groeps)docent LB voor de BBL+ (m/v)
Functie naam
Groepsleerkracht
Toegevoegd op
16 april 2019
Eind Datum
16 mei 2019
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,6 - 0,8
Dienstverband
tijdelijk, vast
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Vlaardingen
Aanvang functie
1-8-2019
Organisatie
Lentiz | Geuzencollege
Website

Lentiz | Geuzencollege uit Vlaardingen zoekt een (Groeps)docent LB voor de BBL+ (m/v) per 1-8-2019

 Lentiz onderwijsgroep is een innovatieve scholengroep voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in het gebied Nieuwe-Waterweg Noord. Lentiz staat voor goed onderwijs voor alle leerlingen, is ondernemend en ontwikkelt
innovatieve onderwijsprojecten in samenwerking met de regio. Lentiz onderwijsgroep telt 14 scholen met 7500 leerlingen en 850 medewerkers.
 
Voor het Lentiz | Geuzencollege locatie Geuzenplein in Vlaardingen zoeken wij een:
 
(Groeps)docent LB voor de BBL+ (m/v)
 
Tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast
 
Ingangsdatum: 1 augustus 2019
Werktijdfactor: 0,6 -0,8 fte
Eventueel in overleg aan te vullen met lesuren rekenen of wiskunde
 
Lentiz | Geuzencollege is een echte Vlaardingse school die met haar activiteiten midden in de Vlaardingse samenleving staat. We hebben voor de 4e keer het predicaat ‘Excellent’ mogen ontvangen en daar zijn we trots op!
We bieden voor ruim 900 leerlingen een goede en veilige leeromgeving met veel kansen en uitdagingen waarbij we sociaal en maatschappelijk verantwoord handelen zoveel als mogelijk stimuleren en uitvoeren. De school biedt alle leerwegen van het vmbo aan met de
mogelijkheid van leerwegondersteuning (LWO).
In de bovenbouw van het Geuzencollege wordt het arrangement BBL+ geboden. De BBL+ leerling heeft op grond van vastgestelde leerverwachting meer ondersteuning nodig om een diploma te kunnen halen. Het betreft voornamelijk lwoo-geïndiceerde leerlingen. De leerling
is structuurgevoelig en heeft extra sturing, begeleiding en bevestiging nodig zowel in lesaanbod als bij planning en organisatie. De leerling heeft baat bij een rustige, veilige, prikkelarme setting, als het gaat om les-, lokaal- en docentwisselingen. Daarom
worden de meeste theoretische vakken door de mentor/groepsdocent gegeven in een kleine, vaste groep in hetzelfde lokaal.  Naast het reguliere lesprogramma wordt er structureel tijd vrij gemaakt voor de ondersteuningsuren. De ondersteuning richt zich op het
inhalen van de achterstand op leerprestaties, het bijbrengen van een adequate leer- werkhouding en coaching op het gebied van de sociaal- emotionele ontwikkeling. De maximale groepsgrootte is 15 leerlingen. In leerjaar 4 stromen deze leerlingen door naar het
reguliere bbl-traject, maar worden ze gevolgd door hun BBL+ mentoren. 
 
Met een breed vmbo-aanbod aan opleidingen maken we met elkaar de lessen tot een uitdaging. Zo helpen we onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen en bereiden we hen voor op de vervolgopleiding en op een plaats in de maatschappij.
We zijn een christelijke en veilige school en zijn trots op onze duurzame leefomgeving!
Op onze website vind je meer informatie over onze school:
www.lentiz.nl/geuzencollege

 
Functiebeschrijving:
In de functie van groepsdocent van de BBL+ bent u verantwoordelijk voor het geven van ongeveer 16 lesuren aan algemeen vormende lessen aan de genoemde derdejaars groep op bbl-niveau in de bovenbouw. Daarnaast vervult u de taak van mentor voor deze leerlingen
en biedt u de ondersteuning die zij nodig hebben.
 
Taakomschrijving:

 • Je speelt in op de belevingswereld van de leerlingen met meervoudige ontwikkelingsproblemen.
 • Je stuurt het leerproces van leerlingen aan en geeft een aanzet tot het leren leren;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van studieplanners en de afstemming van lessen, ook daar waar je niet zelf de lessen verzorgt, ga je als mentor van de BBL+ net een stapje verder;
 • Je initieert, in overleg met de kernteamleider contact met ouders die bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen;
 • Je bent op ervaren niveau actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden. 

Functie-eisen:

 • Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid of in een afrondende fase van de opleiding;
 • Je hebt ervaring en affiniteit met leerlingen die een specifieke zorgachtergrond hebben;
 • Je hebt kennis van en ervaring met lwoo/pro-geïndiceerde leerlingen;
 • Je hebt ervaring met externe hulpverlening.

 
Benodigde competenties:

 • Betrokken;
 • Flexibel;
 • Onderwijskundig wendbaar;
 • Pedagogisch wendbaar;
 • Proactief;
 • Samenwerken (teamspeler);
 • Communicatief vaardig;
 • Tactisch en sensitief gedrag.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Cao-vo is van toepassing
 • De (salaris)inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring

Lentiz | onderwijsgroep bestaat uit totaal 14 scholen. Het onderwijs binnen de Lentiz onderwijsgroep is divers van aard, waarbij ieder onderwijssoort zijn specifieke kenmerken binnen de eigen omgeving heeft: Vmbo en mbo in onder andere de groene sector worden verzorgd in het Westland en Schiedam; Vmbo (Zorg & Welzijn, Techniek en Economie), havo en vwo worden verzorgd in de regio Nieuwe-Waterweg Noord, Midden-Delfland, Barendrecht, Middelharnis en Bleiswijk;

Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderwijs wordt aangeboden zowel in voltijd- als in deeltijdopleidingen en ook in de vorm van contractactiviteiten. De Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs op interconfessionele grondslag met algemene toegankelijkheid en onderwijs op algemeen bijzondere grondslag waarbij ruimte wordt geboden voor het karakter van het openbaar onderwijs.

Lentiz | Geuzencollege is een dynamische school met een interconfessionele grondslag, die de leerlingen uitdaagt om binnen hun mogelijkheden maximale resultaten te bereiken. Alle leerlingen met een vmbo-advies kunnen hier instromen. De leerwegen die worden aangeboden zijn: de theoretische leerweg, de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Ook is er een specifiek gebouw, met bijbehorende expertise, voor leerlingen met een LWOO 1- en LWOO 2-indicatie

Lentiz | Geuzencollege heeft in totaal drie locaties: Ons hoofdgebouw is gevestigd in de westwijk van Vlaardingen en huisvest de bovenbouw (klas 3 en 4) van onze school. Vlak daarnaast staat in de westwijk de onderbouw locatie voor klas 1 en klas 2. In de wijk Holy hebben we ook een onderbouw locatie voor klas 1 en klas 2. De boven- en onderbouw van locatie Westwijk vormen samen met locatie Holy aan de Willem de Zwijgerlaan een organisatorische en onderwijskundige eenheid.

Op locatie Holy is instroom mogelijk van leerlingen met een basisberoepsgericht of kaderberoepsgericht leerweg-advies en leerlingen met een LWOO 1-indicatie. In deze sfeervolle nevenlocatie worden alleen de eerste twee leerjaren aangeboden. De opleiding kan daarna worden vervolgd en afgerond op de locatie Westwijk.

Het ontwikkelen van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel. De Lentiz onderwijsgroep streeft er niet alleen naar dat iedere leerling aansluitend bij zijn mogelijkheden een diploma haalt, maar ook een goede kans van slagen heeft in het vervolgonderwijs.
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.