Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Groepsleerkracht gr. 1/2
Dienstverband
tijdelijk
Toegevoegd op
18 oktober 2019
Eind Datum
18 december 2019
Functie naam
Groepsleerkracht
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0.5750
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Rotterdam
Aanvang functie
01-02-2020
Organisatie
Augustinus
Website

Schooljaar 2019-2020 – groepsleerkracht gr. 1/2

Per februari zijn wij op zoek naar een groepsleerkracht voor gr. 1/2. Het betreft een vacaturevoor 3 dagen, deze is ook te combineren met de vervanging in gr. 1/2.

Over de Augustinusschool:
Het karakter van de school De Augustinusschool is een wijkschool met leerlingen van verschillende culturele achtergronden. De school werkt met ‘Kaleidoscoop’, een methode die wordt gebruikt in groep Nul (peuters)  en de onderbouw (kleuters) van de basisschool.
Actief leren is de kern van dit onderwijsprogramma. Uitgangspunt is dat kinderen kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Deze manier van werken sluit goed aan bij de eigen ontwikkeling
van de leerlingen. Zij leren hun eigen keuzes te maken en hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. De leerkrachten ondersteunen dit door het creëren van een uitdagende, gestructureerde leeromgeving. Natuurlijk helpen zij de leerlingen waar nodig bij het oplossen
van problemen.

De Augustinusschool is een school voor katholiek basisonderwijs. Door de grote diversiteit aan achtergronden van de leerlingen krijgen ook andere religies veel aandacht op school. Uitgangspunt is dat de school vanuit de eigen levensovertuiging zoekt naar raakvlakken
met de andere godsdiensten. Het schoolgebouw biedt ruimte aan ruim 200 leerlingen. De groepen zijn klein, gemiddeld rond de 20 leerlingen. Het oudste deel van de school is al in gebruik sinds de oprichting (in 1908!), maar is in 2016 volledig verbouwd en aangepast
aan de eisen van deze tijd.

Voor meer informatie over de school, klik op: https://www.augustinusschool-rotterdam.nl/

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
·          in het bezit is van een pabo diploma;
·          de missie en visie van de RVKO onderschrijft en uitdraagt;
·          op eigentijdse wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit en visie van de school onderschrijft en uitdraagt;
·          in nauwe samenwerking met je collega’s en de directie zorgt voor een optimale onderwijskwaliteit.

Wij bieden:
·          een inspirerende leer- en werkomgeving;
·          een professioneel en innovatief werkklimaat;
·          salariëring conform de CAO-PO.

De Rotterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs is een vereniging die al 145 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur van de stichting ressorteren 66 scholen voor primair onderwijs, waar bijna 20.000 kinderen en 1900 personeelsleden een groot deel van hun dagen doorbrengen. De RVKO is een stichting die gekenmerkt wordt door openheid. De drempels zijn laag. Het geheel van 66 scholen biedt voldoende mogelijkheid om desgewenst van school te veranderen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ons streven is: de juiste leerkracht op de juiste plaats. Personeelsleden met ambities krijgen alle kansen en mogelijkheden. Er is een groot budget voor bij- en nascholing. De RVKO voert een specifiek beoordelingsbeleid voor nieuwe leerkrachten, dat optimale kansen biedt op een vaste aanstelling.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.