Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Groepsleerkracht – groep 1/2 en groep 3
Dienstverband
Toegevoegd op
10 november 2020
Eind Datum
10 december 2020
Functie naam
Groepsleerkracht
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,6 fte
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Rotterdam
Loon indicatie
L10
Organisatie
De Pijler 
Website

De Pijler  uit Rotterdam zoekt een Groepsleerkracht – groep 1/2 en groep 3 per

Ons verhaal

Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (Speciaal) Basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken.
Ongeveer 75 scholen vallen onder onze stichting, waaronder OBS De Pijler.

OBS De Pijler

De Pijler is een grote basisschool op de Kop van Zuid. Basisschool De Pijler werkt vanuit een onderwijskundig concept waarin aan de volgende vier pijlers duidelijk vorm gegeven wordt. Door een open communicatie en participatie met ouders actief uit te dragen.
Deze pijlers zijn:

 • Betrokkenheid naar elkaar als collega’s en het verstrekken van feedback. Kinderen leren rekening te houden met elkaar.
 • Sociaal gedrag door o.a. gebruik te maken van de methode Kanjertraining. maar ook het bevorderen van sociale cohesie door middel van een aantal vieringen per jaar. Het team benadert de leerlingen met een positieve, energieke en open houding.
 • Zelfstandigheid door te werken met weekkaarten, inzetten van de computer ter ondersteuning en het toepassen van het direct instructiemodel.
 • Passend onderwijs door het aanbieden van verschillende activiteiten waarbij we zo veel mogelijk aansluiten bij het niveau van het kind. Door gedifferentieerd onderwijs aan te bieden, geven we alle leerlingen de kans zich te ontwikkelen. Vind je het leuk om onze nieuwe juf of meester te worden dan kun je meer informatie over onze school vinden op: obsdepijler.nl

Onze school is een openbare school en vanuit deze identiteit is De Pijler een ontmoetingsplaats voor kinderen van verschillende milieus, achtergronden en gezindten, waar zij met elkaar leren omgaan, elkaar leren respecteren, en vertrouwd worden gemaakt met de maatschappij waarin wij leven. De school is goed bereikbaar met het OV (bus en tram) en voldoende parkeergelegenheid om de gebouwen. Voor een parkeervergunning wordt gezorgd.

Wat heeft OBS De Pijler jou te bieden
 • Cao PO. Salarisschaal 10, afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Een werktijdfactor van 0,6. Werkdagen zijn bespreekbaar.
 • Het gaat om een ziekte vervanging per zo spoedig mogelijk en aansluitend een zwangerschapsverlof tot het einde van het schooljaar.
 • De ziektevervanging is in groep 1 / 2 en het zwangerschapsverlof in groep 3.
 • Een diverse populatie met leergierige kinderen
 • Volop mogelijkheden om bij te dragen aan de schoolontwikkeling
 • Een goede en prettige werksfeer
 • Een veilig pedagogisch klimaat voor de kinderen
 • Goede faciliteiten

Wat neem je mee?
 • Een gemotiveerde en enthousiaste collega die wil meewerken aan de schoolontwikkeling
 • Een flexibele instelling
 • Een proactieve en open houding naar collega’s en ouders
 • Een teamspeler
 • Een leerkracht die kinderen activiteert, stimuleert en uitdaagt
 • Een leerkracht die leerlingen en ouders hoort en ziet en dus beschikt over goede contactuele eigenschappen
 • Ouders zien als partners bij de ontwikkeling van leerlingen

Hoe verder?

Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Meer informatie over de functie kun je opvragen bij P.(Peter) van der Waal (directeur) of telefoon: 010-2900 290.
Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure dan kun je contact opnemen met Remy Mensingh (corporate recruiter): 06-51053983.

Wil je niet langer wachten? Stuur dan je C.V. en motivatie naar: sollicitatie@stichtingboor.nl.

Nadere informatie en solliciteren:

In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.