Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Groepsleerkracht MB/BB
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
16 april 2019
Eind Datum
16 juni 2019
Functie naam
Groepsleerkracht
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1.0000
Plaats
Hoek van Holland
Aanvang functie
1-8-2019
Organisatie
Jozefschool
Website

Schooljaar 2019-2020 – groepsleerkracht MB/BB

De Jozefschool is per nieuwe schooljaar op zoek naar een fulltime groepsleerkracht voor de middenbouw en/of bovenbouw. 

De Jozefschool ressorteert onder het bestuur van de RVKO en is gelegen in Hoek van Holland. Er werkt een jong en enthousiast team, waarbij eigentijds onderwijs centraal staat en de kinderen en ouders zich te allen tijde thuis voelen!
Op de Jozefschool maken we gebruik van coöperatieve leerstrategieën. We leren de kinderen op een gestructureerde manier samen te werken, waardoor het leerrendement en de sociale interactie verhoogd worden. Het spelend leren in de onderbouw wordt in de midden-
en bovenbouw verder opgepakt vanuit de principes van onderzoekend en ontwerpend leren. We integreren dit o.a. in de (zaakvak) lesactiviteiten en de onderzoeken die de kinderen opzetten en uitvoeren. Deze uitgangspunten komen ook terug in het Skillslab, waar
de kinderen hun vaardigheden voor de toekomst kunnen verdiepen met diverse materialen. Daarnaast ontwikkelen we op dit moment onze eigen leerlijn op cultuuronderwijs, passend bij de visie.

Kortom: op de Jozefschool hebben we plezier, leren we van en met elkaar en doen we dit samen met alle betrokkenen!

Voor meer informatie over de school, klik op: https://www.jozefschoolhvh.nl/

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
·          in het bezit is van een PABO diploma;
·          de missie en visie van de RVKO onderschrijft en uitdraagt;
·          op eigentijdse wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit en visie van de school onderschrijft en uitdraagt;
·          in nauwe samenwerking met je collega’s en de directie zorgt voor een optimale onderwijskwaliteit.

Wij bieden:
·          een inspirerende leer- en werkomgeving;
·          een professioneel en innovatief werkklimaat;
·          salariëring conform de CAO-PO.

De Rotterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs is een vereniging die al 145 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur van de stichting ressorteren 66 scholen voor primair onderwijs, waar bijna 20.000 kinderen en 1900 personeelsleden een groot deel van hun dagen doorbrengen. De RVKO is een stichting die gekenmerkt wordt door openheid. De drempels zijn laag. Het geheel van 66 scholen biedt voldoende mogelijkheid om desgewenst van school te veranderen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ons streven is: de juiste leerkracht op de juiste plaats. Personeelsleden met ambities krijgen alle kansen en mogelijkheden. Er is een groot budget voor bij- en nascholing. De RVKO voert een specifiek beoordelingsbeleid voor nieuwe leerkrachten, dat optimale kansen biedt op een vaste aanstelling.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.