Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Groepsleerkracht SBO, gr. 1/2
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Toegevoegd op
13 januari 2020
Eind Datum
13 maart 2020
Functie naam
Groepsleerkracht
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1.0000
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Rotterdam
Aanvang functie
Per direct
Organisatie
Laurens Cupertino
Website

Schooljaar 2019-2020 – Groepsleerkracht SBO, gr. 1/2

Wij zijn per direct op zoek naar een groepsleerkracht voor gr. 1/2. Bij voorkeur fulltime, maar parttime is ook bespreekbaar.

Over de Laurens Cupertino:
De Laurens-Cupertinoschool is een katholieke school. Veel kinderen uit andere culturen dan de Nederlandse bezoeken onze school. Ons uitgangspunt is dat we ieder kind accepteren zoals het is met inbegrip van haar/zijn etnische en culturele achtergrond.  Veel
van die normen zijn natuurlijk ook in andere culturen te vinden. We zien onszelf om die reden als een “open” katholieke school. We besteden ook veel aandacht aan de waarden en normen vanuit onze christelijke achtergrond en die verweven zijn met de Nederlandse
cultuur. In gesprekken in de groepen, bij de lessen levensbeschouwelijke- en sociaal emotionele vorming maar vooral in het schoolse leven van iedere dag wordt aandacht besteed aan de bedoelde waarden en normen: eerlijkheid, gerechtigheid, vriendschap en respect
voor anderen.

Ieder kind heeft talenten. Het is onze uitdaging om deze talenten te ontdekken en een kind de mogelijkheden bieden om deze talenten te ontdekken. We vinden dat kinderen zich in brede zin moeten kunnen ontwikkelen. Niet alleen ‘kennis en kunnen’ is belangrijk
maar juist ook ieders ‘sociaal emotionele’ ontwikkeling samen met anderen. Ook willen we elk kind op school de mogelijkheid bieden om ‘zichzelf’ te ontwikkelen. ‘Wie ben ik, waarom doe ik er toe wat draag ik bij?’ staan daarin centraal. 

Ieder kind heeft specifieke (onderwijs)behoeften. Wij hebben hoge verwachtingen. als we die op elkaar kunnen aansluiten kan een kind zich met succes ontwikkelen. We willen dat doen binnen een veilig en begripvol klimaat in onze school.Het respect naar elkaar
en het accepteren dat iedereen anders is maar zeker kan bijdragen zijn hierin onze belangrijkste uitgangspunten. Samen met alle ouders  werken we zo aan een optimale ontwikkeling van alle kinderen op onze school. 

Voor meer informatie over de school, klik op: https://lcs.sbo-rotterdam.nl/

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
·          in het bezit is van een pabo diploma of studerend aan de pabo (leraarondersteuner);
·          de missie en visie van de RVKO onderschrijft en uitdraagt;
·          op eigentijdse wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit en visie van de school onderschrijft en uitdraagt;
·          in nauwe samenwerking met je collega’s en de directie zorgt voor een optimale onderwijskwaliteit.

Wij bieden:
·          een inspirerende leer- en werkomgeving;
·          een professioneel en innovatief werkklimaat;
·          salariëring conform de CAO-PO.

De Rotterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs is een vereniging die al 145 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur van de stichting ressorteren 66 scholen voor primair onderwijs, waar bijna 20.000 kinderen en 1900 personeelsleden een groot deel van hun dagen doorbrengen. De RVKO is een stichting die gekenmerkt wordt door openheid. De drempels zijn laag. Het geheel van 66 scholen biedt voldoende mogelijkheid om desgewenst van school te veranderen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ons streven is: de juiste leerkracht op de juiste plaats. Personeelsleden met ambities krijgen alle kansen en mogelijkheden. Er is een groot budget voor bij- en nascholing. De RVKO voert een specifiek beoordelingsbeleid voor nieuwe leerkrachten, dat optimale kansen biedt op een vaste aanstelling.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.