Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Groepsleerkracht SBO groep 6
Functie naam
Groepsleerkracht
Toegevoegd op
11 oktober 2018
Eind Datum
11 december 2018
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0.6
Provincie
Noord-Holland
Plaats
Haarlem
Aanvang functie
1-12-2018
Organisatie
IKC Zuid-Kennemerland locatie Schalkwijk
Website

IKC Zuid-Kennemerland locatie Schalkwijk uit Haarlem zoekt een Groepsleerkracht SBO groep 6 per 1-12-2018

M.i.v. 1 december 2018 hebben wij op IKC Zuid-Kennemerland locatie Schalkwijk een vacature voor
 
groepsleerkracht L11 (0.6000 fte)
voor onze SBO groep 6

 Ons SBO maakt deel uit van Integraal Kindcentrum Zuid-Kennemerland (zie ook
www.ikczuidkennemerland.nl)
.

Wegens vertrek van de leerkracht zoeken wij per 1 december of zo spoedig mogelijk daarna een leerkracht voor onze huidige groep 6 van de sbo-stroom op vestiging Dumont, Niels Finsenstraat 35 te Haarlem.
Het gaat om drie werkdagen bij voorkeur maandag t/m woensdag. Overigens is een grotere aanstelling bespreekbaar.

 
 

Van de groepsleerkracht verwachten we naast lesgeven, dat hij/zij

 • Aantoonbare kennis (liefst een master SEN) van en liefst enige ervaring heeft met de aanpak voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte
 • de leerlingbesprekingen van de groep voorbereidt en bijwoont in samenwerking met de duocollega;
 • groeps- en individuele handelingsplannen schrijft en uitvoert;
 • goed contact onderhoudt met de ouders/verzorgers van de leerlingen;
 • de teamvergadering bijwoont;
 • aanwezig is op teamstudiedagen;
 • bereid is zich verder te verdiepen in de problematiek van onze leerlingen, bijv. door het volgen van cursussen.

 
 

We bieden je een interessante baan en betrokken collega’s, waarbij je samenwerkt met/ondersteund wordt door je naaste collega in de bouw, de intern begeleider, schoolpsycholoog. Je mag rekenen op ondersteuning van een ervaren collega tijdens je inwerkperiode.
 
Ben jij iemand die

 • de master (S)EN opleiding heeft afgerond of bereid is deze te gaan volgen
 • ervaring heeft in het (speciaal) basisonderwijs
 • hart heeft voor kinderen waarbij de ontwikkeling iets anders verloopt dan gemiddeld
 • een duidelijke structuur kan bieden aan de leerlingen
 • consequent kan blijven in de aanpak
 • gericht is op samenwerking
 • goed contact kan onderhouden met de ouders/verzorgers van de leerlingen
 • een enthousiaste, positieve instelling heeft
 • energiek is
 • zich goed kan houden aan afspraken
 • openstaat voor coaching
 • feedback kan geven en ontvangen
 • over goede computervaardigheden beschikt

 
 

Spaarnesant is het bevoegd gezag van alle 26 openbare scholen voor primair, speciaal primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. Bij Spaarnesant werken ongeveer 850 personeelsleden aan goed onderwijs voor ongeveer 6800 leerlingen. Spaarnesant is een open onderwijsinstelling die staat voor maximale ontplooiing van al haar leerlingen. De scholen van Spaarnesant bieden de leerlingen een passend onderwijsaanbod en vinden het belangrijk dat zij gelukkig zijn op school. Leerlingen van Spaarnesant maken goed voorbereid en met zelfkennis en zelfvertrouwen hun volgende stap in het onderwijs en in de maatschappij. De scholen van Spaarnesant hebben onder verantwoordelijkheid van de directeur een grote ruimte om zelf invulling te geven aan goed onderwijs en een eigen onderwijsprofiel in relatie tot de omgeving.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.