Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Hoofd facilitaire dienst
Toegevoegd op
8 november 2018
Eind Datum
18 november 2018
Functie naam
Facilitair medewerker
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,8 / 1,0
Plaats
Amsterdam
Aanvang functie
1 januari 2019
Loon indicatie
10
Organisatie
IJburg College
Website

Het hoofd facilitaire dienst adviseert de directie, coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer, onderhoud en veiligheid en geeft leiding aan de facilitaire dienst en ICT medewerkers.

Wij zoeken per 1 januari 2019 een enthousiaste collega met een hands on mentaliteit.
De functie ‘hoofd facilitaire dienst’ is veelzijdig en heeft aspecten die zowel uitvoerend zijn als beleidsmatig.
 
Wij zoeken iemand met natuurlijk overwicht, iemand die de balans tussen het belang van de organisatie en het belang van het team goed weet te vinden. Iemand die de grote lijnen weet vast te houden en goed kan communiceren met het management. Maar ook iemand
die kan inspringen op plekken waar dat nodig is en niet van slag raakt wanneer de dagplanning plotseling omgegooid moet worden.

Werkzaamheden:
1. Adviseert de directie op het gebied van huisvesting, beheer,  onderhoud en veiligheid door:

 • Het beoordelen van door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op technische haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid, evenals de budgettaire gevolgen ervan.
 • Informatie te verschaffen voor het operationele en tactische aspect van veiligheid

2. Coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer, onderhoud en veiligheid door:

 • het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en huisvestingsprojecten;
 • het voeren van overleg en het maken van afspraken met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en gebruikers van de gebouwen en terreinen over geleverde of gewenste goederen of diensten;
 • het, binnen de door de bestuurder gestelde kaders en budgetten, inkopen van materialen (kantoorbehoeften, werkplekinrichtingen en schoonmaakartikelen) en diensten (servicecontracten, catering, schoonmaakcontracten, etc.);
 • voorstellen te doen over het inkoopbeleid;
 • het opstellen van een jaarlijks onderhoudsplan, afgeleid van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) en het, na goedkeuring door de (centrale) directie, zorgdragen voor de uitvoering ervan;
 • het zorgdragen voor de uitvoering van Arbo-taken en de beveiliging en bewaking van de school en het in dat kader onderhouden van contacten met de Arbo-dienst, politie en brandweer.

  
3. Geeft leiding aan de facilitaire dienst en ICT-afdeling door:

 • het afstemmen van werkzaamheden aan de vraag vanuit de organisatie;
 • het toezien op een goede uitvoering van de werkzaamheden;
 • waar nodig, het opstellen van draaiboeken en protocollen voor de verschillende werkzaamheden;
 • het beheren van het budget van de facilitaire dienst;
 • het coördineren van de bezetting op beide gebouwen;
 • het uitvoeren van de personeelszorg (o.a. functioneringsgesprekken).

 
 
 

Wij zoeken een collega die minimaal enige jaren ervaring heeft als facilitair manager / hoofd facilitaire dienst, het liefst in het onderwijs. 

Opleiding:
HBO opleiding in een relevante richting vereist.
 

Het betreft een functie in schaal 10 (cao VO) 

"alle leerlingen, in een leergemeenschap, zoveel mogelijk laten leren over zichzelf en de wereld om hen heen"

Het IJburg College is een school voor voortgezet onderwijs met op dit moment 1450 leerlingen verdeeld over 2 vestigingen. 
Onze missie en visie is: alle leerlingen, in een leergemeenschap, zoveel mogelijk laten leren over zichzelf en de wereld om hen heen. Wij werken met een vernieuwend onderwijsconcept, waarin leren van- en met elkaar centraal staat en waar leerlingen in samenhang leren, en aan echte opdrachten werken. Voor onze leergemeenschap zoeken wij medewerkers die onze missie en visie onderschrijven, want die liggen aan de basis van alles wat wij op het IJburg College doen. 

Voor meer informatie over onze mooie school en onderwijsvisie verwijzen wij u graag naar onze website (www.ijburgcollege.nl)
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.