Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Hoofd Financiën
Toegevoegd op
22 juli 2019
Eind Datum
7 september 2019
Functie naam
Open vacature
Niveau
HBO
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Rotterdam
Organisatie
Stichting BOOR
Website

Stichting BOOR uit Rotterdam zoekt een Hoofd Financiën per

DE ORGANISATIE

Stichting BOOR staat voor kwaliteit en onderwijs. Met 3800 medewerkers en ongeveer 80 scholen dragen we zorg voor het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken.
BOOR Services is het servicebureau binnen BOOR met een hoogwaardig dienstenaanbod voor het BOOR-bestuur en de scholen vallend onder de koepel van BOOR.
Binnen BOOR Services zijn diverse expertises ondergebracht in vijf afdelingen, te weten Onderwijskwaliteit, HR, Huisvesting & inkoop, Financiën en Bestuur & beleid. Voor BOOR Services zijn wij op zoek naar een Hoofd Financiën.

UITDAGING

Aan jou als Hoofd Financiën de taak om dagelijks te werken aan ondersteuning van het College van Bestuur bij het (financieel) besturen en beheersen van de BOOR-organisatie. Als adviseur voor strategische aangelegenheden van diverse aard, zoals budgettering, investeringen en overige bedrijfseconomische vraagstukken, schakel je soepel tussen je klanten binnen het College van Bestuur, bovenschoolse leiding en je collega managers binnen BOOR Services. Daarbij verlies je de uiteindelijke klant, de leraar en het kind, nooit uit het oog.
Handelend vanuit de klantvraag ga je, samen met de collega’s van Financiën, onder andere aan de slag met het effectief en efficiënt inrichten van de planning en control, de bestuurlijke informatievoorziening en de bedrijfsvoering processen. Je legt daarbij de focus op het uitvoeren en het implementeren van de beschreven doelstellingen. Je vertaalt deze in de uitvoering van het dagelijks denken, handelen en doen van alle financiële medewerkers.

DE FUNCTIE

Je komt te werken bij BOOR Services bij de afdeling Financiën. Een gezellige afdeling van 11 personen, onderverdeeld in twee teams: Financiële administratie (5 personen) en Financieel advies en beleid (6 personen). In je rol rapporteer je aan de Directeur van BOOR Services en ben je lid van het MT van BOOR Services.
Een gemiddelde dag in het kort:

 • Je dagelijkse werk doe je in nauwe samenspraak en afstemming met de scholen en overige stakeholders, zoals het College van Bestuur, de verschillende sectoren en externe partners.
 • Vanuit je interesse voor het onderwijs weet je wat er speelt binnen de verschillende sectoren en ben je aangehaakt bij de ontwikkelingen op landelijk niveau. Je vertaalt de externe ontwikkelingen naar borging binnen de financiële afdeling.
 • Je neemt de afdeling Financiën op hoofdlijnen mee in de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en toetst deze aan jullie visie en de doelstellingen voor de komende periode.
 • Je bent dé financiële business partner van het College van Bestuur.

Verder zou je dag zou er als volgt uit kunnen zien:
Je start de dag met een vergadering met de financieel adviseurs over de implementatie van een nieuw begrotingssysteem en je hebt een gesprek met een individuele medewerker van je team over zijn ontwikkeling. Hierna heb je een overleg met een bouwteam over een recent gestart bouwproject, waarbij na aanbesteding het bouwbudget dreigt te worden overschreden. Ze hebben je gevraagd mee te denken over oplossingen daarvoor. In de middag vindt de commissie financiën voor de sector voortgezet onderwijs plaats, waarmee je met de financieel adviseurs en de vertegenwoordiging van een aantal scholen over financiële thema’s in gesprek gaat. Ze willen met je praten over de planning van het jaarrekeningproces. Tevens moet je je voorbereiden op het College van Bestuur overleg van morgen waar je een half uur de tijd hebt om een toelichting te geven op jouw beleidsnotie over weerstandsvermogen in het onderwijs. Kortom je bent een sterk bepalende succesfactor in de financiële beheersing van de BOOR-organisatie.

WAT WORDT ER VAN JE GEVRAAGD?

Om te beginnen: dat je het leuk vindt om te werken met een team van professionals in een continu veranderende omgeving waarbij je als geen ander in staat bent de vertaalslag van ontwikkeling, naar beleid, naar implementatie te maken. Daarbij sta je voor je mensen. Je het een uitdaging vindt om dagelijks de dialoog aan te gaan binnen de organisatie en durft te ondernemen in een complexe organisatie. Je werkt op basis van gelijkwaardigheid en je ziet en benadert medewerkers als co creatieve partners.
En verder?

 • Je hebt een aantal jaren ervaring als leidinggevende bij voorkeur opgedaan binnen het onderwijs
 • Je hebt een bewezen trackrecord als ervaren financiële manager
 • Je weet mensen te bewegen, bent een mensgerichte en resultaatgerichte leider
 • Je bent integer en toegankelijk
 • Procesmatig kunnen denken en werken met gevoel voor verhoudingen
 • Je bent een succesvolle netwerker binnen en buiten organisaties
 • Je bezit implementatiekracht maar ook bestuurlijke sensitiviteit
 • Je bent een stevige persoonlijkheid en straalt gezag uit
 • Je hebt universitair werk en denkniveau en beschikt over een relevante afgeronde WO- opleiding
 • Je bent organisatorisch sterk, houdt overzicht en stelt prioriteiten
 • Je hebt flair en stijlflexibiliteit
 • Je bent servicegericht en helder over wat haalbaar is
 • Je hebt gevoel voor humor
 • Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Bij BOOR heeft men de ambitie om het beste onderwijs te leveren met de beste leraren en schoolleiders. Daarom hebben ze ook jouw expertise nodig. En verder?

 • Dynamisch, er gebeurt altijd wel iets nieuws in het onderwijs
 • Ruimte om jouw kennis en ervaring in te zetten
 • Je kunt je volop ontwikkelen in de functie
 • Je levert met je werk een bijdrage aan de maatschappij
 • Er is sprake van een flexibele werkomgeving: een fijne werkplek bij je financiële collega’s en thuiswerken is in overleg mogelijk
 • Je wordt gefaciliteerd met een laptop en een mobiele telefoon
 • Uiteraard een uitstekend salaris, de functie is ingeschaald in schaal 14
 • Maandsalaris € 6.604,- op basis van fulltime dienstverband conform de CAO VO
 • Vakantiegeld, pensioensopbouw en eindejaarsuitkering
 • 11 weken vakantie per jaar (op basis van fulltime).

Nadere informatie en solliciteren:
Jouw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 7 september 2019, via sollicitatie@stichtingboor.nl
Bij ontvangst van je sollicitatie ontvang je van ons een ontvangstbevestiging. De procedure wordt gevoerd met een benoemings- en een adviescommissie. Bij een gunstige beoordeling van je sollicitatie, nodigen we je uit voor een eerste gesprek met de benoemingscommissie in de week van 16 september 2019. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met de benoemings- en adviescommissie.
Voor meer informatie over het profiel kun je contact opnemen met Dennis van Zundert, telefonisch bereikbaar op 06-28229462*. Meer informatie over de procedure kun je opvragen bij Joyce Verschuur op 06-57169642*.

 * Vanwege de zomervakantie, graag een Whatsapp-bericht of SMS met vermelding van naam en het verzoek tot contact.

  

In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.