Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
IB’er in Kindcentrum Beneden-Leeuwen
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Toegevoegd op
15 oktober 2020
Eind Datum
28 oktober 2020
Functie naam
Intern begeleider
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,6
Plaats
Druten Beuningen Beneden-Leeuwen en regio
Aanvang functie
01-01-2021
Organisatie
Groeisaam Primair Onderwijs
Website

IB'er in Kindcentrum Beneden-Leeuwen

Kenmerkend voor OBS De Wijzer
 
Kindcentrum Beneden-Leeuwen bestaat uit twee basisscholen, OBS De Wijzer en basisschool De Leeuwenkuil, en KION kinderopvang/buitenschoolse opvang en is fysiek verbonden met Pax Junior (VO). Het is een voorziening voor kinderen van 0 t/m 14 jaar, waar zij gedurende
de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.
OBS De Wijzer is een basisschool waar gewerkt wordt middels een bijzonder onderwijsconcept dat continu in ontwikkeling is. Wij werken niet met het leerstofjaarklassensysteem, maar met units. Onze school is verdeeld in drie transparante zones die specifiek zijn
ingericht voor de drie units waarin we werken. De units zijn open van karakter en ook tussen de drie units is een duidelijke verbinding waardoor het de sfeer van gezamenlijkheid en één school uitademt. Elke dag verwonderen wij ons over de gedrevenheid en het
enthousiasme waarmee kinderen zich ontwikkelen en over de resultaten die zij behalen.

Het team is enthousiast, betrokken en warm. Het woord ‘Samen’ staat bij ons centraal. Omdat we vinden dat samenwerken zorgt voor kwaliteit en daarmee voor de best mogelijke resultaten. Samenwerken met de IB’er van De Leeuwenkuil is een vanzelfsprekendheid.

Wie zoeken wij?
 
Jij doet net even een stapje extra voor de kinderen en de leraren die jij begeleidt. Of nog niet begeleidt, maar waarvan jij ziet dat ze jouw kwaliteiten kunnen gebruiken. Jij maakt echt het verschil! Je hebt te maken met een diversiteit aan kinderen en leraren,
dynamiek ten top. Buiten jouw afgeronde PABO-opleiding, aangevuld met bijv. een IB-opleiding/master SEN of orthopedagogiek, ben je er ook op getraind om de behoeften van de kinderen en leraren
echt te zien en daar naadloos op in te spelen. Je weet wat je kunt inzetten om de kinderen en/of collega’s net dat beetje extra te bieden. Je bent een doelgerichte verbinder en begeleider. Je weet mensen in beweging te krijgen en te motiveren. Je maakt,
samen met de directie, deel uit van het managementteam van het Kindcentrum.

Wij verwachten dat de IB’er:

 • samen met de directie van het kindentrum beleid wil ontwikkelen;
 • een heldere visie op onderwijsondersteuning heeft;
 • doortastend, ondersteunend en daadkrachtig is;
 • prettig communiceert met ouders, kinderen en team;
 • open minded en innovatief is;
 • een actieve rol neemt en praktisch is;
 • enthousiast en betrokken is;
 • op de hoogte is van actuele ontwikkelingen in zorg en onderwijs.

Wij vinden het belangrijk dat jij dit kunt: 

 • Organiseren van en verantwoordelijkheid dragen voor de zorgstructuur binnen de school.
 • Coördineren van de leerlingenondersteuning.
 • Ontwikkelen schools-en bovenschools zorgbeleid.
 • Begeleiden van unit- en basisgroepbesprekingen.
 • Uitvoeren van observaties in de unit.
 • Doorvoeren van veranderingen in de (structuur van de) basisondersteuning.
 • Adviseren, coachen en ondersteunen van leraren in hun professionele ontwikkeling.
 • Actief deelnemen aan het bovenschoolse netwerk van IB’ers.
 • Contact onderhouden met externe hulpinstanties.

 

En wij zorgen dat: 

 • je je welkom voelt op onze school;
 • er ruimte is voor persoonlijke groei;
 • je onderdeel uitmaakt van een enthousiast, warm team;
 • je een passende arbeidsovereenkomst krijgt bij Groeisaam Primair Onderwijs voor bepaalde tijd met uitzicht op vast (WTF 0,4) en tijdelijk WTF 0,2 van 1-1-2021 t/m 31-7-2021 (dus in totaal t/m 31-07-2021 een WTF van 0,6), waarbij inschaling plaatsvindt volgens
  CAO PO, L11 min. € 2.758 max. € 4.434 (bij een volledige WTF van 1,0);
 • je volop mogelijkheden krijgt tot scholing en ontwikkeling.

Stichting Groeisaam Primair Onderwijs biedt een kleurrijk onderwijspalet in de gemeenten West Maas en Waal, Druten en Beuningen. De naam Groeisaam is een samentrekking van ‘groeien’ en ‘samen’. Daarnaast is het woord afgeleid van ‘groeizaam’: een verwijzing naar onze streek met zijn vruchtbare rivierklei, waar het goed groeien is.

Groeien is een natuurlijk proces, dat altijd plaatsvindt. Mensen willen groeien, kinderen willen leren. Wij willen dat onze scholen groeizame plekken zijn, met een gunstig leer- en ontwikkelklimaat voor kinderen en medewerkers. Groeien verloopt niet altijd in hetzelfde tempo. Een groeiproces kan de ene keer snel, de andere keer langzaam verlopen. Die verschillen vormen ons uitgangspunt, en we koesteren de diversiteit.

Groeisaam is creatief, inspirerend, nieuwsgierig, verbindend, resultaatgericht en in balans. Iedere school krijgt de ruimte om een eigen invulling te geven aan het onderwijs, passend bij de eigen omgeving. Het veelkleurige en veelzijdige karakter van Groeisaam is terug te zien in de huisstijl. Onze scholen werken samen om de mogelijkheden voor onze kinderen en medewerkers te vergroten en we bieden elkaar ruggensteun waar nodig. Zo groeien we samen!
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.