Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Intern begeleider VSO VMBO (L11)
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Toegevoegd op
11 februari 2020
Eind Datum
26 maart 2020
Functie naam
Intern begeleider
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0.6
Provincie
Noord-Brabant
Plaats
Tilburg
Aanvang functie
1-8-2020
Loon indicatie
L11
Organisatie
Onderwijscentrum Leijpark (VSO)
Website

Als intern begeleider ben je in afstemming met de schoolleider verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het leerlingenzorgbeleid en het onderwijskundig beleid. Je bent verantwoordelijk voor de aanmelding- en plaatsingsprocedure van nieuwe leerlingen. Aan de hand van een kennismaking en het dossier schat je in of Onderwijscentrum Leijpark de meest passende plek voor de leerling is. Daarnaast ben je voor wat betreft het pedagogisch en didactisch handelen binnen de groepen de coach voor leraren in de onderbouw van de afdeling VSO VMBO. Je observeert in de klas, geeft heldere en concrete feedback en laat leraren reflecteren op hun eigen handelen.

Functie inhoud
Als intern begeleider ben je in afstemming met de schoolleider verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het leerlingenzorgbeleid en het onderwijskundig beleid. Je bent verantwoordelijk voor de aanmelding- en plaatsingsprocedure van
nieuwe leerlingen. Aan de hand van een kennismaking en het dossier schat je in of Onderwijscentrum Leijpark de meest passende plek voor de leerling is. Daarnaast ben je voor wat betreft het pedagogisch en didactisch handelen binnen de groepen de coach voor
leraren in de onderbouw van de afdeling VSO VMBO. Je observeert in de klas, geeft heldere en concrete feedback en laat leraren reflecteren op hun eigen handelen.
 
Taken:
Als IB-er heb je samen met de gedragswetenschappers een taak in het schrijven van het start-OPP van individuele leerlingen en ben je betrokken bij de aanvragen rond de Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV). Je coacht en informeert leraren en ondersteunt hen bij
het opstellen en uitvoeren van (groeps)plannen en de uitvoering van het OPP. Je zit de groepsbesprekingen voor en bent samen met de schoolleider verantwoordelijk voor de  teamvergaderingen. Je bent de eerste contactpersoon voor vragen rondom leerlingen en
lesprogramma’s binnen de onderbouw van de VSO VMBO-afdeling. Omtrent deze vragen ben je kritisch en durf je zo nodig ook vragen terug te leggen. Regelmatig sluit je aan bij gesprekken met ouders of andere samenwerkingspartners. Tevens ben je lid van de commissie
voor de begeleiding van de afdeling VSO VMBO.
 

Opleiding, kennis en ervaring

 • volledige onderwijsbevoegdheid (Pabo), aangevuld met post-hbo-certificaat Intern Begeleider, Master (S)EN of een relevante vergelijkbare opleiding;
 • ervaring in het handelingsgericht coachen en begeleiden van leraren, met name op het gebied van ‘leerlinggedrag’
 • ervaring in het Voortgezet Speciaal onderwijs, uitstroomprofiel Vervolgonderwijs (VMBO basis-, kader- en gemengde leerweg);
 • kennis van de huidige onderwijsontwikkelingen, waaronder Passend Onderwijs;
 • up-to-date- kennis van de sociale kaart van Tilburg en omgeving;
 • minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie; 

Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen:

 • pro actief en daadkrachtig;
 • flexibel en gemotiveerd;
 • oplossingsgericht en doorzetter;
 • resultaatgericht en analytisch;
 • zeer goede communicatieve vaardigheden;

Wij bieden

 • benoeming in de functie van leerkracht (L11) met taak interne begeleiding;
 • een tijdelijke benoeming voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren is er uitzicht op een benoeming voor  onbepaalde tijd;
 • salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO (schaal L11, maximaal €4434- op fulltime basis).


Onderwijscentrum Leijpark: een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
Onderwijscentrum Leijpark is een scholengemeenschap voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs en biedt onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen van 3 tot 20 jaar die vanwege een functionele beperking behoefte hebben aan specialistische ondersteuning bij het doorlopen van hun onderwijsloopbaan.

Wij bieden onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen met een functionele beperking in de breedste zin; waaronder leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen, leerlingen met lichamelijke handicaps, langdurig zieke leerlingen, leerlingen met epilepsie, leerlingen met visuele en auditieve beperkingen, leerlingen met een (ernstige) verstandelijke beperking.

Ons onderwijs varieert in een aanbod voor leerlingen met geen, een lichte tot een ernstige ontwikkelingsachterstand. Binnen onze scholengemeenschap onderscheiden we het speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen van 3 tot en met 13 jaar en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.

In het schooljaar 2019-2020 biedt Onderwijscentrum Leijpark onderwijs aan ruim 400 leerlingen. Er zijn ruim 200 medewerkers in dienst van de school. Zij verzorgen onderwijs, zorg en begeleiding voor de leerlingen.

De school is gericht op aansluiting op alle vormen van regulier onderwijs. Er wordt dan ook gewerkt vanuit dezelfde vakgebieden, aangepast aan de functionele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Volledig individueel onderwijs wordt echter niet aangeboden. Daarnaast ondersteunt en adviseert Onderwijscentrum Leijpark ook leerlingen en docenten in alle vormen van basis-, voortgezet-, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en leerlingen die langdurig in het ziekenhuis of (deels) thuis moeten blijven. Deze externe ondersteuning wordt verzorgd door gespecialiseerde leerkrachten en therapeuten met specifieke kennis over motoriek, ziektebeelden, niet-aangeboren hersenletsel, onverklaarde lichamelijke klachten en specifieke op de beperking aangepaste methodieken. De begeleiding wordt op maat geboden en komt in samenspraak met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs tot stand.

De school leidt leerlingen op met als doel het maximale uit de mogelijkheden van de leerlingen te halen. Indien mogelijk stromen leerlingen uit of door naar het reguliere onderwijs.Onderwijscentrum Leijpark ondersteunt haar leerlingen bij het komen tot optimale, persoonlijke ontplooiing en participatie in de samenleving. Hierbij zijn de eigen mogelijkheden en beperkingen van de leerling de leidraad.

We zijn een dynamische en innovatieve school die in het centrum van de ontwikkelingen van onderwijs en zorg staat. Ons uitgangspunt: gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. Onderwijscentrum Leijpark is een professionele organisatie. We ontwikkelen onze expertise actief en organiseren het delen hiervan. We zijn een werkgever met een menselijke maat. We werken met deskundige en betrokken medewerkers. Dit is voor ons een voorwaarde om kwaliteit te kunnen leveren. Tevredenheid van leerlingen, ouders/verzorgers en zorgpartners staat voor ons centraal.
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.