Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Interne Begeleider
Dienstverband
tijdelijk, vast
Toegevoegd op
5 juli 2019
Eind Datum
5 september 2019
Functie naam
Intern begeleider
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,4
Provincie
zeeland
Plaats
Tholen
Aanvang functie
01-09-2019
Loon indicatie
L11
Organisatie
Montessorischool de Kraal
Website

Kleine montessorischool zoekt krachtige IB die bereid is tot invullen van directietaken in Onderwijs en Zorg.

Montessorischool De Kraal in Tholen zoekt met ingang van 1 september 2019 een krachtige
 
Interne Begeleider (ca. 0,40 FTE in schaal 11)
 
bereid tot het invullen van directietaken in Onderwijs en Zorg.
 
Montessorischool De Kraal is een kleine basisschool in Tholen die montessorionderwijs verzorgt aan vier combinatiegroepen met als motto ‘Op maat voor jou!’. Door IB en team is een krachtig onderwijsconcept neergezet met doorlopende lijnen, groepsdoorbrekend
werken en instructie volgens Teach Like a Champion. In het komend jaar willen we ons montessorikarakter versterken. Voor onze huidige IB een moment om met een gerust hart in te kunnen gaan op een nieuwe uitdaging. Wat zij achterlaat kun je probleemloos overnemen
en naar eigen inzicht voortzetten. Ze is graag bereid je uitvoerig toelichting te geven.
 
Onze school is een kleine maar groeiende neutraal bijzondere basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De opbrengsten van De Kraal liggen boven het landelijk gemiddelde. De schoolpopulatie is divers. Uitspraken die De Kraal treffend typeren
zijn ‘vrijheid in gebondenheid’ en ‘zorg voor jezelf, zorg voor elkaar en zorg voor je omgeving’. Ontdek De Kraal zelf op onze website:

www.montessorischooldekraal.nl
!
 
De Kraal is een compacte zelfstandige organisatie met een directeur-bestuurder, een toezichthoudend ouderbestuur op afstand en een team van onderling betrokken medewerkers. Dit zorgt voor eigen dynamiek en snelle besluitvorming – je kunt dus veel bewerkstelligen
op De Kraal. De IB is hierin een wezenlijke partner van de directeur. Je hebt het initiatief in het ontwikkelen en borgen van onderwijs en zorg, neemt het voortouw bij inrichten, uitdragen en beoordelen van methoden en werkwijzen in samenspraak met het team
en vervangt de directeur bij zijn afwezigheid.
 
We zoeken iemand die durf, besluitvaardigheid, overzicht en gevoel voor ondernemerschap heeft. Flexibiliteit, pragmatisch werk en besef van organisatorische aspecten zijn belangrijk in een kleine school waarin jij een spil bent. Je hebt veel
vrijheid en bewegingsruimte. Ook de invulling van je werktijden kun je in belangrijke mate zelf bepalen. Eens in de twee weken vergadert het voltallige team op maandagmiddag. Ervaring met montessorionderwijs is een pre, geen noodzaak.
 
Het dienstverband is tijdelijk met uitzicht op vast. De vacatureomvang is 0,4 FTE, maar hierin zit enige ruimte voor overleg. De inschaling is L11 (CAO-PO). Startdatum is 01-09-2019 of in overleg.
 
Sollicitaties kun je richten aan Koert Capel, directeur-bestuurder. Voor meer informatie kun je, ook in de vakantie, telefonisch contact met hem opnemen: tel. 06 46 904 134. Hij zal je indien gewenst ook contactgegevens van de IB verstrekken.

 —-
 
Het takenpakket en de verdeling daarin tussen jou en de directeur is in overleg in te vullen en zal zich in de loop van de tijd kunnen ontwikkelen. Na inwerking door de huidige IB zul je intensief door de directeur en het team worden begeleid
in je nieuwe rol. Een indruk van elementen van je takenpakket is:
 

COÖRDINERENDE TAKEN 

 • initiatieven nemen of begeleiden op het gebied van onderwijsontwikkeling, didactiek en pedagogische aanpak in de school
 • borgen en verantwoorden van de onderwijskundige aanpak van onze school, o.a. in schoolplan en jaarplannen
 • onderhouden van het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
 • organiseren van onderzoek en hulp
 • bewaken van procedures en afspraken
 • opstellen en bewaken van OPP’s
 • voorbereiden en voorzitten van leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en MDO’s
 • dossiervorming en dossierbeheer
 • opstellen van de toetskalender
 • verzamelen van toetsgegevens en /of groepsoverzichten in ParnasSys, mede analyseren van opbrengsten en houden van de datavergaderingen
 • coördineren van aanmelding en verwijzing van leerlingen voor extra zorg logopediste, motorisch remedial teacher, maatschappelijk werkster, psychologe
 • bijwonen bijeenkomsten; onderhouden van contacten met andere interne begeleiders uit het werkverband
 • onderhouden van contacten met externe instanties
 • coördineren OKR’s m.b.t. schoolverlaters
 • coördineren van het terugplaatsen van leerlingen van het SBO naar het BAO 

BEGELEIDENDE TAKEN 

 • collegiale consultatie; hulp en advies geven aan collega’s m.b.t. zorgleerlingen, didactische vragene.d. wanneer daar behoefte aan is
 • diagnosticeren en evalueren individuele leerlingen
 • hulp bieden bij het maken van een groepsplan
 • leerkrachten ondersteunen en observeren
 • observeren van klassensituaties en leerlingen, al of niet samen met de directeur
 • coachen van leerkrachten
 • onderhouden van contacten met ouders 

INNOVERENDE TAKEN 

 • kennisoverdracht bij inhoudelijke vergaderingen en studiedagen 
 • analyseren van de zorgverbreding; uitwerken van didactische leerlijnen n.a.v. toetsresultaten en gegevens afkomstig uit groeps- en leerlingbesprekingen, plannen/ ideeën terugkoppelen naar het team
 • evalueren van de zorgverbreding
 • motiveren van leerkrachten
 • initiatieven nemen in innovatieve veranderingen m.b.t. het didactisch en sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen binnen de school 

Kleine klassen, persoonlijke aandacht
Kinderen leren zelfstandig werken en verantwoording nemen
De montessorimethode brengt talenten tot bloei
Ontwikkeling van kind in beeld via Parnassys
Kinderen lunchen op school

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.