Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Lector Duurzame verwaarding van de groenstedelijke
Dienstverband
Tijdelijk
Toegevoegd op
20 mei 2020
Eind Datum
14 juni 2020
Functie naam
Lector
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,3 -0,4
Provincie
flevoland
Plaats
Almere
Aanvang functie
15-08-2020
Loon indicatie
schaal 15 HBO
Organisatie
Aeres Hogeschool Almere
Website

Aeres Hogeschool Almere uit Almere zoekt een Lector Duurzame verwaarding van de groenstedelijke per 15-08-2020

Het lectoraat Duurzame verwaarding van de groenstedelijke ruimte
onderzoekt wat de bijdrage kan zijn van de groenstedelijke ruimte aan maatschappelijke opgaven t.a.v. klimaat (hittestress, wateroverlast), biodiversiteit en circulariteit. Met groenstedelijke ruimte bedoelen we al het openbare groen, dus bossen en parken,
maar ook bomen in straten en kleine groene ”overhoekjes” in buurten en wijken. Hierbij ligt het accent op de integrale benadering; waar kunnen opgaven elkaar versterken en waar ontstaan bijvoorbeeld spanningen tussen het realiseren van die opgaven binnen
de groenstedelijke ruimte. Het lectoraat is daarmee aanvullend aan het lectoraat Groene en Vitale Stad. Dit lectoraat onderzoekt de gezondheids- en sociale waarden van de groenstedelijke ruimte. De gemeente Almere en de provincie Flevoland stellen financiële
middelen ter beschikking voor dit lectoraat.
Invulling zal dan ook in samenspraak met de gemeente en in samenhang met haar Duurzaamheidsagenda moeten plaatsvinden. Aan het einde van het eerste aanstellingsjaar zal een lectoraatsplan 2021-2025 moeten zijn geschreven, waarin de lectoraatsopdracht nader
wordt gepreciseerd.
 
De functie
De lector:

 • Is in staat zich in het eerste jaar breed te oriënteren en een visie over de lectoraatsopdracht te formuleren, in afstemming met de gemeente, provincie, relevante instellingen en bedrijfsleven en de onderwijs- en overige onderzoeksactiviteiten van de hogeschool.
 • Ontwikkelt nieuwe kennis en integrale concepten door samen met het onderwijs (docenten en studenten), nationale en bij voorkeur ook internationale innovatieve bedrijven en kennisinstituten, praktijkgericht onderzoek uit te voeren.
 • Verbindt onderzoeksresultaten met het onderwijs via inbreng in onderwijsactiviteiten en via een bijdrage aan curriculumontwikkeling c.q. –aanpassing.
 • Publiceert over nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelde kennis.
 • Initieert nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van de hierboven genoemde inhoud van het lectoraat en is succesvol in de acquisitie.
 • Onderhoudt een relevant netwerk van onderzoeks- en onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland en werkt aan uitbreiding daarvan.

Uw kwaliteiten:

 • U bent een gepromoveerd academicus. U beschikt over brede en conceptuele kennis op de lectoraats-thema’s (duurzaamheid, groene ruimte, stedelijke ontwikkeling, circulariteit) en heeft ervaring met innovatiegerichte projecten en het samenwerken met verschillende
  bedrijven, instellingen en overheden.
 • U heeft aantoonbare ervaring met onderzoek, kennisoverdracht en contractactiviteiten. U stimuleert en ondersteunt onderzoekers, docenten en studenten van de hogeschool bij het verbeteren van hun onderzoeks-competenties.
 • U heeft goede nationale en bij voorkeur ook internationale relaties met relevante bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen, en u bent in staat dit netwerk adequaat te activeren ten behoeve van het lectoraat, de onderzoeks-agenda, alsook ten behoeve
  van de docenten en studenten van Aeres Hogeschool.
 • U pioniert graag en u beschikt over de vaardigheid om nieuwe ontwikkelingen in een nieuwe omgeving te initiëren en leiding te geven aan implementatie van innovatieve, vaak complexe, projecten.
 • U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. U bent een verbinder.
 • U bent ondernemend, daadkrachtig, inspirerend, kwaliteitsbewust en u staat open voor nieuwe ontwikkelingen.
 • U bent in staat om met de praktijkrelevante vraagstukken te articuleren en die door onderzoek te beantwoorden.

Ons aanbod

 • Een dynamische functie in een organisatie die volop in beweging is.
 • U krijgt volop mogelijkheden om uzelf te ontwikkelen.
 • Aan de functie is een salarisperspectief gekoppeld van schaal 15 van de CAO hbo (maximaal € 7.284,86 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). De inpassing geschiedt op basis van opleiding en opgedane werkervaring.
 • Lectoren worden aangesteld voor een periode van 1 jaar en de aanstelling kan worden uitgebreid naar een totale periode van 5 jaar.

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. We bieden een vaste dertiende maand, 8% vakantiegeld en een collectieve ziektekostenverzekering. Bij alle vacatures wordt eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep.
 
 

Aeres Hogeschool
Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen, grenzen verleggen, innovatief ondernemen, contextueel leren en duurzaam handelen; dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren circa 3.400 studenten. Iedere faculteit heeft zijn eigen profiel en focus.

Aeres Hogeschool Almere
De faculteit Almere richt zich op opleidingen en praktijkonderzoek waarmee de verbinding wordt gelegd tussen het groene kennisdomein en de stedelijke leefomgeving. Belangrijke aandachtsgebieden zijn biologie, voedsel, gezondheid, circulaire economie, duurzaamheid en innovatieve groene gebiedsinrichting. Aeres Hogeschool Almere is partner in de ontwikkeling van de Flevocampus, die de komende jaren gaat ontstaan op het terrein van de Floriade. De Flevocampus is een kennisknooppunt waar onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheden elkaar vinden rond het thema “Feeding the City”.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.