Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Leerkracht Engels 0,4fte
Toegevoegd op
11 juli 2018
Eind Datum
31 oktober 2018
Niveau
HBO
Functie naam
Groepsleerkracht
Provincie
Zuid-Holland
Aantal uur per week
0,4 tot 1fte
Organisatie
De Groene Palm 
Website
Plaats
Rotterdam

De Groene Palm  uit Rotterdam zoekt een Leerkracht Engels 0,4fte per

Voor in het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 zoeken wij een enthousiaste collega die Engels kan geven in de groepen 1 t/m 8.

Deze functie kanÂaangevuld worden tot 1 fte door in het kader van werkdrukverlaging flexibel ingezet te worden in de groepen 3 t/m 8.

Heb je affiniteit met de leerlingen op Zuid en wil je het verschil maken voor onze leerlingen dan ben je aan het juiste adres.

De Groene Palm is een kleine school in de wijk IJsselmonde. In de toekomst gaan wij onderdeel uitmaken van het nieuw te bouwen Kindcentrum in IJsselmonde.

De schoolontwikkeling staat in het teken van de pedagogische/didactische rode lijn, opbrengstgericht werken en de lerende organisatie. Spreekt dat je aan, maak dan een afspraak voor een oriÃnterend gesprek.

Nadere informatie en solliciteren:
Heb je interesse en wil je eens rondkijken op onze school, dan ben je van harte welkom. Je kunt informatie inwinnen bij Gerda van Buren (directeur), g.vanburen@degroenepalm.nl of 010-4820867.

In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.