Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
leerkracht groep 1/2
Dienstverband
Toegevoegd op
18 november 2019
Eind Datum
25 november 2019
Functie naam
Groepsleerkracht
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,46
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Oud-Beijerland
Aanvang functie
1 januari 2020
Loon indicatie
CAO PO L10
Organisatie
CBS De Hoeksteen
Website

Christelijke Scholengroep De Waard heeft zestien scholen onder haar bestuur, waaronder veertien scholen voor basisonderwijs, één school voor SBO en één school voor ZML.
De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. Eén school bevindt zich in Middelharnis. De scholen worden door 2800 leerlingen bezocht. Er werken 350 personeelsleden.
De leiding van CSG De Waard ligt bij het College van Bestuur, dat hierbij wordt ondersteund door het bovenschools managementteam en het bestuurskantoor.

Samen lerend naar een solide toekomst!

Op De Hoeksteen ontwikkelt een enthousiast en betrokken team
het onderwijs, met bovengenoemde visie voor ogen.
Verwachten, voorleven en aanleren van gezond gedrag, zowel sociaal-emotioneel als fysiek, vormt de basis voor ons heldere en gestructureerde onderwijsaanbod.
Met elkaar bouwen we een schoolbrede pedagogisch en didactische lijn. 
Samen betekent echt SAMEN: leerlingen sturen zichzelf aan op een leerplein, werken in open lokalen met inzet van onderwijsassistenten in het onderwijsproces.
Dit levert structuur op voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften, leerlijnafspraken voor alle vakken en een goed sociaal klimaat. 
Wij zoeken met ingang van 1 januari 2020 voor onze school
een enthousiaste leerkracht voor groep 1/2
voor 2 dagen per week, bij voorkeur maandag en dinsdag 
een uitgebreidere aanstelling is in overleg mogelijk

 

Wij zoeken een leerkracht die

 • vanuit zijn/haar christelijke identiteit kinderen en ouders voorleeft hoe we met elkaar om willen gaan
 • wil werken vanuit zijn/haar passie op een school waar het ontwikkelen van goede sociale vaardigheden als fundament wordt gezien
 • op een handelingsgerichte wijze inhoud kan geven aan de uitgangspunten van passend onderwijs binnen en buiten de eigen groep
 • les kan geven op meerdere niveaus en daarbij leerlingen kan aanspreken op eigen verantwoordelijkheid, loslaten, voorzien van heldere grenzen, en ruimte kan laten voor creativiteit en inspiratie
 • mee kan werken aan een rijke leeromgeving binnen en buiten de klas
 • een goed pedagogisch-didactisch klimaat versterkt en ondersteunt
 • wil werken in een open en plezierige sfeer waar we van en met elkaar leren
 • zich op bovengenoemde of andere gebieden verder wil ontwikkelen

Wij bieden onze nieuwe collega

 • een gezellige groep collega’s
 • een gemotiveerd team dat zichzelf en de school graag verder ontwikkelt
 • werken op een school met 4 gelijke dagen en een verkorte middagpauze
 • een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband. Bij aantoonbaar goed functioneren en een proefles, is een vast dienstverband bespreekbaar

Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Marco de Jong, directeur van De Hoeksteen, tel. 06 14150115.
 

Christelijke Scholengroep De Waard heeft zestien scholen onder haar bestuur, waaronder veertien scholen voor basisonderwijs, één school voor SBO en één school voor ZML.
 
De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard.  Eén school bevindt zich in Middelharnis.
 
De scholen worden door 2800 leerlingen bezocht. Er werken 350 personeelsleden.
 
De leiding van CSG De Waard ligt bij het College van Bestuur, dat hierbij wordt ondersteund door het bovenschools managementteam en het bestuurskantoor.
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.