Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Leerkracht groep 2
Toegevoegd op
30 augustus 2018
Eind Datum
30 september 2018
Functie naam
Groepsleerkracht
Niveau
HBO
Aantal uur per week
max 0.9375
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Noordwijk
Aanvang functie
zsm
Loon indicatie
LA
Organisatie
De Zeehonk
Website

Leerkracht groep 2 | De Zeehonk | 0,9375 wtf | parttime bespreekbaar

CBS Zeehonk zoekt per 1 november 2018 een groepsleerkracht voor groep 2.  

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend.

Wij zijn een gezellige laagdrempelige school in de oude kern van Noordwijk aan Zee.
Ons motto is: Zeehonk, een veilige basis. Een plek waar we elkaar nog kennen.
Onze Christelijke grondslag geven wij vorm, passend in de huidige samenleving. Niet evangeliserend, maar informerend.
Onze actieve ouders geven extra kleur aan de school en samen met hen maken we van vieringen een echt feest.
We zijn een BAS-school(Bouwen aan een Adaptieve School). Denk hierbij aan:
Samen spelenderwijs de wereld verkennen
Ieder op eigen niveau. Afwisselend klassikaal, in groepjes of individueel
Gevarieerde werkvormen
Op weg naar een zelfstandige leerhouding, met gebruik van moderne leermiddelen.
Saamhorigheid:
Kanjertraining en Taakspel.
Samen voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kunst en cultuur:
Naast de leervakken vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan kunst en cultuur.

.

Wij zijn op zoek naar inspirerende en enthousiaste collega’s die:
ons team komen versterken en aanvullen tijd willen investeren en er voor willen gaan
kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen
zelfredzaamheid bij leerlingen stimuleren
goede communicatieve vaardigheden bezitten
ouderparticipatie belangrijk vinden
zichzelf herkennen in het profiel van onze school: veilig voelen, laagdrempelig, vertrouwen, respect, saamhorigheid, en zorgzaamheid
een open en actieve leerhouding hebben
taal en reken-specialisatie is een pré
Affiniteit hebben met ontwikkelingsgericht onderwijs groep 2.
 

Wij bieden een dienstverband voor het resterende schooljaar 2018-2019. Inschaling is conform cao primair onderwijs.
 

De Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek, gevestigd in Voorhout, is het schoolbestuur van drieëntwintig basisscholen in de Duin- en Bollenstreek. De Sophia Stichting is opgericht op 27 november 1997 en is ontstaan door een fusie van in totaal negen besturen van katholieke basisscholen, gelegen in de woonkernen Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk, Teylingen, Lisse en Hillegom en is hiermee werkgever van 535 personeelsleden, die samen direct of indirect onderwijs verzorgen voor circa 6000 leerlingen.

Na uitgebreid onderzoek en een zorgvuldige afweging hebben de Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek en de Stichting voor Protestants-Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) Duin- en Bollenstreek besloten om per 1 januari 2018 te fuseren. Dit betreft een bestuurlijke fusie: 2 stichtingen worden onder 1 stichting ondergebracht.

De Stichting PCPO in de Duin- en Bollenstreek is een organisatie met zeven basisscholen. PCPO verzorgt met ongeveer 150 personeelsleden primair onderwijs aan circa 1630 leerlingen op de locaties in Hillegom, Lisse, Noordwijk, Sassenheim, Voorhout. Iedere school van PCPO heeft zijn eigen karakter, sfeer en kernkwaliteiten. De scholen vormen een veilige en uitdagende omgeving waarin kinderen zich optimaal en veelzijdig kunnen ontwikkelen.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.