Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Leerkracht instroomgroep groep 1
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Toegevoegd op
14 januari 2020
Eind Datum
1 maart 2020
Functie naam
Groepsleerkracht
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0.437
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Delft
Aanvang functie
2-3-2020
Loon indicatie
L10
Organisatie
SCO Delft e.o.
Website

Leerkracht groep 1 (instroomgroep)

Het Mozaïek bestaat ruim 20 jaar en is ondertussen veel meer dan alleen een school geworden. Op onze basisschool werken ouders en leerkrachten samen aan een veilige en uitdagende leeromgeving. Wij zorgen er samen voor dat de school dé plek is waar iedereen
elkaar ontmoet en zichzelf kan zijn.
 
Bij ons staat innovatie in het onderwijs voorop als de kinderen hier ook echt beter van worden. Naast de basisvakken houden we ons ook bezig met filosoferen, Engels en onderzoekend en ontwerpend leren bij wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming. 
 
In verband met het opstarten van een tijdelijke kleutergroep zijn wij per 2 maart 2020 en tot de zomervakantie op zoek naar een nieuwe collega voor een instroomgroep op maandag en dinsdag.

Hieronder staan nog zaken waarvan wij vinden dat ze de school kenmerken. Wellicht raak je erdoor geïnspireerd en past het bij hoe jij invulling geeft of zou willen geven aan je baan als leerkracht.
 
Onderwijs op Maat
Om alle kinderen onderwijs op maat te bieden hanteert het Mozaïek een bewezen organisatiemodel genaamd GIP. Hiermee kunnen we de filosofie van uniek samen leren in de praktijk toepassen. GIP betekent: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch
handelen van de leerkracht.
Ieder kind de aandacht die het verdient én nodig heeft!
Het werken met dit model geeft onze leerkrachten de gelegenheid om goed in te spelen op de verschillen in de klassen. Hierdoor heeft iedere leerkracht de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven.

Werkwijze in de klas
Aan het begin van iedere dag wordt het lesprogramma besproken. Dit programma is zichtbaar op het bord of op de dagritmekaarten. Nagenoeg iedere les start met een basisinstructie van de leerkracht.
De kleurenklok en/of de gewone klok wordt gebruikt om te laten zien hoeveel tijd kinderen hebben voor de verwerking bij een bepaalde activiteit. De leerkracht geeft uitleg over het doel van de les en wat van de kinderen wordt verwacht. Dit kunnen afspraken
zijn over samenwerken, elkaar helpen en de werksfeer.
Speciale GIP-regels, die in de hele school gelden en die het proces ondersteunen, worden met de kinderen afgesproken en steeds verder uitgebouwd. Door op uniforme wijze in de hele school te werken aan een herkenbare structuur, weten de kinderen wat er van hen
wordt verwacht en ontstaat er rust in de klas en in de school.
 

Wij vragen
• dat je oog hebt voor de onderwijsbehoeften en talenten van de kinderen,
• het uitdagend vindt om samen met de kinderen doelen te stellen,
• dat je proactief bent en denkt graag mee denkt,
• in staat bent om gelijkwaardige gesprekken met ouders en kinderen samen te voeren,
• dat je kennis hebt van groepsvorming en in staat bent om deze positief te beïnvloeden,
• dat je affiniteit hebt met deze leeftijdscategorie,
• dat je in staat bent om goed samen te werken met de collega’s uit de onderbouw.
 

Wij bieden
• samenwerking met een parallel collega
• scholingsmogelijkheden
• interne begeleiding en coaching
• en vooral: enthousiaste kinderen die naar jou uitkijken!
 

 

Missie
Het is onze missie onderwijs te bieden dat leerlingen op een actieve en veilige manier volop kansen biedt om zich te ontwikkelen tot waardevolle mensen en deelnemers aan de maatschappij.

Visie
Een school is een maatschappelijke organisatie en heeft derhalve een maatschappelijke opdracht om jongeren te laten leren en bij te dragen aan hun vorming en ontwikkeling tot autonome en sociale mensen.
Bij de begeleiding die we onze leerlingen bieden in hun groei en ontwikkeling tot volwassenen die goed voorbereid hun plek kunnen innemen in het vervolgonderwijs en de maatschappij handelen we vanuit de visie dat we staan voor bereikbaar en kwaltitatief goed, christelijk onderwijs.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.