Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
leerkracht instroomgroep

De Phoenix  uit Rozenburg zoekt een leerkracht instroomgroep per

De nieuwe kleuters en het team van OBS De Phoenix zijn op zoek naar een groepsleerkracht.
De school telt 280 leerlingen en heeft drie kleutergroepen. In november gaat de school de beschikking krijgen over twee nieuwe lokalen. In ÃÃn lokaal komt de instroomgroep. Deze willen we op 1 december of uiterlijk 1 januari starten. Voor meer info verwijzewn we je graag naar onze website.
OBS De PhoenixÂprofileert zich o.a.Âmet Early Bird, Brede schoolactiviteiten onder en na schooltijd, RVV-lessen (soc-emo), Snappet vanaf groep 4.
In de onderbouw wordt gewerkt met het VVE-programma SIL en worden lessen uit Schatkist en Met Sprongen Vooruit ingezet.Â
Zoals iedere school aangeeft, hebben we het leukste team van Rotterdam e.o. Het relatief jonge team bestaat uitÂ18 leerkrachten en 2 onderwijsassistentenÂ
We nodigen je graag uit voor een informeel bezoek zodat je sfeer kan proeven en kennis kan maken met de leerkrachten en de leerlingen. Je kunt ons bellen (0181-212943) of mailen (info@obs-dephoenix.nl).

Nadere informatie en solliciteren:

In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.