Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Leerkracht/leraarondersteuner/onderwijsassistent
Dienstverband
Tijdelijk
Toegevoegd op
3 december 2019
Eind Datum
3 februari 2020
Functie naam
Onderwijsassistent
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1.0000
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Rhoon
Aanvang functie
Per direct
Organisatie
Grote Reis
Website

Schooljaar 2019-2020 – onderwijsondersteuner

Wij zijn per direct op zoek naar een onderwijsondersteuner. Dit kan een leerkracht, leraarondersteuner of onderwijsassistent zijn. Het betreft een langdurige vervanging.

Over de Grote Reis:
De Grote Reis is een Daltonschool die zich richt op de ontwikkeling van een totaal kind. Niet alleen de kernvakken (rekenen, taal en lezen) staan centraal, maar ook de vaardigheden die een mens nodig heeft in de maatschappij willen wij ontwikkelen. Hierbij
staan de volgende kernwaarden centraal:

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Reflectie en evaluatie
  • Samenwerken

Daarnaast zijn er nog 2 uitgangspunten vooral belangrijk voor de schoolorganisatie:

  • Borgen
  • Doelmatigheid/effectiviteit

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen om het maximale uit de leerlingen te halen wat betreft vaardigheden en kennis. Hierbij valt te denken aan taken op maat, instructie toegespitst op leerbehoeften en de inrichting
van ons gebouw zodat we zelfstandige, of samenwerkingsvormen kunnen faciliteren. 
Wij zijn een lerende organisatie. Dit geldt niet alleen op kindniveau, maar zeker ook op teamniveau. Bij ons op school voelen leerkrachten zich ondersteund bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en reflecteren op hun praktijk. Teamleren
heeft bij ons een hoge prioriteit. 

Voor meer informatie over de school, klik op de link: https://www.bsdegrotereis.nl/nl/
 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
·          in het bezit is van een PABO diploma, studerend aan de PABO of MBO 4 (liefst in de richting van onderwijsassistent);
·          de missie en visie van de RVKO onderschrijft en uitdraagt;
·          op eigentijdse wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit en visie van de school onderschrijft en uitdraagt;
·          in nauwe samenwerking met je collega’s en de directie zorgt voor een optimale onderwijskwaliteit.

Wij bieden:
·          een inspirerende leer- en werkomgeving;
·          een professioneel en innovatief werkklimaat;
·          salariëring conform de CAO-PO.

De Rotterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs is een vereniging die al 145 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur van de stichting ressorteren 66 scholen voor primair onderwijs, waar bijna 20.000 kinderen en 1900 personeelsleden een groot deel van hun dagen doorbrengen. De RVKO is een stichting die gekenmerkt wordt door openheid. De drempels zijn laag. Het geheel van 66 scholen biedt voldoende mogelijkheid om desgewenst van school te veranderen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ons streven is: de juiste leerkracht op de juiste plaats. Personeelsleden met ambities krijgen alle kansen en mogelijkheden. Er is een groot budget voor bij- en nascholing. De RVKO voert een specifiek beoordelingsbeleid voor nieuwe leerkrachten, dat optimale kansen biedt op een vaste aanstelling.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.