Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Leerkracht Middenbouw
Dienstverband
Toegevoegd op
29 mei 2020
Eind Datum
3 juli 2020
Functie naam
Groepsleerkracht
Niveau
HBO
Aantal uur per week
1,0 Fte
Provincie
Noord-Holland
Plaats
Amsterdam
Aanvang functie
01-08-2020
Loon indicatie
L10
Organisatie
IKC NoordRijk
Website

Leerkracht voor de Middenbouw van IKC NoordRijk!

INFORMATIE VACATURE
Met ingang van 1 augustus 2020 hebben wij  een vacature voor een leerkracht Middenbouw. Het betreft een tijdelijke aanstelling van 1,0 WTF tot 31 juli 2021 met uitzicht op verlenging/vaste aanstelling.

INFORMATIE SCHOOL
IKC NoordRijk werkt succesvol aan de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum, met een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0-13 jaar. Alle leerkrachten en pedagogische medewerkers werken aan de doorgaande lijn van peuters naar kleuters en
een goed pedagogisch klimaat. Denkt u hierbij aan; werken met dezelfde thema’s, overdrachtsgesprekken bij de overgang van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal naar de basisschool, woordenschatontwikkeling via de methode LOGO3000 (doorgaande leerlijn 2-8 jarigen).
 
Bij ons op school is het belang van passend onderwijs geïntegreerd. Wij bieden een passend aanbod voor alle kinderen of zoeken de expertise om kinderen met meer hulpvragen te helpen. Dit gebeurt, in overleg met ouders, zowel onder als na schooltijd. In de praktijk
betekent het dat de leerkrachten geschoold worden om elk kind een passend aanbod te bieden.
 
INFORMATIE BESTUUR
Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.
 
Innoord
Klaprozenweg 75-H
1033 NN  Amsterdam Noord
020 – 8201410
 
dewerkplekvanjeleven.nl
innoord.nl
facebook
instagram
linkedin
twitter
 
 

SPECIFIEKE COMPETENTIES & FUNCTIE-EISEN

 • Je hebt grote affiniteit voor werken met kinderen in de middenbouw.
 • Je kan goed in teamverband werken en je staat open voor collegiale consultaties.
 • Je kan kritisch naar je eigen handelen kijken.
 • Je bent in staat zelfstandig te werken binnen de school afspraken en kaders.
 • Je bent een betrokken gesprekspartner voor ouders.
 • Je hebt een enthousiaste persoonlijkheid.
 • Je neemt je verantwoordelijkheid en werkt graag aan je eigen ontwikkeling.
 • Vanzelfsprekend ben je in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs: PABO of academische PABO.
 • Je bent bekend met het IGDI model of bereid deze kennis te vergaren.

Wat bieden wij: 
Een  fijne, veilige, groeiende school met een open en enthousiast team en echt leuke, zelfstandige, vrolijke kinderen en prettige ouders. Waar je je, als je zelf open en betrokken bent, meteen welkom en gezien zult voelen. Waar voortdurend wordt gewerkt aan
onderwijsvernieuwing, maar waarbij zeker ook wordt gekeken naar wat er allemaal al wel goed gaat. Inschaling conform de cao PO met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden (zie hieronder) van Innoord.

 • Dienstverband: Het gaat om een tijdelijke benoeming voor het schooljaar 2020/2021, met bij goed functioneren uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd.
 • Een leuke afwisselende baan in een fijne werkomgeving.
 • Duidelijke pedagogische en didactische uitgangspunten.
 • Inzet van betrokken en actieve ouders.
 • Inzet van vakleerkrachten; bewegingsonderwijs en muziek.
 • Afhankelijk van ervaring: salarisschaal conform CAO PO.
 • Een evenwichtig rooster met geclusterde studiedagen die gedegen tijd bieden voor voorbereiding en beoordelingen.
 • We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP).
 • Met ingang van 2018 hebben we, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, extra betaald Partnerverlof ingevoerd. Zo krijgen onze medewerkers vanaf 2018 vijf dagen partnerverlof (3 dagen extra dus) en in 2019 zelfs twee weken partnerverlof (vijf dagen extra).
  Voor medewerkers die, vanaf juli 2020, gebruik maken van het aanvullende verlof, wordt het salaris aangevuld tot 100%.
 • We vergoeden voor alle medewerkers extra reiskosten boven de cao-regeling.

 
 

Algemeen
IKC NoordRijk is een openbare basisschool in de wijk de Bongerd. Dagelijks gaan zo’n driehonderd leerlingen naar deze school. Er werken 23 mensen op NoordRijk, waarvan 17 leerkrachten. De voor- en naschoolse opvang wordt aangeboden door Tinteltuin.

Karakter van de school
Een Integraal Kindcentrum is een centrum voor onderwijs, opvang en ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het kindcentrum is een gemeenschap waarin kinderen, ouders en teamleden samen werken. We stellen het kind centraal, met al zijn mogelijkheden en talenten. Daarbij gaan we uit van een zestal essenties. Deze essenties zijn onder anderen: eruit halen wat er in zit, nooit meer vervelen, een veilige en vertrouwde omgeving, een actieve rol van kinderen en betekenisvolle ervaringen opdoen.

NoordRijk heeft een continurooster. Dat houdt in dat kinderen tussen de middag niet naar huis gaan. De kinderen hebben een ononderbroken schooldag, met een pauze van een half uur.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.