Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Leraar (L11) met de taak interne begeleiding
Toegevoegd op
6 september 2019
Eind Datum
1 oktober 2019
Functie naam
Intern begeleider
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,6
Provincie
Zuid-Holland
Plaats
Rotterdam
Loon indicatie
L11
Organisatie
De Piloot 
Website

De Piloot  uit Rotterdam zoekt een Leraar (L11) met de taak interne begeleiding per

Profiel en taakomschrijving
Intern Begeleider De Piloot
1. Informatie
Functienaam Leraar (L11) met de taak interne begeleiding
Organisatie De Piloot, school voor openbaar speciaal onderwijs
Werkterrein Locatie SO De Piloot

2. Omgeving
De Piloot is een openbare school voor speciaal onderwijs (cluster 4), verbonden aan een Pedologisch Instituut en biedt onderwijs aan kinderen met psychiatrische en / of gedragsproblematiek, kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door PPO

3. Werkzaamheden

 • Het ondersteunen en begeleiden van leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en OPP’s.
 • Het ondersteunen van de leerkracht bij klassenmanagement, activerende directe instructie model, wijzer onderwijs (tijd, ruimte, activiteit, interactie) en doorgaande leerlijnen.
 • De professionalisering van de didactische ontwikkeling van leraren ( observeren, sturen, coachen).
 • Het ondersteunen van de implementatie van onderwijskundige vernieuwingen.
 • Bewaken en borgen van de leerprocessen en inzet methodes.
 • Contact onderhouden met interne partners, externe ketenpartners betreffende de leerlingenzorg.
 • Onderhouden van contacten met ouders m.b.t. tot zorg.


4. Verantwoording
De IB-er legt verantwoording af aan de directie.
Het functioneren van de IB-er wordt besproken in functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken.
De IB-er handelt volgens de in het profiel en taakomschrijving opgestelde richtlijnen.

5. Kennis en vaardigheid

 • Flexibel
 • Stressbestendig
 • Oplossingsgericht
 • Sterke communicatieve vaardigheden


De intern begeleider beschikt over:

vakinhoudelijke kennis

 • Kennis en inzicht inzake ontwikkelingen didactische leerlijnen.
 • Gedegen kennis van psychopathologie en daaruit voortvloeiende onderwijsbelemmeringen.
 • Inzicht in veranderingsprocessen in het onderwijs.
 • Data analyseren aan de hand van toets resultaten en trends trekken.
 • Gedegen expertise benodigde interventies op sociaal gebied.


organisatorische vaardigheden zoals

 • Het voeren van een goed time -management
 • Kunnen organiseren en plannen
 • Kunnen samenwerken in een multidisciplinair teamverband
 • Goede vaardigheden in het omgaan met de computer

begeleidingsvaardigheden zoals

 • Gesprekstechnieken
 • Het kunnen coachen en sturen van leerkrachten
 • Het bezitten van (ortho)pedagogische – didactische vaardigheden voor het begeleiden van leerlingen met psychiatrische problematiek en / of gedragsproblemen

7. Taakeisen; opleiding en ervaring
De IB-er heeft minimaal de akte volledig bevoegd leerkracht
Daadwerkelijke kennis van methodieken, leerlijnen van de groepen 1 tot en met 8

Tot aanbeveling strekt:

 • opleiding Master SEN leren/ gedrag
 • opleiding remedial teacher
 • opleiding intern begeleider
 • ervaring speciaal onderwijs, cluster 4
 • ervaring interne begeleiding
 • ervaring voor de klas

Nadere informatie en solliciteren:
Als je interesse hebt voor deze functie dan ontvangen we graag z.s.m.  je motivatiebrief en CV. 
Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met:
Tamara Hulshoff
E-mail: t.hulshoff@depiloot.nl
Telefoon: 010-4205314

De Piloot is een cluster 4 school.
Cluster 4 scholen plaatsen en begeleiden leerlingen met onderwijsbelemmeringen als gevolg van diverse vormen van gedragsproblematiek. Naast inhoudelijke toelatingsargumenten is een Toelatingsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband van de huidige school van uw kind noodzakelijk.
Met betrekking tot de basisschoolvestigingen (S.O. afdelingen) van de Piloot kan gemeld worden dat de school in haar nu haast 50 jarige bestaan een uitgebreide expertise opgebouwd heeft in de opvang en begeleiding van kleuters en kinderen met:

 • Onderwijsbelemmeringen en leerproblemen.
 • Gedrags- en psychiatrische stoornissen, zoals kinderen met;
 • hyperactiviteit (ADHD),
 • kinderen met stoornissen binnen het autistisch spectrum (ASS) zoals PDD-NOS, syndroom van Asperger
 • hechtingsstoornissen.
 • oppositioneel opstandige gedragsstoornissen

Met betrekking tot de voortgezet onderwijsvestiging van het Passer College (V.S.O. afdeling van de Piloot): de  school heeft inmiddels een jarenlange expertise opgebouwd met leerlingen die een veilige en vertrouwde schoolomgeving vragen als gevolg van autisme, teruggetrokken gedrag of bijv. angsten.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.