Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
leuk&lastig dat wiskunde!
Dienstverband
Tijdelijk, vast
Toegevoegd op
16 november 2020
Eind Datum
7 december 2020
Functie naam
Wiskunde
Niveau
HBO
Aantal uur per week
0,4-1,0fte
Provincie
utrecht
Plaats
Utrecht
Aanvang functie
per 1 januari 2021 of eerder in overleg
Loon indicatie
CAO PO Leraar L11
Organisatie
Kromme Rijn College
Website

Wiskunde is ons middel, maar als voorbereiding op examenjaar óók het doel…

Bevoegde docent wiskunde, die wiskundeles wil geven aan 2e en 3e jaars externaliserende leerlingen! Aan deze leerlingen worden ook andere lessen (vak in overleg) en/of mentoraaturen gegeven.

Bij aanvang van de baan is team middenbouw de beoogde werkomgeving. 

Het betreft een baan na de Kerstvakantie, met een mogelijkheid tot (in deeltijd) inwerken per direct. 
 

U hebt ervaring met externaliserende en internaliserende gedragsuitingen van jongeren als gevolg van aandachtstekortstoornissen, problemen binnen het autistisch spectrum, gediagnostiseerde gedragsstoornis of gedragsproblemen.

In al uw werkzaamheden bent u vanuit positief oplossingsgericht denken een stimulerende mentor/docent met oog en aandacht voor de individuele jongere en groep zonder dat u het belang van onze doelgroep of de school uit het oog verliest.

U heeft ervaring in het cyclisch werken en kennis van het leerlingvolgsysteem (bij voorkeur Magister).

Belangrijk: In de tijd kan uw werkomgeving wijzigen van één van de vijf teams naar een andere. De reden, als uw zone van naaste ontwikkeling een beter perspectief biedt daar of als de vraag naar uw inzet in een ander team noodzakelijk is. Immers, wij zijn
een goed werkgever mét oog voor uw ontwikkeling én willen een dynamische school blijven met in-, door- en uitstroom van/voor leerlingen gedurende het schooljaar. Dat vraagt van u als collega’s
flexibiliteit, want verandering is een constante op het KRC!  

 

Alleen met een bevoegdheid kunt u reageren, of met een * vooruitzicht op diploma komende zomer!

Tijdelijke aanstelling van 3 maanden (en zoveel eerder als de inwerkperiode start).

Salarisschaal CAO PO Leraar L11 max. €4.861,-
* i.g.v. combinatie deeltijd werken/- studeren is een betaling als leraarondersteuner schaal 7 het maximale.

Het betreft een baan na de Kerstvakantie in het schooljaar 2020-2021, met een mogelijkheid tot (in deeltijd) inwerken per direct!

Voor jongeren die de moeite waard zijn organiseert het Kromme Rijn College in Utrecht voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen vanuit alle culturen en religieuze achtergronden bieden we passend onderwijs om de ambitie op vervolgonderwijs te realiseren.

DOELGROEP: Jongeren met internaliserende en / of externaliserende gedragsuitingen als gevolg van: aandachtstekortstoornissen, problemen binnen het autistisch spectrum, gediagnostiseerde gedragsstoornis of gedragsproblemen. Met belemmerende invloeden buiten de schoolomgeving en bevorderende factoren die nog onbenut zijn gelaten. Beiden vragen om een gemeenschappelijke (school en kernpartners) interventie, waarvan de school het initiatief neemt en regie voert. De collega's zijn in staat vanuit herstelgericht denken te bemiddelen tussen jongeren onderling. Met gebruik van positive behavior support (SW-PBS) benaderen alle medewerkers de leerlingen pedagogisch in de school.  

ONDERWIJS: Onze school verzorgt voorspelbaar onderwijs middels uniform schoollesframe en elektronische leeromgeving. Vanuit de individuele leerarrangementen, -routes en ondersteuningsbehoefte ontstaan lesorganisatie en groepsaanpak. In een twintigtal klassen en (ondersteunings-) groepen (grootte circa 8 leerlingen) wordt het praktijkonderwijs, VMBO en HAVO-onderwijs tot en met het 3e leerjaar verzorgd. De school heeft een symbiose met het OPDC Utrecht om het eindexamenonderwijs in het 4e leerjaar te realiseren. Binnen het Kromme Rijn College kunnen leerlingen hun Entree-opleiding Assistent Horeca behalen (extraneus ROC Midden Nederland). 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.