Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Lid van de Raad van Toezicht

Lid van de Raad van Toezicht voor de portefeuille onderwijs

Het mgr. Frencken College is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht voor de portefeuille onderwijs. De Raad houdt toezicht op de organisatie en het beleid van het Mgr. Frencken College en vervult, naast de formele rol als werkgever, een strategisch
klankbord- en adviesrol voor de Rector-Bestuurder.

We zoeken een kandidaat met bestuurlijke kwaliteiten/ervaring en een onderwijskundige achtergrond. Ervaring met het werken in/voor het onderwijs is hierbij gewenst. De kandidaat dient het vermogen te bezitten om zowel toezicht uit te oefenen als advies te geven.
Integriteit, verantwoordelijkheid, analytisch vermogen, de kunst van het vragen stellen en een onafhankelijke opstelling zijn kernwoorden.
 

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over de volgende kenmerken:

 • Academisch denk- en werkniveau
 • Analytisch vermogen
 • Strategisch en beleidsmatig inzicht
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring
 • Een gezonde mate van onafhankelijkheid in het denken
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Affiniteit met het voortgezet onderwijs

 
De kandidaat die we zoeken

 • Stemt in met de doelstelling, missie en visie van het Mgr. Frencken College
 • Toont zich verbonden met de waarden van de stichting
 • Weet hoe een onderwijsstichting voor voortgezet onderwijs functioneert
 • Heeft een eigentijds visie op toezicht in het onderwijs
 • Realiseert evenwicht tussen betrokkenheid en afstand ten opzichte van het bestuur
 • Is voorstander van open menings- en besluitvorming waarbij inhoudelijke argumenten leidend zijn.
 • Is bekend met de regio en beschikt over een netwerk in de regio
 • Is bereid om zich voor een langere periode aan de stichting te verbinden
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar (minimaal 6 vergaderingen in de avond per schooljaar)
 • Conformeert zich aan recente besluiten van de Raad van Toezicht
 • Onderschrijft de Code Goed Bestuur in het voortgezet onderwijs

 
Aanvullend voor de portefeuille onderwijs heeft de kandidaat:

 • een onderwijskundige achtergrond
 • ervaring met het werken in/voor het onderwijs

 

Het Mgr. Frencken College is een katholieke school voor VWO en HAVO in Oosterhout (Noord Brabant). De school telt ca. 1300 leerlingen en 130 personeelsleden. Het ‘Frencken’ biedt een plezierige werk- en leeromgeving met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. In een veilig en ordelijk werk- en leefklimaat werken we samen in een team van betrokken collega’s aan de ontwikkeling van onze leerlingen. De school wil de leerstof ontwikkelingsgericht aanbieden. Respect voor elkaar en voor elkaars mening wordt gecombineerd met het hebben van vertrouwen in het kunnen van de leerling en de medewerker.

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.