Selecteer uw onderwijssector om de resultaten te filteren
◄ Terug naar overzicht
Advertentie ruimte
Locatiedirecteur SO

Voor De Sterrenkijker zijn wij op zoek naar een enthousiaste locatiedirecteur. Deze locatiedirecteur zal de locatie in Uden en Oss zelfstandig leiden in nauwe samenwerking met een locatiecoördinatoren van de Sterrenkijker. De locatiedirecteur van De Sterrenkijker participeert in het MT van Stichting Oosterwijs dat o.a. bestaat uit drie locatiedirecteuren van de VSO locaties van De Sonnewijser.
De locatiedirecteur zal belast worden met de werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven in ons functiebouwwerk. De bevoegdheden, kaders en verantwoordelijkheden zijn in dat zelfde functiebouwwerk omschreven
Voor De Sterrenkijker zijn wij op zoek naar een enthousiaste locatiedirecteur. Deze locatiedirecteur zal de locatie in Uden en Oss zelfstandig leiden in nauwe samenwerking met een locatiecoördinatoren van de Sterrenkijker. De locatiedirecteur van De Sterrenkijker participeert in het MT van Stichting Oosterwijs dat o.a. bestaat uit drie locatiedirecteuren van de VSO locaties van De Sonnewijser.
De locatiedirecteur zal belast worden met de werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven in ons functiebouwwerk. De bevoegdheden, kaders en verantwoordelijkheden zijn in dat zelfde functiebouwwerk omschreven
Enthousiaste locatiedirecteur voor het SO (cluster 4) in Oss en Uden

Voor De Sterrenkijker zijn wij op zoek naar een enthousiaste locatiedirecteur. Deze locatiedirecteur zal de locatie in Uden en Oss zelfstandig leiden in nauwe samenwerking met een locatiecoördinatoren van de Sterrenkijker. De locatiedirecteur van De Sterrenkijker
participeert in het MT van Stichting Oosterwijs dat o.a. bestaat uit drie locatiedirecteuren van de VSO locaties van De Sonnewijser.
De locatiedirecteur zal belast worden met de werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven in ons functiebouwwerk. De bevoegdheden, kaders en verantwoordelijkheden zijn in dat zelfde functiebouwwerk omschreven

Wij zijn op zoek naar iemand met:
·        Geen 9 tot 5 mentaliteit
·        Humor
·        Relativerend vermogen
·        Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
·        Groot verantwoordelijkheidsgevoel
·        Ervaring binnen het (primair) onderwijs, bij voorkeur SO
 
Van de locatiedirecteur wordt verwacht dat hij/zij:
o   Kan leidinggeven aan een personeelsbestand groter dan 25 personeelsleden
o   Lange en korte termijn visie om kan zetten in concrete doelen en plannen van aanpak
o   De verantwoordelijkheid kan en wil dragen over de locatie en als zodanig ook naar buiten toe op kan treden
o   Ervaring dan wel affiniteit heeft op alle 4 de onderdelen van een school te weten de onderdelen onderwijs, personeel, huisvesting
     en financiën
 

De Sterrenkijker is een school voor speciaal onderwijs, De Sonnewijser is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Samen geven wij onderwijs aan leerlingen met psychosociale problemen die zich vaak vertalen in (ernstige) gedragsproblemen. De Sterrenkijker en De Sonnewijser zijn één school, maar werken als twee zelfstandige scholen, ieder met een eigen directie.

De Sterrenkijker geeft op de locatie in Oss en op de locatie in Uden onderwijs aan leerlingen van 6 tot en met 13 jaar. De Sonnewijser geeft op de locaties in Oss en op de locatie in Tiel onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar. Eén van de locaties in Oss is voor leerlingen met het uitstroomperspectief arbeid. De andere twee locaties zijn voor leerlingen met het uitstroomperspectief vervolgonderwijs.

De Sterrenkijker en De Sonnewijser zijn scholen voor neutraal bijzonder onderwijs. Neutraal bijzondere scholen vinden dat alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen gelijkwaardig zijn. Bijzondere scholen worden bestuurd door een vereniging of stichting. Ons bestuur is Stichting Oosterwijs. Dat is een ‘dochter’ van Stichting Oosterpoort, een instelling voor jeugdhulpverlening.
 

Laatste vacatures

Nieuwsbrief
Ontvang regelmatig updates over de ontwikkelingen in de onderwijs wereld.